Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU

Michal Štroch

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Michal Štroch, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: M 305, budova M
funkce:zástupce vedoucího katedry, vedoucí skupiny biofyziky
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Katedra fyziky (Přírodovědecká fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2159
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2001 – 2006Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, obor Biofyzika
1995 – 1997Mgr., Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, obor Biofyzika
1992 – 1995Bc., Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, obor Biofyzika

Kvalifikace

2006Ph.D.

Zaměstnání, praxe (včetně postdoktorandských pozic)

2011 – dosudEnvironmentální centrum, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita
2011 – dosudÚstav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.
2000 – dosudKatedra fyziky, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita
1999 – 2000MG Odra Gas, spol. s r.o., analytik

Odborné zaměření

ekofyziologie, biofyzika a biochemie fotosyntézy vyšších rostlin; fluorescence chlorofylu
studium mechanismů, kterými reaguje asimilační aparát vyšších rostlin na krátkodobé a dlouhodobé změny environmentálních faktorů (intenzita a spektrální kvalita záření, UV záření, teplota vzduchu)

Akademické funkce a členství v orgánech

2011 – dosudzástupce vedoucího katedry

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

UV4Plants – The International Association for Plant UV Research

Působení v zahraničí

1. 5. – 31. 7. 2006Botanical Institute II (Molecular Biology and Biochemistry of Plants), Karlsruhe Institute of Technology, Karlsruhe, Německo, výzkumný pobyt

Jazykové znalosti

Angličtinapokročilý


Vybrané publikace

Holub, P., Nezval, J., Štroch, M., Špunda, V., Urban, O., Jansen, M. a Klem, K. Induction of phenolic compounds by UV and PAR is modulated by leaf ontogeny and barley genotype. PLANT PHYSIOL BIOCH. 2019, 134(January 2019), s. 81-93. ISSN 0981-9428.
Semer, J., Štroch, M., Špunda, V. a Navrátil, M. Partitioning of absorbed light energy within photosystem II in barley can be affected by chloroplast movement. J PHOTOCH PHOTOBIO B. 2018, 186(September 2018), s. 98-106. ISSN 1011-1344.
Materová, Z., Sobotka, R., Zdvihalová, B., Oravec, M., Nezval, J., Karlický, V., Vrábl, D., Štroch, M. a Špunda, V. Monochromatic green light induces an aberrant accumulation of geranylgeranyled chlorophylls in plants. Plant Physiology and Biochemistry. 2017, č. 116, s. 48-56. ISSN 0981-9428.
Nezval, J., Štroch, M., Materová, Z., Špunda, V. a Kalina, J. Phenolic compounds and carotenoids during acclimation of spring barley and its mutant Chlorina f2 from high to low irradiance. Biologia Plantarum. 2017, č. 61, s. 73-84. ISSN 0006-3134.
Štroch, M., Materová, Z., Vrábl, D., Karlický, V., ŠIGUT, L., Nezval, J. a Špunda, V. Protective effect of UV-A radiation during acclimation of the photosynthetic apparatus to UV-B treatment. PLANT PHYSIOL BIOCH. 2015, č. 96, s. 90-96. ISSN 0981-9428.
Klem, K., Holub, P., Štroch, M., Nezval, J., Špunda, V., Tříska, J., Jansen, M. A., Robson, T. M. a Urban, O. Ultraviolet and photosynthetically active radiation can both induce photoprotective capacity allowing barley to overcome high radiation stress. PLANT PHYSIOL BIOCH. 2015, č. 93, s. 74-83. ISSN 0981-9428.
Štroch, M., Vrábl, D., Podolinská, J., Kalina, J., Urban, O. a Špunda, V. Acclimation of Norway spruce photosynthetic apparatus to the combined effect of high irradiance and temperature. J PLANT PHYSIOL. 2010, č. 167, s. 597-605. ISSN 0176-1617.
Štroch, M., Kuldová, K., Kalina, J. a Špunda, V. Dynamics of the xanthophyll cycle and non-radiative dissipation of absorbed light energy during exposure of Norway spruce to high irradiance. Journal of Plant Physiology. 2008, č. 165, s. 612-622. ISSN 0176-1617.
Štroch, M., Lenk, S., Navrátil, M., Špunda, V. a Buschmann, C. Epidermal UV-shielding and photosystem II adjustment in wild type and chlorina f2 mutant of barley during exposure to increased PAR and UV radiation. Environmental and Experimental Botany. 2008, č. 64, s. 271-278. ISSN 0098-8472.

