Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Komunitně založené participativní plánování v městském prostoru
Id projektuTL02000071
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Marie Špiláčková, Ph.D.
Období2/2019 - 11/2021
PoskytovatelFakulta sociálních studií, Technologická agentura ČR
Stavukončený
AnotaceCílem projektu je vytvořit v rámci cykličnosti procesu participativního akčního výzkumu v konkrétní lokalitě (Hlavní třída v městském obvodu Ostrava Poruba) metodiku participativního plánování, která umožní: a) zapojit občany do definování jejich životního prostoru; b) zapojit do procesu participativního plánování i ty cílové skupiny, které jsou z něj tradičně vylučovány; c) využívat širokého spektra metod a technik participativního plánování založených na posílení sociální inkluze a sociální koheze v městském prostoru ze všech úrovní participace; d) posilovat inkluzi a sociální kohezi. Dopadovým cílem projektu je a) rozvoj legitimní interakce mezi občanem a samosprávou za pomocí zavádění inovativních metod; b) odpovědná tvorba veřejných politik.