Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Akční výzkum zapojení osob ze sociálně vyloučených a dalších rizikových lokalit do činnosti Multidisciplinárních týmů včetně možnosti participativních metod práce
Id projektu
Hlavní řešitelMgr. Vendula Gojová, Ph.D.
Období4/2017 - 12/2017
PoskytovatelVýzkumná činnost
Stavukončený
AnotacePředmětem je vytvoření akčních plánů pro každý Multidisciplinární či analogický tým, evaluace nastavených metod práce, jejich úprava, metodická podpora, reflexe plnění akčního plánu a zpracování Metodiky zapojování osob ze sociálně vyloučených a dalších rizikových lokalit do činnosti MtD týmů včetně nastavení evaluačních kritérií do dalšího období.