Všechny publikace

Semer, J., Navrátil, M., Špunda, V. a Štroch, M. Chlorophyll fluorescence parameters to assess utilization of excitation energy in photosystem II independently of changes in leaf absorption. J PHOTOCH PHOTOBIO B. 2019,, ISSN 1011-1344.
Holub, P., Nezval, J., Štroch, M., Špunda, V., Urban, O., Jansen, M. a Klem, K. Induction of phenolic compounds by UV and PAR is modulated by leaf ontogeny and barley genotype. PLANT PHYSIOL BIOCH. 2019, 134(January 2019), s. 81-93. ISSN 0981-9428.
Karlický, V., Štroch, M., Kurasová, I., Materová, Z., Večeřová, K., Ughy, B., Urban, O., Garab, G. a Špunda, V. Effect of high-light acclimation on photosynthetic apparatus of Norway spruce. In: 20th European Bioenergetics Conference. Budapešť. 2018.
Semer, J., Štroch, M., Špunda, V. a Navrátil, M. Partitioning of absorbed light energy within photosystem II in barley can be affected by chloroplast movement. J PHOTOCH PHOTOBIO B. 2018, 186(September 2018), s. 98-106. ISSN 1011-1344.
Materová, Z., Nezval, J., SEMER, J., Vrábl, D. a Štroch, M. Effect of pure green light during barley growth on composition of chlorophylls derivatives and phenolic compounds, gas exchange and photosystem II photochemistry. In: 17th Congress of the European Society for Photobiology. Pisa. 2017.
Materová, Z., Sobotka, R., Zdvihalová, B., Oravec, M., Nezval, J., Karlický, V., Vrábl, D., Štroch, M. a Špunda, V. Monochromatic green light induces an aberrant accumulation of geranylgeranyled chlorophylls in plants. Plant Physiology and Biochemistry. 2017, č. 116, s. 48-56. ISSN 0981-9428.
Nezval, J., Štroch, M., Materová, Z., Špunda, V. a Kalina, J. Phenolic compounds and carotenoids during acclimation of spring barley and its mutant Chlorina f2 from high to low irradiance. Biologia Plantarum. 2017, č. 61, s. 73-84. ISSN 0006-3134.
Špunda, V., Karlický, V., Kurasová, I., Materová, Z., Štroch, M., Večeřová, K., Urban, O., Ughy, B. a Garab, G. Unique composition of Norway spruce thylakoid membranes and specific responses of photosynthetic apparatus to elevated temperature and high light. In: Quo vaditis agriculture, forestry and society under Global Change?. Velké Karlovice: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. 2017.
Karlický, V., Kurasová, I., Materová, Z., Kotalová, K., Štroch, M. a Špunda, V. Acclimation response of photosynthetic apparatus of Norway spruce to different growth light intensity. In: Light Harvesting Satellite Meeting 2016. Egmond aan Zee. 2016.
Špunda, V., Materová, Z., Štroch, M., Večeřová, K., Sestřenková, J., Holubová, I., Karlický, V., Kurasová, I., SEMER, J. a Urban, O. Elevated temperatures facilitate extremely rapid zeaxanthin-dependent induction of nonradiative dissipation of excitation energy within photosystem II in Norway spruce needles. In: Light Harvesting Satellite Meeting 2016. Egmond aan Zee. 2016.
Nezval, J., Štroch, M., Materová, Z., Karlický, V., Špunda, V. a Konečná, T. The role of blue light and cryptochromes in the regulation of phenolic compound synthesis during the acclimation of Arabidopsis thaliana from low to high irradiance. In: 1 st Network Meeting of UV4Plants, International Association for Plant UV Research. Pécs: Department of Plant Biology, University of Pécs. 2016.
SEMER, J. a Štroch, M. EFFECT OF CHLOROPLAST MOVEMENT ON PAM-FLUORESCENCE. In: 13th Student Days of Experimental Plant Biology. Brno. 2015.
Materová, Z., Špunda, V., Štroch, M., Holubová, I., Sestřenková, J., Oravec, M. a Večeřová, K. Elevated temperature stimulates light-induced processes that contribute to protecting photosystem II against oxidative stress. In: Global change: a complex challenge: Global change: a complex challenge, Conference Proceedings 2015-03-23 Brno. Brno: Global Change Research Centre AS CR, v.v.i., 2015. Global Change Research Centre AS CR, v.v.i., 2015. s. 138-141. ISBN 978-80-87902-10-3.
Karlický, V., Kurasová, I., Ptáčková, B., Štroch, M. a Špunda, V. Enhanced thermal and light stability of the thylakoid membranes from spruce. In: International Conference ?Photosynthesis Research for Sustainability-2015? in honor of Dr. George C. Papageorgiou. Kolymbari. 2015.
Materová, Z., Špunda, V. a Štroch, M. CHANGES IN THE AMOUNT OF LUTEIN 5,6 EPOXIDE IN A SPRUCE SEEDLINGS DURING ACCLIMATION TO DIFFERENT LIGHT CONDITIONS. In: 13th Student Days of Experimental Plant Biology. Brno. 2015.
Štroch, M., Materová, Z., Vrábl, D., Karlický, V., ŠIGUT, L., Nezval, J. a Špunda, V. Protective effect of UV-A radiation during acclimation of the photosynthetic apparatus to UV-B treatment. PLANT PHYSIOL BIOCH. 2015, č. 96, s. 90-96. ISSN 0981-9428.
