Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU

Renata Halásková


titul, jméno, příjmení:doc. Ing. Renata Halásková, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: SA 313, budova SA
funkce:
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Katedra technické a pracovní výchovy (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2611
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Marketing služeb
Renata Halásková
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Veřejné služby
Renata Halásková
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Výdaje na služby sociální péče z pohledu regionální analýzy v České republice
Renata Halásková
Rok: 2019
stať ve sborníku

Využívání částečných pracovních úvazků v systému řízení lidských zdrojů
Renata Halásková
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

Analysis of Social Protection Expenditure in relation to Poverty and Social Exclusion in EU Countries
Renata Halásková
Rok: 2018
stať ve sborníku

Evaluation of Efficiency in Selected Areas of Public Services in European Union Countries
Martina Halásková, Renata Halásková, Viktor Prokop
Rok: 2018, Sustainability
článek v odborném periodiku

Evaluation Structure of Local Public Expenditures in the European Union Countries
Martina Halásková, Renata Halásková
Rok: 2018, Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis
článek v odborném periodiku

Public Administration and Services in Relation to Fiscal Decentralisation and Good Governance
Martina Halásková, Renata Halásková
Rok: 2018
stať ve sborníku

Research Potential of Czech and Polish NUTS2 Regions
Martina Halásková, Renata Halásková
Rok: 2018
stať ve sborníku

STANDARDIZATION AND EFFICIENCY OF SOCIAL SERVICES - REGIONAL DIMENSION IN THE CZECH REPUBLIC
Renata Halásková, Svatopluk Slovák
Rok: 2018
stať ve sborníku

Structure of General Government Expenditure on Social Protection in the EU Member States
Renata Halásková
Rok: 2018, Montenegrin Journal of Economics
článek v odborném periodiku

Teorie služeb
Renata Halásková
Rok: 2018
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Dlouhodobá péče ve vybraných zemích OECD v kontextu demografických změn
Renata Halásková, Martina Halásková
Rok: 2017, SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE - Series D
článek v odborném periodiku

European Context of General Government Expenditures by Function and their Assessment
Martina Halásková, Renata Halásková
Rok: 2017
stať ve sborníku

Forms of Providing and Financing Long-term Care in OECD Countries
Renata Halásková, Pavel Bednář, Martina Halásková
Rok: 2017, Review of Economic Perspectives
článek v odborném periodiku

Local Governments in EU Countries: Competences and Financing of Public Services
Renata Halásková, Martina Halásková
Rok: 2017, Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D
článek v odborném periodiku

Public Expenditures in Areas of Public Sector: Analysis and Evaluation in EU Countries
Martina Halásková, Renata Halásková
Rok: 2017, Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D
článek v odborném periodiku

Quantitative Evaluation of Social Services in the Czech Republic and Regions
Renata Halásková, Martina Halásková
Rok: 2017
stať ve sborníku

Socio-economic development, income inequality and redistribution
Renata Halásková, Beáta Mikušová Meričková
Rok: 2017, Ekonomická revue-Central European Review of Economic Issues
článek v odborném periodiku

Standardization and Efficiency of Social Services - Regional Dimension in the Czech Republic
Renáta Halásková, Svatopluk Slovák
Rok: 2017
stať ve sborníku

The Role of Public Research and Development in EU Countries.
Martina Halásková, Renata Halásková
Rok: 2017
stať ve sborníku

Assessment of Financial Capabilities of Local Governments in EU Countries for the Development of Local Public Services
Martina Halásková, Renata Halásková
Rok: 2016, LEX LOCALIS- Journal of local self- government
článek v odborném periodiku

Impact of Selected R&D Indicators on Competitiveness of the European Union Countries
Martina Halásková, Svatopluk Slovák, Renata Halásková
Rok: 2016
stať ve sborníku

SELECTED ISSUES OF SOCIAL POLICY IN EU COUNTRIES
Renata Halásková, Svatopluk Slovák
Rok: 2016
stať ve sborníku

Fiscal Decentralisation and Provision of Local Public Services in Selected EU Countries
Martina Halásková, Renata Halásková
Rok: 2015, LEX LOCALIS- Journal of local self- government
článek v odborném periodiku

The Structure and Financial Dimensions of Public Administration in EU Countries.
Martina Halásková, Renata Halásková
Rok: 2015, Transylvanian Review of Administrative Sciences
článek v odborném periodiku

Impacts of Decentralization on the Local Government Expenditures and Public Services in the EU Countries
Martina Halásková, Renata Halásková
Rok: 2014, LEX LOCALIS- Journal of Local Self- Government
článek v odborném periodiku

Přístupy ke standardizaci služeb sociální péče v České republice
Renata Halásková
Rok: 2014, Fórum sociální politiky
článek v odborném periodiku

Přístupy ke standardizaci veřejných služeb v ČR se zaměřením na sociální služby
Martina Halásková, Renata Halásková
Rok: 2014, : Scientific Papers of the University of Pardubice (Series D)
článek v odborném periodiku

Standardization of social services in the Czech Republic: Approaches and applications
Renata Halásková
Rok: 2014, Ekonomická revue - Central European Review of Economic Issues
článek v odborném periodiku

Contribution of Financial Resources of Social Enterprises (WISEs) in the Areas of Corporate Social Responsibility
Renata Halásková
Rok: 2013, Acta academica karviniensia
článek v odborném periodiku

Přínos sociálních podniků v oblasti společenské odpovědnosti
Renata Halásková
Rok: 2013, Ekonomika a spoločnosť
článek v odborném periodiku

Contribution of Work Integration Social Enterprises in Social Economy
Renáta Halásková
Rok: 2011, ECON - Journal of Economics, Management and Business
článek v odborném periodiku

Možnosti měření přidaných hodnot, teorie a zkušenosti z praxe Moravskoslezského kraje
Renáta Halásková
Rok: 2011, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
kapitola v odborné knize

Zhodnocení financování výzkumu a vývoje v ČR
Renáta Halásková, Martina Halásková
Rok: 2011
stať ve sborníku

Zhodnocení financování výzkumu a vývoje v ČR
Renáta Halásková, Martina Halásková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kompetence manažerů v sociálních službách
Renáta Halásková, Anna Schneiderová
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Přístupy k řešené nové chudoby v České republice
Renáta Halásková
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Přístupy k řešení nové chudoby v České republice
Renáta Halásková
Rok: 2010
stať ve sborníku

Role sociální firmy v kontextu sociální ekonomiky
Renáta Halásková
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Role sociální firmy v kontextu sociální ekonomiky
Renáta Halásková
Rok: 2010
stať ve sborníku

ADMINISTRATIVE TERRITORIAL STRUCTURES IN EU COUNTRIES AND THEIR SPECIFICS
Renáta Halásková, Martina Halásková
Rok: 2009, Scientific Papers University of Pardubice Faculty of Ecomomics and Administration
článek v odborném periodiku

Ekonomika a řízení firmy
Renáta Halásková
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Systémy zdravotní péče ve vybraných zemích EU
Renáta Halásková
Rok: 2009
stať ve sborníku

Finanční rámec operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v letech 2007-2013
Renáta Halásková, Martina Halásková
Rok: 2008
stať ve sborníku

Chudoba a její sociodemografické aspekty v ČR
Renáta Halásková
Rok: 2008
stať ve sborníku

Chudoba a její sociodemografické aspekty v ČR
Renáta Halásková
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kategorie zaměstanců ve veřejné správě v České republice a na Slovensku
Renáta Halásková, Martina Halásková
Rok: 2008
stať ve sborníku

Kategorie zaměstnanců ve veřejné správě v České republice a na Slovensku
Martina Halásková, Renáta Halásková
Rok: 2008
stať ve sborníku

Politika zaměstnanosti
Renáta Halásková
Rok: 2008, Ostravská univerzita
odborná kniha

Přístupy k vymezení sociální ekonomiky a sociálního podniku
Renáta Halásková
Rok: 2008, Scientific Papers of the University of Pardubice.Series D, Faculty of Economics and Administration
článek v odborném periodiku

Sociální ekonomika a nestátní neziskové organizace
Renáta Halásková
Rok: 2008
stať ve sborníku

Základy ekonomie
Renáta Halásková
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Aktuální otázky korupce ve veřejné správě
Renáta Halásková, Martina Halásková
Rok: 2007
stať ve sborníku

Domácnosti a sociální dávky v letech 2000-2005 (Analýza dostupných dat)
Renáta Halásková, R. Jahoda, P. Kofroň
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Fenomén civilní služby: nezabíjet pro stát přesto sloužit národu
Renáta Halásková, B. Pernica
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Problematika chudoby a sociálního vyloučení etnických minorit a imigrantů v ČR
Renáta Halásková
Rok: 2007
stať ve sborníku

Text book Systems of social security and its didactic interpretation
Renáta Halásková
Rok: 2007
stať ve sborníku

Fenomén chudoby a sociální vyloučení v ČR
Renáta Halásková
Rok: 2006
stať ve sborníku

Fenomén chudoby a sociální vyloučení v ČR
Renáta Halásková
Rok: 2006
stať ve sborníku

Fenomén chudoby a sociální vyloučení v ČR
Renáta Halásková
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Problematika chudoby a sociálního vyloučení etnických minorit a imigrantů v ČR
Renáta Halásková
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Strategie rozvoje lidských zdrojů a zaměstnanosti v ČR
Renáta Halásková
Rok: 2006
stať ve sborníku

Aktuální problémy sociální politiky
Renáta Halásková
Rok: 2005
stať ve sborníku

Aktuální problémy sociální politiky
Renáta Halásková
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Cohesion regions in the Czech republic and EU funds utilization options
Renáta Halásková, Martina Halásková
Rok: 2005, AARMS
článek v odborném periodiku

Finanční zdroje pro rozvoj regionu Moravskoslezsko
Renáta Halásková
Rok: 2005
stať ve sborníku

Institucionální zabezpečení trhu práce v České republice, Polsku a Nizozemí
Renáta Halásková
Rok: 2005
stať ve sborníku

Makroekonomie
Renáta Halásková
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Mikroekonomie
Renáta Halásková
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Nezaměstnaní v rámci regionu Moravskoslezsko
Renáta Halásková, Karel Paulík
Rok: 2005, FF OU
kapitola v odborné knize

Služby sociálního zabezpečení
Renáta Halásková
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Služby zaměstnanosti
Renáta Halásková
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Systémy sociálního zebezpečení
Renáta Halásková
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Využití ekonomických věd při zkvalitnění sociálních služeb
Renáta Halásková, Karel Paulík
Rok: 2005, FF OU
kapitola v odborné knize

Educational Systems and Programs in EU countries.
Renáta Halásková, Martina Halásková
Rok: 2004, The New Educational Review - the international scientific journal founded by three universities from Czech Republic, Poland and Slovak Republic
článek v odborném periodiku

Ekonomika a řízení firmy I.
Renáta Halásková
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Ekonomika a řízení firmy II.
Renáta Halásková
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Formy financování rozvoje lidských zdrojů v České republice
Renáta Halásková
Rok: 2004
stať ve sborníku

Formy financování rozvoje lidských zdrojů v České republice
Renáta Halásková
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Identifikace potřeb trhu práce a mechanismy na podporu zaměstnanosti v regionu Moravskoslezsko
Renáta Halásková
Rok: 2004
stať ve sborníku

Kohezijske regije v Republiki Česki in možnosti uporabe sredstev Evropske unije
Renáta Halásková, Martina Halásková
Rok: 2004, Organizacija - Journal of Management, Informatics and Human Resources
článek v odborném periodiku

Pracovní trhy a systémy sociální politiky v Evropě
Renáta Halásková
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Priority rozvoje lidských zdrojů v regionu Moravskoslezsko
Renáta Halásková
Rok: 2004
stať ve sborníku

Region soudržnosti Moravskoslezsko a rozvoj lidských zdrojů
Renáta Halásková
Rok: 2004
stať ve sborníku

Strategie rozvoje lidských zdrojů v ČR
Renáta Halásková
Rok: 2004
stať ve sborníku

Analýza regionů soudržnosti ČR podle vybraných ekonomických indikátorů
Renáta Halásková
Rok: 2003
stať ve sborníku

Hledaní budoucí podoby sociálního státu v ČR
Renáta Halásková
Rok: 2003
stať ve sborníku

Kapitoly ze sociální politiky
Renáta Halásková
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Profesní etika v sociální práci
Renáta Halásková, Eva Saunders
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze

Sociální politika a sociální zabezpečení
Renáta Halásková
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze

Úloha institucí v oblasti vzdělávání, trhu práce a zaměstnanosti
Renáta Halásková
Rok: 2003
stať ve sborníku

Vybrané indikátory chudoby v zemích EU
Renáta Halásková
Rok: 2003
stať ve sborníku

Evropská sociální politika a její význam v procesu integrace
Renáta Halásková
Rok: 2002
stať ve sborníku

Některá rizika reformy veřejné správy v sociální oblasti
Renáta Halásková
Rok: 2002
stať ve sborníku

Nezaměstnanost a problémové skupiny na trhu práce
Renáta Halásková
Rok: 2002
stať ve sborníku

Ostravští vysokoškoláci a drogy
Helena Záškodná, Renáta Halásková
Rok: 2002
stať ve sborníku

Státní program podpory cestovního ruchu v ČR
Renáta Halásková
Rok: 2002
stať ve sborníku

Vybrané výdaje sociálního charakteru v ČR
Renáta Halásková
Rok: 2002
stať ve sborníku

Výdaje státní sociální podpory v ČR a jejich regionální analýza
Renáta Halásková
Rok: 2002
stať ve sborníku

Vzdělávání pracovníků ve veřejné správě v ČR a vybraných zemích EU
Renáta Halásková
Rok: 2002
stať ve sborníku

Financování zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů po vstupu ČR do EU
Renáta Halásková
Rok: 2001
stať ve sborníku

Charakteristika Ostravského kraje se zaměřením na služby v oblasti zaměstnanosti
Renáta Halásková
Rok: 2001
stať ve sborníku

Možnosti financování v oblasti politiky zaměstnanosti v zemích EU a ČR
Renáta Halásková
Rok: 2001
stať ve sborníku

Problemové skupiny na trhu práce a opatření v oblasti služeb zaměstnanosti v regionu Ostravsko a Moravskosleszkém kraji
Renáta Halásková
Rok: 2001
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Trh práce a politika zaměstnanosti
Renáta Halásková
Rok: 2001
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Vybrané problémy politiky zaměstnanosti EU
Renáta Halásková
Rok: 2001
stať ve sborníku

Evropská integrace z pohledu zaměstnanosti a trhu práce na příkladu ČR
Renáta Halásková
Rok: 2000
stať ve sborníku

Evropský sociální fond - finanční nástroj politiky zaměstnanosti EU a jeho perspektivy pro ČR
Renáta Halásková
Rok: 2000, Veřejná správa 11
článek v odborném periodiku

Možnosti integrace ČR do EU v oblasti trhu práce a politiky zaměstnanosti
Renáta Halásková
Rok: 2000
stať ve sborníku

Úloha redistribuční funkce v sociální politice
Renáta Halásková
Rok: 2000
stať ve sborníku

Využití psychologie a dalších sociálních věd ke zkvalitnění ostravského regionu
Renáta Halásková
Rok: 2000
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Evropský sociální fond jako finanční nástroj politiky zaměstnanosti EU a jeho perspektivy pro ČR
Renáta Halásková
Rok: 1999
stať ve sborníku

Financování politiky zaměstnanosti ČR po vstupu do EU
Renáta Halásková
Rok: 1999
stať ve sborníku

Programmes and Initiatives of the Community
Martina Halásková, Renáta Halásková
Rok: 1999, In ECON selected research papers. EkF VŠB-TU, Ostrava
článek v odborném periodiku

Politika zaměstnanosti České republiky a komparace s vybranými zeměmi Evropské unie
Renáta Halásková
Rok: 1998
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Položaj na trgu delovne sile Česki republiki: Rozvoj in sedanje stanuje
Renáta Halásková
Rok: 1998, Journal of management
článek v odborném periodiku

Unemployment in OECD Countries and Employment Programs Strategy
Renáta Halásková
Rok: 1998, Journal of management, Informatics and Human Resources, Ljubljana
článek v odborném periodiku

Možnosti řešení nezaměstnanosti v ČR a v zemích EU
Renáta Halásková
Rok: 1997
stať ve sborníku

Unemployment in OECD Countries and Employment Programs Strategy
Renáta Halásková
Rok: 1997
stať ve sborníku

Vývoj nezaměstnanosti v zemích EU; přístupy k řešení
Renáta Halásková
Rok: 1997
stať ve sborníku

Nenalezen žádný záznam.

