Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Podpora zvýšení připravenosti studentů OU na výkon profese a zvýšení jejich konkurenceschopnosti na trhu práce
Id projektu06787/2018/RRC
Hlavní řešitelprof. MUDr. Jan Lata, CSc.
Období1/2018 - 12/2018
PoskytovatelCentrum excelence IT4Innovations, divize, Fakulta sociálních studií, Filozofická fakulta, Lékařská fakulta, Přírodovědecká fakulta, Rektorát, Moravskoslezský kraj
Stavukončený
AnotacePrimárním cílem projektu je podpora rozvoje vybraných profesně orientovaných studijních oborů, v jejichž případě se na moravskoslezském trhu práce projevuje značný nedostatek pracovních sil. Sekundárním cílem projektu je pak nabídnout studentům atraktivní studijní zázemí a kvalitní studijní obory, jež budou dostatečně konkurenceschopné a zabrání tak odlivu potenciálních vysokoškolských studentů z kraje. Tyto cíle vycházejí z analýzy stávajícího stavu na trhu práce v MSK a z dlouhodobých trendů, které se projevují v oblasti demografického vývoje kraje.