Kolos, M. a Štroch, M. The effects of light intensity and heat stress on photosystem I and II activities and the transthylakoid proton motive force components in barley and spruce. In: 13th Student Days of Experimental Plant Biology. Brno. 2015.
Klem, K., Holub, P., Štroch, M., Nezval, J., Špunda, V., Tříska, J., Jansen, M. A., Robson, T. M. a Urban, O. Ultraviolet and photosynthetically active radiation can both induce photoprotective capacity allowing barley to overcome high radiation stress. PLANT PHYSIOL BIOCH. 2015, č. 93, s. 74-83. ISSN 0981-9428.
SEMER, J. a Štroch, M. VLIV POHYBU CHLOROPLASTŮ NA PAM-FLUORESCENCI. In: 14. Konference experimenální biologie rostlin. Brno. 2015.
Materová, Z., Karlický, V., Nezval, J. a Štroch, M. ZELENÉ SVĚTLO JAKO VÝZNAMNÝ REGULAČNÍ FAKTOR SYNTÉZY CHLOROFYLŮ. In: 14. Konference experimentální biologie rostlin. Brno. 2015.
Materová, Z., Karlický, V. a Štroch, M. Green light induces significant accumulation of chlorophyll a isomer in barley plants. In: The 8th Scandinavian Plant Physiology Society PhD Students Conference. Uppsala. 2014.
Karlický, V., Nezval, J., Štroch, M. a Špunda, V. Parallel factor analysis of fluorescence of epidermis and leaf extracts of soluble phenolics. In: Final Network Meeting of UV4Growth COST-Action FA0906. Bled: Biotechnical Faculty, University of Lubljana. 2014.
Semer, J. a Štroch, M. Penetration of radiation of different spectral quality to barley leaf. In: The 8th Scandinavian Plant Physiology Society PhD Students Conference. Uppsala. 2014.
Špunda, V., Nezval, J., Materová, Z., Semer, J., Vrábl, D. a Štroch, M. Response of phenolic compounds and xanthophylls in barley leaves to different spectral composition of photosynthetically active radiation and its relation to efficiency of photoprotective processes. In: Final Network Meeting of COST Action FA0906, UV4growth. Bled. 2014.
Bažantová, P., Červeň, J., Dolný, A., Drozd, P., Ďuriš, Z., Horká, I., Kalina, J., Karlický, V., Kočárek, P., Kukutschová, J., Malachová, K., Maršálek, R., Materová, Z., Mucha, M., Navrátil, M., Navrátilová, Z., Nezval, J., Novotný, Č., Opálková, M. a Pečinka, P. et al. Studium dopadů průmyslových technologií na životní prostředí. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. 208 s. ISBN 978-80-7464-644-7.
Špunda, V., Štroch, M., Nezval, J., Benešová, H., Šigut, L., Karlický, V. a Kurasová, I. Different responsiveness of the xanthophyll cycle mediated photoprotection and UV-screening by flavonoids in barley leaves to PAR reduction and/or exclusion of UV-B radiation. In: 2nd Network Meeting of COST Action FA0909 (UV4growth). Mikulov. 2013.
Klem, K., Holub, P., Štroch, M., Nezval, J., Špunda, V., Oravec, M. a Urban, O. Effect of accumulation of flavonoids induced by UV and PAR radiation on the sensitivity in two barley varieties to the following high light stress. In: 2nd Network Meeting of COST Action FA0909 (UV4growth). Mikulov. 2013.
Karlický, V., Nezval, J., Štroch, M. a Špunda, V. Epidermal blue-green fluorescence of barley leaves and its response to UV radiation stress. In: 2nd Annual Meeting of UV4Growth COST-Action FA0906. Mikulov. 2013.
Špunda, V., Štroch, M., Karlický, V., Urban, O., Nosek, Z. a Páník, R. Light and high temperature effects on dynamics of regulation of nonradiative dissipation within photosystem II. In: Global Change and Resilience. Bro. 2013.
Štroch, M., Vrábl, D., Materová, Z., Semer, J. a Špunda, V. Photosynthetic characteristics of barley grown under blue, red and green LED illumination. In: The 16th International Congress on Photosynthesis Research. St. Louis. 2013.
Štroch, M., Materová, Z., Vrábl, D., ŠIGUT, L. a Špunda, V. Preconditioning under high PAR or exposure to UV-A radiation both allow acclimation of the photosynthetic apparatus of barley transferred to UV-B radiation. In: Proceedings of the 3rd annual Global Change and Resilience Conference. Brno: Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., 2013. Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., 2013. s. 247-250. ISBN 978-80-904351-8-6.
Štroch, M., Materová, Z., Vrábl, D., Šigut, L., Karlický, V. a Špunda, V. Preconditioning under high PAR or exposure to UV-A radiation both allow acclimation of the photosynthetic apparatus of barley transferred to UV-B radiation. In: Global Change and Resilience. Brno. 2013.
Karlický, V., Nezval, J., Štroch, M. a Špunda, V. Response of epidermal blue-green fluorescence emission from barley leaves to UV radiation stress. In: Global Change and Resilience. Brno: Global Change Research Centre AS CR, v. v. i., 2013. Global Change Research Centre AS CR, v. v. i., 2013. s. 231-235. ISBN 978-80-904351-8-6.
Karlický, V., Nezval, J., Štroch, M. a Špunda, V. Response of epidermal blue-green fluorescence emission from barley leaves to UV radiation stress. In: Global change and resilience. Brno. 2013.
MATEROVÁ, Z., Semer, J., Štroch, M. a Špunda, V. THE EFFECT OF DIFFERENT SPECTRAL QUALITY OF PAR TO PHOTOSYNTHETIC PIGMENTS CONTENT IN BARLEY PLANTS. In: 25th Congress of SPPS. Helsingor. 2013.
Štroch, M., Materová, Z., Vrábl, D., Karlický, V. a Špunda, V. UV-A radiation during acclimation of barley to a simultaneous UV-A and UV-B effect eliminated a negative impact of UV-B radiation on the photosynthetic apparatus. In: 2nd Network Meeting of COST Action FA0909 (UV4growth). Mikulov. 2013.
Semer, J., Materová, Z., Štroch, M. a Špunda, V. VLIV RŮZNÉHO SPEKTRÁLNÍHO SLOŽENÍ FAR NA FOTOSYNTETICKÝ APARÁT JEČMENE. In: 13. Konference experimentální biologie rostlin. Košice. 2013.
Štroch, M., Nezval, J., Benešová, H., ŠIGUT, L., Karlický, V., Kurasová, I. a Špunda, V. Acclimation of the assimilation apparatus to supplemental UV-A or UV-B radiation in barley plants grown under low and high PAR. In: WG4 mini-conference of COST Action FA0906 UV4growth "Plant responses to UV radiation: from individuals to ecosystems". Girona, University of Girona. 2012.
Špunda, V., Štroch, M., Karlický, V., Nosek, Z. a Páník, R. Dynamics of light-induced regulation of photosystem II function at elevated temperatures. In: Ebernburg-Workshop ?Leaf Optics?. Bad Münster am Stein-Ebernburg. 2012.
Špunda, V., Štroch, M., Nezval, J., Benešová, H., ŠIGUT, L., Karlický, V. a Kurasová, I. Flexibility of the xanthophyll cycle mediated photoprotection and UV-screening efficiency after removal of stressful radiation conditions. In: WG4 mini-conference of COST Action FA0906 UV4growth. Girona, University of Girona. 2012.
Štroch, M., MATEROVÁ, Z., Vrábl, D., Karlický, V., Benešová, H. a Špunda, V. Protective effect of UV-A radiation in acclimation of the barley photosynthetic apparatus to combined UV-A and UV-B treatment. In: The 11th Nordic Photosynthesis Congress. Naantali. 2012.
Kováč, D., Navrátil, M., Malenovský, Z., Štroch, M., Špunda, V. a Urban, O. Reflectance continuum removal spectral index tracking the xanthophyll cycle photoprotective reactions in Norway spruce needles. FUNCT PLANT BIOL. 2012, č. 39, s. 987-998. ISSN 1445-4408.
Karlický, V., Nosek, Z., Nezval, J., Štroch, M. a Špunda, V. Response of epidermal blue-green fluorescence emission from barley leaves to UV radiation stress. In: Ebernburg-Workshop "Leaf Optics?. Bad Münster am Stein-Ebernburg. 2012.
Štroch, M., Kotyzová, A., Nezval, J., Nosek, Z., Karlický, V., Páník, R. a Špunda, V. Acclimation response of barley plants grown under low and high PAR to supplemental UV-A exposure. In: XXIV. SPPS Congress. Stavanger. 2011.
Štroch, M., Nezval, J., Karlický, V., Volfová, M., Benešová, H., Šigut, L., Kurasová, I. a Špunda, V. Dynamics of acclimation of the assimilation apparatus to excessive UV-B radiation in barley grown under low and high PAR. In: 1st Annual Meeting of COST Action FA0906 UV4growth. Szeged. 2011.
Karlický, V., Strouhal, O., Ilík, P., Štroch, M., Kurasová, I. a Špunda, V. The acclimation of the photosynthetic apparatus to different intensity of PAR. In: International Conference Photosynthesis Research for Sustainability. Baku: International Society of Photosynthetic Research. 2011.
Karlický, V., Strouhal, O., Štroch, M., Kurasová, I., Ilík, P. a Špunda, V. The acclimation of the photosynthetic apparatus to different intensity of PAR and UV radiation. In: THE MEETING OF POSTGRADUAL STUDENTS DEPARTMENT OF BIOCHEMISTRY. Olomouc: Department of biochemistry, Faculty of Science, Palacký University. 2011.
Nezval, J., Kalina, J., Štroch, M. a Špunda, V. The effect of different radiation conditions on qualitative and quantitative composition of unbound phenolic compounds in barley leaves examined by UV-VIS absorption spectrophotometry and HPLC-DAD. In: XXIV SPPS Congress. Stavanger: Scandinavian Plant Physiology Society (SPPS). 2011.
Štroch, M., Vrábl, D., Podolinská, J., Kalina, J., Urban, O. a Špunda, V. Acclimation of Norway spruce photosynthetic apparatus to the combined effect of high irradiance and temperature. J PLANT PHYSIOL. 2010, č. 167, s. 597-605. ISSN 0176-1617.
Štroch, M., Materová, Z., Nosek, Z., Volfová, M., Nezval, J. a Špunda, V. Dynamika aklimace fotosyntetického aparátu a epidermálního UV stínění u ječmene jarního po snížení úrovně FAR. In: 12. Konference experimentální biologie rostlin. Praha. 2010.
Štroch, M. Epidermal UV-shielding and PS II adjustment during acclimation of low- and high-light grown barley to excessive UV-B radiation. In: Plant Response to UV radiation. Ostrava. 2010.
Karlický, V., Podolinská, J., Nadkanská, L., Štroch, M., Čajánek, M. a Špunda, V. Pigment composition and functional state of the thylakoid membranes during preparation of samples for pigment-protein complexes separation by nondenaturing gel electrophoresis. PHOTOSYNTHETICA. 2010, č. 48, s. 475-480. ISSN 0300-3604.
Špunda, V., Nosek, Z., Řezníčková, E., Teslová, P., Kalina, J., Štroch, M. a Navrátil, M. Adjustment of the temperature dependence of photosystem II function upon acclimation of Norway spruce seedlings to different radiation and elevated temperature. In: 8th International Conference Eco-physiological Aspects of Plant Responses to Stress Factors. Krakow. 2009.
Karlický, V., Podolinská, J., Babicová, M., Čajánek, M., Štroch, M. a Špunda, V. Analysis of chlorophyll fluorescence spectra of LHC II isolated from wild-type barley and its chlorophyll b-less mutant chlorina f2 grown under different irradiances. In: 8th International Conference Eco-physiological Aspects of Plant Responses to Stress Factors. Krakow. 2009.
Podolinská, J., Nadkanská, L., Karlický, V., Štroch, M., Kalina, J. a Špunda, V. Aspects of barley thylakoid membranes preparation and storage for analysis of pigment-protein complexes by native electrophoresis. In: 8th International Conference Eco-physiological Aspects of Plant Responses to Stress Factors. Krakow. 2009.
Karlický, V., Štroch, M., Podolinská, J., Čajánek, M. a Špunda, V. Chlorophyll fluorescence spectra of LHC II isolated from wild-type barley and its chlorophyll b-less mutant chlorina f2 grown under different irradiances. In: Leaf Optics Workshop. Ebernburg. 2009.
Špunda, V., Kalina, J., Štroch, M., Košvancová, M., Urban, O., Šigut, L., Nosek, Z., Řezníčková, E. a Teslová, P. Surprising response of Norway spruce assimilatory apparatus to combined exposure at high irradiances and elevated temperatures. In: Leaf Optics Workshop. Ebernburg. 2009.
Štroch, M., Podolinská, J., Karlický, V., Babicová, M., Čajánek, M., Kalina, J. a Špunda, V. Thermal energy dissipation in relation to the organization of light-harvesting complexes in wild-type barley and its chlorophyll b-less mutant chlorina f2. In: 8th International Conference Eco-physiological Aspects of Plant Responses to Stress Factors. Krakow. 2009.
Štroch, M., Kuldová, K., Kalina, J. a Špunda, V. Dynamics of the xanthophyll cycle and non-radiative dissipation of absorbed light energy during exposure of Norway spruce to high irradiance. Journal of Plant Physiology. 2008, č. 165, s. 612-622. ISSN 0176-1617.
Štroch, M., Lenk, S., Navrátil, M., Špunda, V. a Buschmann, C. Epidermal UV-shielding and photosystem II adjustment in wild type and chlorina f2 mutant of barley during exposure to increased PAR and UV radiation. Environmental and Experimental Botany. 2008, č. 64, s. 271-278. ISSN 0098-8472.
Štroch, M. Prezentace biofyzikálního výzkumu Ostravské univerzity na 14. Mezinárodním fotosyntetickém kongresu. In: Den tvůrčích činností Moravskoslezského kraje. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2008. VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2008. s. 137-140. ISBN 978-80-248-1711-8.
Štroch, M., Podolinská, J., Vrábl, D., Kalina, J. a Špunda, V. Acclimation of Norway spruce photosynthetic apparatus to combined exposure to higher irradiance and temperature. In: Photosynthesis Research 91 (2-3). Dordrecht, NL: Springer, 2007. Springer, 2007. s. 314-314. ISBN 0166-8595.
Podolinská, J., Štroch, M., Vrábl, D., Kalina, J. a Špunda, V. Denní průběh fotosyntetických charakteristik během aklimace na zvýšenou ozářenost a teplotu u rostlin smrku ztepilého. In: Bulletin České společnosti experimentální biologie rostlin. Olomouc: Česká společnost experimentální biologie rostlin, 2007. Česká společnost experimentální biologie rostlin, 2007. s. 122-123. ISBN 1213-6670.
Špunda, V., Navrátil, M., Štroch, M., Čajánek, M., Kalina, J., Ač, A., Urban, O. a Marek, M. Metody optické spektroskopie a další rozvoj ekofyziologie fotosyntézy. In: Bulletin České společnosti experimentální biologie rostlin. Olomouc: Česká společnost experimentální biologie rostlin, 2007. Česká společnost experimentální biologie rostlin, 2007. s. 44-45. ISBN 1213-6670.
Špunda, V., Navrátil, M., Štroch, M., Podolinská, J., Militký, J., Zelená, S., Nezval, J., Čajánek, M., Kalina, J., Cimalová, Š., Urban, O. a Marek, M. Variabilita účinnosti fotoprotektivních procesů u vybraných druhů horského lučního ekosystému. In: Bulletin České společnosti experimentální biologie rostlin. Olomouc: Česká společnost experimentální biologie rostlin, 2007. Česká společnost experimentální biologie rostlin, 2007. s. 126-126. ISBN 1213-6670.
Špunda, V., Štroch, M., Vrábl, D., Podolinská, J. a Kalina, J. Acclimation of the Norway spruce seedlings to combined high irradiance and elevated temperature regimes simulating the summer conditions. In: 15 Years of EU Supported Ecophysiological Research in the Czech Republic, Conference Abstract Proceedings. Institute of Systems Biology and Ecology, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2006.
Špunda, V., Čajánek, M., Navrátil, M., Štroch, M. a Kalina, J. Adjustment of light harvesting studied by 77K chlorophyll a fluorescence spectra of intact leaves. In: Ebernburg Workshop "Leaf Optics". Ebernburg, Germany. 2006.
Štroch, M., Podolinská, J., Navrátil, M. a Špunda, V. Effects of different excitation and detection spectral regions on room temperature chlorophyll fluorescence. In: Ebernburg Workshop "Leaf Optics". Ebernburg, Germany. 2006.
Štroch, M. Photochemical and non-photochemical de-excitation processes in relation to acclimation of the photosynthetic apparatus of higher plants to different irradiances. 2006.
Štroch, M., Lenk, S., Navrátil, M., Špunda, V. a Buschmann, C. The response of wild type and chlorina f2 mutant of barley to increased PAR and UV radiation upon transfer from greenhouse to outdoor conditions. In: 15 Years of EU Supported Ecophysiological Research in the Czech Republic, Conference Abstract Proceedings. Institute of Systems Biology and Ecology, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2006.
Štroch, M. Univerzita Karlsruhe, Botanický Institut II. 2006.
Štroch, M., Kalina, J., Špunda, V. a Kuldová, K. Dynamics of xanthophyll cycle and non-radiative dissipation of excitation energy for Norway spruce in response to excess acclimation irradiance. In: Photosynthesis and Stress. Biophysical and Biochemical Methods in Photosynthesis Research Central-European Conference, Book of Abstracts. Brno, Czech Republic: Masarykova Univerzita Brno, 2005. Masarykova Univerzita Brno, 2005. s. 68-68. ISBN 80-210-3762-8.
Štroch, M., Podolinská, J., Navrátil, M. a Špunda, V. Effects of different excitation and detection spectral regions on room temperature chlorophyll a fluorescence parameters. Photosynthetica. 2005, roč. 43, s. 411-416. ISSN 0300-3604.
Špunda, V., Štroch, M., Kuldová, K. a Kalina, J. Kinetics of induction of non-radiative dissipation and de-epoxidation of the xanthophyll cycle pigments in the course of acclimation of Norway spruce to excess irradiance. In: Photosynthesis and Stress. Biophysical and Biochemical Methods in Photosynthesis Research Central-European Conference, Book of Abstracts. Brno, Czech Republic: Masarykova Univerzita Brno, 2005. Masarykova Univerzita Brno, 2005. s. 67-67. ISBN 80-210-3762-8.
Vrábl, D., Kuldová, K., Štroch, M. a Kalina, J. Acclimation of barley and its chlorina f2 mutant to the high irradiance based on responses of photosynthetic activity and pigment composition. In: The 14th FESPB Congress. Cracow. 2004.
Vrábl, D., Kuldová, K., Štroch, M. a Kalina, J. Acclimation of barley and its chlorina f2 mutant to the high irradiance based on responses of photosynthetic activity and pigment composition. In: The 14th FESPB Congress: The 14th FESPB Congress, Book of Abstracts 2004-08-23 Cracow, Poland. Cracow: Polish Academy of Sciences, 2004. Polish Academy of Sciences, 2004. s. 234-234. ISBN 0137-5881.
Štroch, M., Špunda, V. a Kurasová, I. Non-radiative dissipation of absorbed excitation energy within photosynthetic apparatus of higher plants. Photosynthetica. 2004, roč. 42, s. 323-337. ISSN 0300-3604.
Špunda, V., Kalina, J., Čajánek, M., Štroch, M., Navrátil, M. a Kurasová, I. Photosynthesis of higher plants - from biophysics towards application in ecophysiology. In: Teaching and Learning Physics in New Contexts: Teaching and Learning Physics in New Contexts 2004-07-19 Ostrava, Czech Republic. Ostrava: University of Ostrava, 2004. University of Ostrava, 2004. s. 46-46. ISBN 80-7042-379-X.
Štroch, M., Čajánek, M., Kalina, J. a Špunda, V. Regulation of the excitation energy utilization in the photosynthetic apparatus of chlorina f2 barley mutant grown under different irradiances. Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology. 2004, roč. 75, s. 41-50. ISSN 1011-1344.
Štroch, M., Podolinská, J., Čajánek, M. a Špunda, V. Room temperature chlorophyll a fluorescence recorded at different spectral region of excitation and detection. In: The 14th FESPB Congress. Cracow. 2004.
Štroch, M., Podolinská, J., Čajánek, M. a Špunda, V. Room temperature chlorophyll a fluorescence recorded at different spectral region of excitation and detection. In: The 14th FESPB Congress: The 14th FESPB Congress, Book of Abstracts 2004-08-23 Cracow, Poland. Cracow: Polish Academy of Sciences, 2004. Polish Academy of Sciences, 2004. s. 173-174. ISBN 0137-5881.
Štroch, M., Čajánek, M., Kalina, J. a Špunda, V. Acclimation of chlorophyll b-less barley mutant chlorina f2 to different irradiances. In: Plant Physiology Conference of Ph.D. Students and Young Scientists: Plant Physiology Conference of Ph.D. Students and Young Scientists - Book of Abstracts 2003-06-24 Brno. s. 13-14. ISBN 80-7157-676-X.
Kurasová, I., Kalina, J., Urban, O., Štroch, M. a Špunda, V. Acclimation of two distinct plant species, spring barley and Norway spruce, to combined effect of various irradiance and CO2 concentration during cultivation in controlled environment. Photosynthetica. 2003, roč. 41, s. 513-523. ISSN 0300-3604.
Kurasová, I., Štroch, M., Kalina, J. a Špunda, V. Development of acclimation of Norway spruce seedlings to short-term cultivation at elevated CO2. In: Plant Physiology Conference of Ph.D. Students and Young Scientists: Plant Physiology Conference of Ph.D. Students and Young Scientists - Book of Abstracts 2003-06-24 Brno. s. 58-59. ISBN 80-7157-676-X.
Tomek, P., Ilík, P., Lazár, D., Štroch, M. a Nauš, J. On the determination of QB-non-reducing photosystem II centers from chlorophyll a fluorescence induction. Plant Science. 2003, roč. 164, s. 665-670. ISSN 0168-9452.
Kurasová, I., Kalina, J., Štroch, M., Urban, O. a Špunda, V. Response of photosynthetic apparatus of spring barley (Hordeum vulgare L.) to combined effect of elevated CO2 concentration and different growth irradiance. Photosynthetica. 2003, roč. 41, s. 209-219. ISSN 0300-3604.
Štroch, M., Kurasová, I., Urban, O., Kalina, J. a Špunda, V. Acclimation of barley and Norway spruce to a combined effect of different irradiance and CO2 concentration. In: 13th Congress of the Federation of European Societies of Plant Physiology: 13th Congress of the Federation of European Societies of Plant Physiology - Book of Abstracts 2002-09-02 Hersonissos, Crete, Greece. s. 475-475.
Štroch, M., Kurasová, I., Urban, O., Kalina, J. a Špunda, V. Acclimation of barley and Norway spruce to a combined effect of different irradiance and CO2 concentration. In: 13th Congress of the Federation of European Societies of Plant Physiology. Hersonissos, Crete, Greece. 2002.
Kurasová, I., Kalina, J., Urban, O., Štroch, M. a Špunda, V. Acclimation of two different plant species, spring barley and Norway spruce, to combined effect of various irradiance and CO2 concentration. In: 10 Years of Global Change Research in the Czech Republic: 10 Years of Global Change Research in the Czech Republic - sborník abstraktů 2002-10-22 Ostravice. -: -, 2002. -, 2002. s. ?-?.
Tomek, P., Ilík, P., Štroch, M. a Nauš, J. On the limits of determination of QB-non-reducing PSII centers from fluorescence rise. In: XIV International Biophysics Congress: XIV International Biophysics Congress - Book of Abstracts 2002-04-27 Buenos Aires, Argentina. -: -, 2002. -, 2002. s. 64-64.
Tomek, P., Ilík, P., Štroch, M. a Nauš, J. On the limits of determination of QB-non-reducing PSII centers from fluorescence rise. In: XIV International Biophysics Congress. Buenos Aires, Argentina. 2002.
Kurasová, I., Kalina, J., Štroch, M., Urban, O. a Špunda, V. Plant acclimation to combined effect of various irradiance and CO2 concentration. In: Photosynthesis and Crop Production. Kyjev. 2002.
Kurasová, I., Kalina, J., Štroch, M., Urban, O. a Špunda, V. Plant acclimation to combined effect of various irradiance and CO2 concentration. In: Photosynthesis and Crop Production: Photosynthesis and Crop Production - Programme and Abstracts 2002-10-07 Kyjev, Ukrajina. -: -, 2002. -, 2002. s. 24-25.
Kurasová, I., Štroch, M., Urban, O., Kalina, J. a Špunda, V. The adaptation of spring barley to a combined effect of elevated CO2 and high irradiance monitored by gas exchange and Chl a fluorescence. In: IXth Days of Plant Physiology: IXth Days of Plant Physiology - Book of Abstracts 2001-09-17 České Budějovice. České Budějovice: Institute of Plant Molecular Biology ASCR, 2001. Institute of Plant Molecular Biology ASCR, 2001. s. 164-164.
Kurasová, I., Štroch, M., Kalina, J., Rychtárová , J., Kerlínová, V. a Špunda, V. The adaptation of spring barley to a combined effect of elevated CO2 and high irradiance monitored by oxygen evolution and chl a fluorescence. In: Plant Physiology Days of Young Scientists 2001: Plant Physiology Days of Young Scientists 2001 - Book of Abstracts 2001-07-10 Praha. -: -, 2001. -, 2001. s. 42-42.
Čajánek, M., Štroch, M., Lachetová, I., Kalina, J. a Špunda, V. Characterization of the photosystem II inactivation of heat-stressed barley leaves as monitored by the various parameters of chlorophyll a fluorescence and delayed fluorescence. Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology. 1998, roč. 47, s. 39-45. ISSN 1011-1344.


