Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Povinné předškolní vzdělávání a návaznost 1. třídy ZŠ
Id projektuIRP2019_pdf
Hlavní řešitelMgr. Alexandra Tomášová
Období2/2019 - 11/2019
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
AnotaceHlavním záměrem řešeného projektu bude vytvoření studijního materiálu obsahující aktuální legislativní změny zavedené v předškolním vzdělávání. Legislativou zavedená povinná předškolní docházka významně mění požadavky v přípravném pregraduálním vzdělávání oboru Učitelství pro MŠ. Mateřská škola, jako první článek školské vzdělávací soustavy, vzdělává celou populaci dětí ve věku 5-6 let. Studijní materiál popíše teoretické poznatky z vědních disciplín souvisejících s předškolní pedagogikou. Na základě vývojové psychologie vysvětlí vedení dětí ke školní připravenosti v 5?6 letech před nástupem do 1. tř. ZŠ. Studie poskytne pohled na připravenost dítěte pro budoucí roli žáka 1. tř., popíše historii hromadné péče o předškolní děti, provede komparaci povinné docházky dětí ve věku 5-6 let v zemích Evropy.