Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Školní výuka dějepisu a překonávání stereotypních obrazů sousedních národů u české mládeže
Id projektuGA406/98/0637
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Blažena Gracová, CSc.
Období1/1998 - 12/1999
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
AnotaceDůležitou součástí výchovy k evropanství je překonávání egomanie národů a států,xenofobií,negativních stereotypů vnímání jiných národů. Význam projektu spočívá ve zjištění,jakou kvalitu poznání jiných národů, a to na příkladu nejbližších sousedů,nabízejísoučasné učebnice dějepisu,nakolik je dnešní mládež reálnými znalostmi historie středoevropského prostoru a svými postoji k sousedním národům připravena na společné soužití v jednotné Evropě. Empirický průzkum směřuje současně k poznání,zda je stereotyp ní vnímání příznačné pro pohledy na všechny naše sousedy,nakolik ho ovlivňuje věk,stupeň vzdělání,úroveň znalostí a fakt fyzického sousedství. Cílem projektu je naznačit,kam je třeba namířit výchovné úsilí,zabezpečující potřebné změny ve vědomí mladé generace.