Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Vytvoření studijní textové opory pro výuku předmětu "Marketing služeb"
Id projektuIRP2019_pdf
Hlavní řešiteldoc. Ing. Renata Halásková, Ph.D.
Období1/2019 - 11/2019
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
AnotaceVytvoření učební pomůcky (studijní textové opory) k výuce předmětu "Marketing služeb", který je zařazen do studijního programu Učitelství odborných předmětů na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity, vychází z potřeby vytvořit učební pomůcku vhodnou pro studenty s neekonomickým zaměřením. Obor Učitelství odborných předmětů je realizován v kombinované formě studia, tudíž je nutné předmět vybavit vhodnými učebními pomůckami s distančními prvky. Jednotlivá témata studijní textové opory budou zpracována na základě analýzy sylabu předmětu, zejména požadovaných výstupních kompetencí.