Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Nacionalismus a jeho dopady na etnické menšiny v postkomunistickém prostoru
Id projektuSGS15/PřF/2018
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Tomáš Hoch, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2018
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceKonec éry komunismu a rozpad Sovětského svazu přinesl do prostoru východní Evropy vzrůstající vlnu nacionalismu. Po mnoha desítkách let, kdy byl nacionalismus držen pod pokličkou komunistické ideologie, se počátkem devadesátých let 20. století dostaly projevy etnonacionální mobilizace do popředí politických procesů jak v prostoru východní Evropy, tak zejména v zemích bývalého Sovětského svazu. Mnoho latentních konfliktů v té době eskalovalo do ozbrojené podoby a jejich následky v podobě desítek tisíc mrtvých, stovek tisíc vysídlených osob, zničené infrastruktury, nízké míry přeshraniční spolupráce a zničených mezilidských i mezietnických vztahů, jsou přítomny v celém regionu dodnes. Zatímco v prvních letech nového milénia docházelo v postkomunistickém prostoru spíše k utlumování radikálnějších nacionalistických projevů, válka v Jižní Osetii v roce 2008, následovaná anexí Krymu a válkou na Ukrajině, jasně ukázaly, že proces politické a společenské transformace není v regionu zdaleka ukončen. Tyto ozbrojené konflikty však představují jen špičku ledovce. Data z Konfliktního barometru Heidelberského institutu evidují v roce 2016 v Evropě šedesát dva konfliktů. Vyjma již zmíněné války na Ukrajině, je to dalších dvacet násilných krizí, patnáct nenásilných krizí a dvacet sporů. Velmi často se jedná o konflikty v postkomunistickém prostoru, jejichž jednou stranou jsou představitelé etnických menšin. Jejich spory s centrální vládou bývají v posledních letech umocněny vlnou politického populismu, pravicového extremismu i činností desinformačních kanálů, jež přispívají k vytváření nových štěpných linií i k větší míře polarizace mnoha společností v regionu východní Evropy. Navrhovaný výzkumný projekt se soustřeďuje na analýzu a explanaci aktuálních projevů nacionalismu a jeho dopadů na etnické menšiny v postkomunistickém prostoru.