Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Podpora rozvoje výuky magisterského stupně výuky oboru Všeobecného lékařství na LF OU
Id projektu
Hlavní řešiteldoc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc.
Období1/2018 - 12/2018
PoskytovatelMŠMT
Stavukončený
AnotaceProjekt je primárně určen pro snížení rozdílu mzdových podmínek akademických pracovníků působících ve výuce studijního programu Všeobecné lékařství na Lékařské fakultě OU a zaměstnanců shodné erudice ve zdravotnických zařízeních různého stupně, nicméně na pozici zdravotnického pracovníka. Poskytnuté dotace by měly zmírnit tyto diametrální rozdíly a pomoci nejen stabilizovat stávající stav akademických pracovníků, ale zároveň nastavit takové podmínky akademického prostředí, jež by byly motivací pro získání nových akademických pracovníků. Personální zajištění je jedním ze zásadních atributů kvality vzdělávání, neboť se výuka může stát více personalizovanou a individuální, což je zásada Lékařské fakulty OU a rovněž umožní požadované navýšení studentů v rozsahu 15 % v následujících letech.