OU

Vendula Gojová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Vendula Gojová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: B 201, budova B
funkce:tajemnice a pedagogická poradkyně bakalářských oborů
obor činnosti:etnické a menšinové skupiny, sociální deviace, sociální podnikání v kontextu sociální práce, práce s odborným textem
katedra / středisko (fakulta): Katedra sociální práce (Fakulta sociálních studií)
telefon, mobil: 553 46 3223
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2004Mgr. Sociální práce se zdravotnickým profilem, ZSF OU
2013Ph.D. Sociální práce, FSS OU

Přehled zaměstnání

2004 - 2005Vzájemné soužití, o.s. - terénní sociální pracovnice
2005občanské sdružení SPOLEČNĚ – JEKHETANE - vedoucí Sekce sociálních služeb a projektová manažerka v oblasti sociálních služeb
2/2006 – 1/2007Člověk v tísni, společnost při ČT, o.p.s., pobočka Slovensko - koordinátorka vzdělávacích programů, vedoucí Komunitného centra
2007Bílý nosorožec, o.p.s. - odborná sociální pracovnice
2010 - dosudOstravská univerzita, Fakulta sociálních studií – odborná asistentka

Granty

2012 - 2014ESF, MŠMT – OP VK
„Podpora terciárního vzdělávání studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě“, garantka předmětu
2010ESF, MPSV - OP RLZ „Lidské zdroje a zaměstnanost“.
„Profesní vzdělávání sociálních kurátorů“, spoluautorka příručky
2008ESF,MPSV – OP RLZ opatření 2.1. - Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí.
„Podpora vytváření systému terénní sociální práce – vytvoření vzdělávacího programu a jeho pilotní ověření“, lektorka
2007ESF,MPSV – OP RLZ opatření 2.1. - Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí.
„Zajištění vzdělávání metodiků a koordinátorů sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené“, lektorka

Působení v zahraničí

2014Studijní cesty za sociálními inovacemi do Rakouska a Velké Británie v rámci projektové spolupráce FSS OU a Centra sociálně orientovaných inovací
25. – 29. 10. 2010Christelijke Hogeschool Ede, Nizozemí
International Week of Social Work – přednášky – Czech Social System, Czech Social Work – Education, Practice

Vědeckovýzkumná činnost

2012Spoluřešitelka – „Sociální práce v kontextu sociálního podnikání“ v rámci Studentské grantové soutěže OU, reg. č. SGS5/FSS/2012
2011-2014Vědecká pracovnice – studentka Ph.D. v rámci projektu „Rozšíření a rozvoj vědeckovýzkumného týmu Ostravské univerzity, Fakulty sociálních studií“. Reg.č. CZ.1.07/2.3.00/20.0080

Další vzdělávání (kurzy)

2009Vzdělávací kurz „Respektovat a být respektován“ v rozsahu 36 hodin, lektoři Mgr. T. Kopřivová, PhDr. P. Kopřiva.
2005Fundraising, Vita, o.s., Ostrava, 60 hodin
2004Komunitní práce jako metoda inkluze Romů, Katedra sociální práce, Zdravotně sociální fakulta Ostravské univerzita a Spolu International Foundation, 80 hodin

Odborné zaměření (přednášené předměty)

  • menšinové skupiny
  • sociální deviace
  • vztah sociálního podnikání a sociální práce


Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub