Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Podpora výzkumné činnosti studentů oboru Biofyzika v oblasti experimentální biofyziky a biochemie asimilačního aparátu vyšších rostlin
Id projektuSGS01/PřF/2018
Hlavní řešitelMgr. Michal Štroch, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2018
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceHlavním cílem předkládaného návrhu projektu je zapojení šesti studentů oboru Biofyzika do výzkumu v oblasti experimentální biofyziky a biochemie asimilačního aparátu vyšších rostlin (realizovaného na Katedře fyziky PřF OU), a sice dvou studentů v doktorské formě a čtyř studentů v magisterské formě studia. Zapojení studentů do výzkumné práce bude realizováno formou dílčích projektů, které jsou řešeny ve formě stávajících disertačních a diplomových prací studentských spoluřešitelů. Realizace navrhovaného projektu posílí samostatnou tvůrčí činnost studentů a jejich motivaci demonstrovat výsledky výzkumu v kvalitě nutné pro publikaci výsledků v impaktovaných časopisech. Během řešení projektu se budou studenti zdokonalovat v metodách prezentace výsledků výzkumu díky přípravě prezentací na studentských seminářích a také díky zapojení do přípravy časopiseckých publikací.