Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Ekokritické pohledy na americkou literaturu 20. a 21. století
Id projektuSGS04/FF/2019
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D.
Období1/2019 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotacePředložený projekt Ekokritické pohledy na americkou literaturu 20. a 21. století sleduje ekologické a ekofilozofické aspekty v tvorbě vybraných amerických autorů. Výzkum se bude soustředit na několik klíčových motivů a témat, mezi něž patří ekospiritualita, ekoapokalypsa, pojetí místa, ekotopie či ekologická gramotnost. Zatímco v anglosaském světě představuje ekokritika produktivní a permanentně kultivované pole literárněvědného bádání, v českém prostředí lze sledovat jen výhonky v podobě několika izolovaných studií. Plánovanými výstupy projektu bude 6 časopiseckých studií, 3 příspěvky na zahraničních konferencích a jedna magisterská práce.