Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Implementace aktivizačních strategií na Úřadu práce ČR
Id projektuSGS02/FSS/2019
Hlavní řešitelMgr. et Mgr. Barbora Gřundělová, DiS. Ph.D.
Období1/2019 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceVýzkumný projekt se zaměřuje na zkoumání praxe zprostředkování zaměstnání v aktivizačním kontextu. V rámci výzkumné studie budeme zkoumat interakce mezi pracovníky a pracovnicemi Úřadu práce a jejich klienty a klientkami. To umožní sledovat jednání pracovnic a pracovníků i způsoby implementace aktivizační politiky v určitém institucionálním kontextu. Cílem studie je zjistit, jak pracovnice a pracovníci ÚP interpretují aktivizační strategie a jaké způsoby aktivizace na základě toho implementují? Vycházíme z toho, že praxe zprostředkování zaměstnání se nevyhnutelně provádí na komplexním kontinuu mezi donucovacími a posilujícími postupy. Epistemologickým východiskem studie je interpretativní paradigma a kritická teorie. Hodnotovým východiskem autorek je anti-neoliberální přístup. Stanoveného cíle bude dosaženo pomocí kvalitativní výzkumné strategie. Data budou analyzována za pomoci konstruktivistické zakotvené teorie. Zamýšlený výzkum by měl přispět k diskusi týkající se implementace aktivizačních politik a individuálních aktivizačních strategií konkrétních pracovnic a pracovníků. Jádro těchto diskusí by měla tvořit hodnotová východiska současné politiky zaměstnanosti a jejich vliv na praxi zprostředkování zaměstnání na ÚP.