Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Kukačka 8: Život je jinde
Id projektuMOaP 2019
Hlavní řešitelMgr. Tomáš Knoflíček, Ph.D.
Období1/2019 - 12/2019
PoskytovatelMěstský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
Stavukončený
AnotaceJako iniciativa Fakulty umění Ostravské univerzity v Ostravě se festival Kukačka se zaměřuje na negalerijní prezentaci současného umění. Inspirací je jí hnízdní parazitismus kukačky obecné, v jehož intencích se snaží vstupovat do veřejného prostoru města, který si podmaňuje, využívá jej nebo s ním jen prostě koexistuje. Vstupy, které tímto způsobem vznikají, mohou mít různou podobu, některé jsou nepřehlédnutelné, jiné téměř na hranici lidského vnímání. Divákovi je proto k dispozici webová aplikace poskytující indicie, na základě kterých může začít s pátráním podobným dětské hře či urban-artové verzi geocachingu. Festival Kukačka obvykle nestaví na efektních realizacích. Její páteří jsou spíše promyšlené vstupy, které invenčním způsobem komunikují se svým okolím. Jejich role je tak i zprostředkovatelská. Neupozorňují jen na sebe samé, ale snaží se nabídnout nový pohled na již existující věci, prostředí a situace v městském prostoru, jež mohly kolemjdoucím svojí neměnností zevšednět. Řešitelé tímto způsobem zamýšlejí využít jak veřejný prostor města Ostravy, který patří k nejzanedbanějším mezi velkými městy v ČR (ulice, náměstí, parky, okolí silnic, nevyužívané industriální prostory atd.), tak i prostory ve správě města (radnice, úřady) či privátní objekty (obchody, benzínové pumpy, hotely apod.). Jejich ambicí je uskutečnit cca 5-10 významnějších a tím i finančně náročnějších realizací (s případnou možností trvalé instalace), které doplní přibližně desítka dalších drobnějších intervencí variujících od klasické sochy přes objekt, instalaci, site specific objekty až po videoprojekce a soundart. Pluralitu přístupů tradičně zajistí i skladba vyzvaných tvůrců, mezi nimiž ? vedle osobností již etablovaných na české, resp. mezinárodní výtvarné scéně ? dostanou významný prostor i začínající autoři z řad studentů či nedávných absolventů uměleckých škol. Výstupem projektu je realizace dvoujazyčného tištěného katalogu festivalu umění ve veřejném prostoru Kukačka.