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamůAutorNázev práceTypRok
Ristovská AndreaSystém sociálních služeb pro seniory v Karvinézávěrečná  
Thiel MarekSpecifika důchodového systému v ČRdiplomová 2014 
Chovanová DitaVybrané nástroje aktivní politiky zaměstnanosti pro osoby starší 50 let v Krnovědiplomová 2012 
Heinzová LucieSpecifika dávek státní sociální podpory na Opavskudiplomová 2012 
Pišťáková PavlaZhodnocení rekvalifikačních kurzů pro dlouhodobě nezaměstnané v Ostravědiplomová 2012 
Zagyi GabrielaSociální podnik jako nástroj pro uplatnění znevýhodněných osob na trhu prácediplomová 2012 
Kellerová SimonaSociální pomoc pro osoby v hmotné nouzi v důsledku předluženídiplomová 2011 
Krištofová LucieZhodnocení vybraných programů zaměstnanosti pro dlouhodobě nezaměstnané v Ostravědiplomová 2011 
Stodolová LenkaPostavení a uplatnění nezaměstnaných osob nad 50 let na trhu práce v Plznidiplomová 2011 
Tuháčková PetraHodnocení vybraných programů zaměstnanosti pro osoby nad 50 let v okrese Vsetíndiplomová 2011 
Brezina MartinDůchodový systém v České republice a jeho financovánídiplomová 2010 
Konečná BarboraSociální služby pro seniory na Opavskudiplomová 2010 
Kudláčková EvaSociální služby pro zdravotně postižené v Havířovědiplomová 2010 
Peřichová PetraPostavení a uplatnění nezaměstnaných osob do 25 let na trhu prácediplomová 2010 
Pikalová KateřinaDávky nemocenského pojištění a jejich aplikace v rámci koordinace sociálního zabezpečenídiplomová 2010 
Pobořilová MarieSpokojenost seniorů se sociálními službami ve Zlínědiplomová 2010 
Dvořák JanFlexibilita pracovní síly v rámci trhu prácediplomová 2009 
Habram PetrÚloha neziskových organizací v sociální oblasti v rámci Moravskoslezského krajediplomová 2009 
Váhalová DanaChudoba a příjmová nedostatečnost se zaměřením na dlouhodobě nezaměstnané osoby.diplomová 2009 
Vyvialová SilvieFaktory ovlivňující participaci žen- matek na trhu prácediplomová 2009 
Drgová GabrielaŘešení nezaměstnanosti absolventů škol v Ostravědiplomová 2008 
Holčáková VratislavaSlužby zaměstnanosti pro nezaměstnané do 25 let v Opavědiplomová 2008 
Jakubec LeošDlouhodobá nezaměstnanost se zaměřením na specifika okresu Ostravadiplomová 2008 
Košárková ZuzanaChudoba a příjmová nedostatečnost u dlouhodobě nezaměstnaných obyvatel Otrokovicdiplomová 2008 
Macek PřemyslPercepce chudoby a příjmové nedostatečnosti z pohledu dlouhohodobě nezaměstnanýchdiplomová 2008 
Šupíková LucieProblematika dlouhodobé nezaměstnanosti osob s nízkou kvalifikací v Opavědiplomová 2008 
Wilczek DavidRekvalifikace jako nástroj aktivní politiky zaměstnanosti v městě Karviná.diplomová 2008 
Bachoříková JulieVýznam sekundárního vzdělávání ve vazbě na potřeby trhu prácediplomová 2007 
Bezděková KarinRozvoj služeb zaměstnanosti v okrese Nový Jičíndiplomová 2007 
Buráňová LenkaRekvalifikace jako nástroj aktivní politiky zaměstnanosti ve statutárním městě Zlíndiplomová 2007 
Koziorek RadimNezaměstnanost absolventů škol a její řešení v okrese Karvinádiplomová 2007 
Papíková DagmarSpecifika dávek státní sociální podpory v Trutnovědiplomová 2007 
Sůvová PetraInformovanost o sociálních službách pro zdravotně postižené v Olomoucidiplomová 2007 
Vojtíšková RadmilaSociální služby pro seniory na Znojemskudiplomová 2007 
Nohavicová HanaNízkokvalifikované osoby jako riziková skupina na trhu práce v Ostravědiplomová 2006 
Ostrovská ŽanetaSociální služby pro seniory v Blanskudiplomová 2006 
Porubová JanaProblém chudoby a její řešení v okrese Nový Jičíndiplomová 2006 
Szekela RostislavAnalýza nezaměstnanosti se zaměřením na specifika okresu Karvinádiplomová 2006 
Šostá Skovajsová SimonaSociální pomoc rodinám s nezaopatřenými dětmi v Bohumínědiplomová 2006 
Dvořáková PetraSlužby sociální péče pro zdravotně postižené v opavském regionudiplomová 2005 
Hadwigerová RenataSystémy sociální pomoci v Javorníkudiplomová 2005 
Lišková JanaRovné příležitosti mužů a žen v oblasti trhu prácediplomová 2005 
Sláčiková LenkaSystém státní sociální podpory v Ostravědiplomová 2005 
Buryová BohdanaSlužby předškolního a základního vzdělávání ve městě Brušperkbakalářská 2019 
Fečková LenkaAnalýza vybraných neziskových organizací v oblasti sociálních služeb v Moravskoslezském krajibakalářská 2012 
Radová ŠárkaVývoj neziskového sektoru v podmínkách České republikybakalářská 2012 
Vepřková MichaelaAnalýza vybraných neziskových organizací v odvětví školství v Olomouckém krajibakalářská 2012 
Volná RenataSociální systém v České republice a v Itálii.bakalářská 2012 
Gorecká StanislavaHodnocení úspěšnosti vybraných rekvalifikačních kurzů v okrese Karviná.bakalářská 2011 
Gřundělová BarboraSrovnání nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti v ČR a Rakouskubakalářská 2011 
Hanzelková HanaZhodnocení činnosti a způsobu financování příspěvkové organizace Středisko volného času Lipník nad Bečvoubakalářská 2011 
Mandáková BlankaAnalýza vybraných neziskových organizací v kulturní oblasti ve městě Havířověbakalářská 2011 
Šturmová MiroslavaKomparace důchodového systému v České republice a na Slovenskubakalářská 2011 
Volná MarkétaAnalýza vybraných příspěvkových organizací v oblasti školství v rámci Moravskoslezského krajebakalářská 2011 
Vyvialová MartinaAnalýza vybraných příspěvkových organizací v oblasti základního školství na Frýdecko-Místeckubakalářská 2011 
Kalužová PetraSpecifika dávek nemocenského pojištění v České republice a na Slovenskubakalářská 2010 
Pustková EditaAnalýza nezaměstnanosti se zaměřením na specifika okresu Frýdek-Místekbakalářská 2010 
Studenská LudmilaAnalýza sociálních služeb v Moravskoslezském krajibakalářská 2010 
Vonšík JiříAnalýza dlouhodobé nezaměstnanosti se zaměřením na specifika okresu Ostrava.bakalářská 2010 
Krištofová LucieNezaměstnanost v Moravskoslezském kraji v letech 2003 -2008 (analýza dostupných dat)bakalářská 2009 
Holišová PetraProblém dlouhodobé nezaměstnanosti zdravotně postižených na Rožnovskubakalářská 2008 
Pechackova GabrielaVnímání příjmové chudoby z pohledu dlouhodobě nezaměstnanýchbakalářská 2008 
Dvořák JanInstituce v oblasti trhu práce a realizované služby zaměstnanosti bakalářská 2007 
Balejová MichaelaPostavení žen na trhu práce ve Frýdku-Místkubakalářská 2006 
Bebková RadmilaSystém sociální pomoci pro rodiny s nezaopatřenými dětmi v Ostravěbakalářská 2005 
Valčíková MichaelaNezaměstnanost absolventů škol na trhu práce v Havířověbakalářská 2005 


Vytvoření studijní textové opory pro výuku předmětu "Marketing služeb"
Hlavní řešiteldoc. Ing. Renata Halásková, Ph.D.
Období1/2019 - 11/2019
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavřešený
Inovace předmětu Ekonomika a řízení firmy
Hlavní řešiteldoc. Ing. Renata Halásková, Ph.D.
Období1/2008 - 12/2008
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub