Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Čechy - Morava - Rakousko: Vzájemné vztahy v umění a dějinách středověku
Id projektu84p8
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Daniela Rywiková, Ph.D.
Období4/2019 - 4/2019
PoskytovatelAction
Stavukončený
AnotaceExkurze je zaměřena na poznání vzájemných kulturních vztahů a vazeb mezi českomoravským a rakouským gotickým uměním. Malířství, sochařství a architektura v těchto regionech od období vlády Přemysla Otakara II. ve 13. po vládu Lucemburků a Habsburků během 14. a 15. století, vlivem politické situace vykazuje řadu vzájemných formálních vztahů a interakcí. Důležitou roli v umělecké interakci a inovaci hrály kláštery, v oblasti objednávání uměleckých děl (zejména iluminovaných rukopisů) i jako nositelé intelektuálního a uměleckého života. Cílem exkurze je přinést budoucím českým i rakouským historikům umění hlubší pochopení a vhled do vzájemných uměleckých inspirací, transferů a interakcí mezi rakouským a česko-moravským uměním středověku.