Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Internacionalizace výuky na Fakultě sociálních studií
Id projektuIRP201905
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Marie Špiláčková, Ph.D.
Období1/2019 - 12/2019
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
AnotaceProjekt řeší oblast internacionalizace na několika úrovních ad: A2) rozšíření výuky v anglickém jazyce (dále AJ), včetně aktualizace a překladu (do AJ) adaptace studijní opory Metody sociální práce s jednotlivcem pro studenty se specifickými potřebami (nevidomé); tvorba systému odborných praxí v AJ; A3) Překlad studijních opor do AJ pro výuku v AJ; A4) Posílení pedagogických kompetencí akademických pracovníků pro výuku v AJ. Tvorba systému odborné praxe pro zahraniční studenty přijíždějící na FSS OU je spjata s organizací odborných praxí ve vybraných organizacích, se zajištěním mentorství v anglickém jazyce, s přípravou popisů předmětů v anglickém jazyce, konzultacemi s odborníky z praxe, zajištěním studijních materiálů a cizojazyčných zdrojů, otevřením e-learningového kurzu a aktualizací webu praxí v AJ.