Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Historické prameny a další edukační média využívaná ve výuce dějepisu z pohledu empirických výzkumů
Id projektuSGS05/FF/2016-2017
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Blažena Gracová, CSc.
Období1/2016 - 12/2017
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceCílem projektu je podpořit výzkumnou aktivitu tří studentek nově akreditovaného doktorského oboru Didaktika dějepisu, jejichž projekty disertačních prací jsou tematicky sevřeny kolem aktuální problematiky badatelsky orientované výuky dějepisu postavené na využití historických pramenů. Navrhovatelka je školitelkou dvou a spolunavrhovatelka jedné ze zapojených doktorandek. Metodologicky budou vedle tradičního dotazníkového šetření uplatňovány dosud méně využívané kvalitativní přístupy ? videostudie, zúčastněné pozorování. Konkrétně se bude jednat o tematiku písemných pramenů v učebnicích a ve výuce, o analýzu a interpretaci hraných filmů s historickou tematikou vztahujících se k moderní české historii a o reflexi významných postav české minulosti v historickém vědomí školní mládeže postavenou na kritickém zhodnocení pramenů různé provenience. Projekt předpokládá aktivní účast řešitelského týmu na vědeckých konferencích a především publikační výstupy v recenzovaných časopisech.