AutorNázev práceTypRok
Semer JanOdezva asimilačního aparátu vyšších rostlin na různé spektrální složení zářenídisertační 2019 
Materová ZuzanaÚloha fotosyntetických pigmentů při aklimaci asimilačního aparátu rostlin na různé mikroklimatické podmínkydisertační 2018 
Charvátová SandraOdolnost fotosyntetického aparátu rostlin Arabidopsis thaliana kultivovaných na zeleném světle vůči působení akutního světelného stresudiplomová 2019 
Kotalová KarolínaVliv aklimační ozářenosti na fotosyntetické charakteristiky smrku ztepiléhodiplomová 2018 
Kolos MiroslavStudium vzájemného vztahu funkce fotosystému I a II u vyšších rostlin v souvislosti s různými radiačními a teplotními podmínkamidiplomová 2016 
Materová ZuzanaVyužití fluorescence chlorofylu a při studiu změn UV stínění u vybraných druhů vyšších rostlin v důsledku rozdílných radiačních podmínekdiplomová 2012 
Kotyzová AlenaDynamika epidermálního UV-stínění a ochranné funkce karotenoidů vybraných druhů vyšších rostlindiplomová 2011 
Leváková VeronikaÚloha fotorespirace při aklimaci smrku ztepilého na rozdílné radiační a teplotní podmínkydiplomová 2008 
Podolinská JanaDynamika využití absorbované excitační energie ve fotosystému II u smrku ztepilého během dne v laboratorních podmínkách simulujících různý stupeň stresové zátěžediplomová 2006 
Krausová PetraKinetika indukce parametrů zhášení fluorescence chlorofylu a při aklimaci fotosyntetického aparátu na zvýšenou úroveň ozářenosti v souvislosti s aktivitou xantofylového cykludiplomová 2005 
Kyseláková HelenaKinetika relaxace parametrů zhášení fluorescence chlorofylu a při aklimaci fotosyntetického aparátu na zvýšenou úroveň ozářenosti v souvislosti s ativitou xantofylového cykludiplomová 2005 
Korbelová LucieStudium cyklického transportu elektronů kolem fotosystému I pomocí měřícího systému Dual-PAM-100bakalářská 2019 
Mertová JanaOdolnost rostlin aklimovaných na různou spektrální kvalitu světla vůči UV-B zářeníbakalářská 2017 
Kolos MiroslavAnalýza funkčního stavu fotosystému I u rostlin vystavených rozdílným mikroklimatickým podmínkámbakalářská 2014 
Benešová HanaZastoupení volných fenolických látek v extraktech z listů ječmene jarního aklimovaného na různé radiační podmínkybakalářská 2011 
Materová ZuzanaIndukce epidermálního UV-stínění během vývoje listů ječmene jarního a jeho mutantu chlorina f2bakalářská 2009 
Janoška MartinZavedení metodiky izolace aktivních thylakoidních membrán z jehlic smrku ztepilého (Picea abies [L.] Karst.)bakalářská 2008 
Kotyzová AlenaStanovení míry epidermálního UV-stínění detekcí fluorescence chlorofylu a in vivobakalářská 2008 
Jarošová SoňaUV- stínění asimilačního aparátu vyšších rostlin a metody stanovení in vivo a in vitrobakalářská 2007 
Kováč DanielDenní a sezónní dynamika aktivity xantofylového cyklu pro vybrané rostlinné druhybakalářská 2006 
Leváková VeronikaVýznam fotorespirace v ochraně asimilačního aparátu při působení environmentálních stresůbakalářská 2006 
Sitková LenkaStudium závislosti maximální fluorescence chlorofylu a na intenzitě saturačního pulsu u ječmene jarníhobakalářská 2005 
Zedníčková PetraModulační technika měření fluorescence chlorofylu a při pokojové teplotěbakalářská 2005 


Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub