Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Posílení výuky studijního programu Latinský jazyk a kultura středověku
Id projektuIRP201908
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Anna Pumprová, Ph.D.
Období1/2019 - 12/2019
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
AnotaceProjekt posiluje materiální zabezpečení nově akreditovaného interdisciplinárního navazujícího magisterského studijního programu Latinský jazyk a kultura středověku. Nákup odborné zahraniční literatury k vymezeným předmětům (KLA/3KSL1, 3KSL2, 3IPS1, 3IPS2, 3SLA1, 3SLA2) umožní odborný růst studentů (znalost terminologie, aktuálních výzkumných témat, způsobů interpretace), eliminuje jejich studijní neúspěšnost, seznámí je se zahraničním výzkumnými trendy v oblasti četby, překladu a interpretace různorodých latinských textů. Nákup zahraniční odborné literatury je tak nezbytný nejen k etablování nově akreditovaného studijního oboru, ale i k profilaci pracoviště, resp. fakulty jako odborných institucí mezinárodně srovnatelné kvality.