OU

Tomáš Hoch

Tomáš Hoch

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:RNDr. Tomáš Hoch, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: L 444, budova L
funkce:
obor činnosti:humanitární pomoc a rozvojová spolupráce, regionální geografie
katedra / středisko (fakulta): Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (Přírodovědecká fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2341
775 232 959
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2007 – 2011Ph.D., Ostravská univerzita, obor Politická a kulturní geografie
1998 – 2004Mgr., Ostravská univerzita, obor Politická a kulturní geografie
1992 – 1998Gymnázium Ostrava-Hrabůvka

Zaměstnání

2011 – dosudOstravská univerzita (odborný asistent na KSGRR)
2005 – 2007Waldorfské lyceum v Ostravě (učitel geografie)
2004 – 2005ZEEP (Koordinátor vzdělávacích programů pro NGO v Kapském městě)

Odborné zaměření

Regionální geografie (postsovětský prostor, subsaharská Afrika)
Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce
Ozbrojené konflikty

Členství v profesních organizacích

ASN – Association for the Study of Nationalities
BASEES – The British Association for Slavonic and East European Studies

Působení v zahraničí

3/2018University of Maribor, Department of Geography
9/2017University of Eastern Finland, Department of Geographical and Historical Studies
4/2016University of Antwerp, Institute of Development Policy and Management
4/2015University of Tartu, Institute of Government and Politics
4/2014University of Bologna, Department of History and Cultures
10/2013University of Coimbra, Department of Geography
2/2013University of Sevilla, Department of Human Geography

Jazykové znalosti

Angličtinapokročilý
Němčinastředně pokročilý
Ruštinastředně pokročilý


Vybrané publikace

Hoch, T., Kopeček, V. a Baar, V. Civil Society and Conflict Transformation in De Facto States: The case of Abkhazia. Problems of Post-Communism. 2017, roč. 64, č. 6, s. 329-341. ISSN 1075-8216.
Hoch, T. Legitimization of statehood and its impact on foreign policy in de facto states: a case study of Abkhazia. In: 22nd Annual ASN World Convention. New York: Harriman Institute at Columbia University. 2017.
Hoch, T. a Khundadze, T. Pravoslavné církve a transformace gruzínsko-abcházského konfliktu. Mezinárodní vztahy. 2017, roč. 52, č. 3, s. 7-22. ISSN 0323-1844.
Kopeček, V., Hoch, T. a Baar, V. Conflict Transformation and Civil Society: The Case of Nagorno-Karabakh. EUROPE-ASIA STUDIES. 2016, roč. 68, s. 441-459. ISSN 0966-8136.
Kopeček, V., Hoch, T. a Baar, V. De Facto States and Democracy: The Case of Abkhazia. Bulletin of Geography. Socio-Economic Series. 2016, s. 85-104. ISSN 1732-4254.
Hoch, T. a RUDINCOVÁ, K. Legitimization of Statehood in De facto States: A case study of Somaliland. AUC Geographica. 2015, roč. 50, č. 1, s. 37-49. ISSN 2336-1980.
Souleimanov, E. a Hoch, T. Role Ruska v konfliktech a oficiálních mírových procesech v Abcházii a Jižní Osetii v letech 1991-2008. Praha: Auditorium, 2012. 100 s. ISBN 978-80-87284-34-6.
Hoch, T. a Kopeček, V. Transforming Identity of Ajarian Population (Why the 1991-2004 conflict did not assume armed character). The Annual of Language & Politics and Politics of Identity. 2011, roč. 5, č. 1, s. 57-72. ISSN 1803-1757.

Všechny publikace

Hoch, T. a Khundadze, T. Factors of the Orthodox Church's low level of engagement in the transformation of the Georgian-Abkhaz conflict. In: British Association for Slavonic and East European Studies Annual Conference 2018. Cambridge: University of Cambridge. 2018.
Hoch, T. University of Maribor, Department of Geography. 2018.
Hoch, T., Kopeček, V. a Baar, V. Civil Society and Conflict Transformation in De Facto States: The case of Abkhazia. Problems of Post-Communism. 2017, roč. 64, č. 6, s. 329-341. ISSN 1075-8216.
Hoch, T. Legitimization of statehood and its impact on foreign policy in de facto states: a case study of Abkhazia. In: 22nd Annual ASN World Convention. New York: Harriman Institute at Columbia University. 2017.
Hoch, T. a Khundadze, T. Pravoslavné církve a transformace gruzínsko-abcházského konfliktu. Mezinárodní vztahy. 2017, roč. 52, č. 3, s. 7-22. ISSN 0323-1844.
Hoch, T. University of Eastern Finland, Department of Geographical and Historical Studies. 2017.
Kopeček, V., Hoch, T. a Baar, V. Conflict Transformation and Civil Society: The Case of Nagorno-Karabakh. EUROPE-ASIA STUDIES. 2016, roč. 68, s. 441-459. ISSN 0966-8136.
Kopeček, V., Hoch, T. a Baar, V. De Facto States and Democracy: The Case of Abkhazia. Bulletin of Geography. Socio-Economic Series. 2016, s. 85-104. ISSN 1732-4254.
Hoch, T. a KAŠPAR, J. Limity gruzínské občanské společnosti při budování míru. Medzinárodné vzťahy. 2016, roč. 14, č. 3, s. 222-242. ISSN 1336-1562.
Hoch, T. The Role of Church in the Georgian-Abkhaz conflict transformation. In: Regionalisms at Europes Margins: Ruptures, Sutures, Representations. Tartu: Johan Skytte Institute of Political Science, University of Tartu. 2016.
Hoch, T. University of Antwerp, Institute of Development Policy and Management. 2016.
KAŠPAR, J. a Hoch, T. Evropská identita v postojích gruzínské společnosti a zahraničně politické orientaci země. Annales Scientia Politica. 2015, roč. 4, č. 2, s. 33-41. ISSN 1339-0732.
Hoch, T., Kopeček, V. a KAŠPAR, J. Gruzie mezi Evropskou unií a Ruskem. Medzinárodné vzťahy. 2015, roč. 13, č. 4, s. 347-364. ISSN 1336-1562.
Hoch, T. a RUDINCOVÁ, K. Legitimization of Statehood in De facto States: A case study of Somaliland. AUC Geographica. 2015, roč. 50, č. 1, s. 37-49. ISSN 2336-1980.
Hoch, T. Role of civil society organizations in Georgian-Abkhaz conflict transformation. In: 5th Annual Geopolitical Conference: Strategic and Geopolitical Issues in the Contemporary World. Praha: Institute of Political Science (FSV UK). 2015.
Hoch, T. University of Tartu, Institute of Government and Politics. 2015.
Kopeček, V. a Hoch, T. Vzestup a pád abcházské demokracie. In: VI. Kongres České společnosti pro politické vědy. Praha: Institut politologických studií FSV UK Praha. 2015.
Hoch, T. a RUDINCOVÁ, K. Legitimization strategies of statehood. In: 1st Central European African Studies Conference. Plzeň: University of West Bohemia in Pilsen. 2014.
Hoch, T., Souleimanov, E. a Baranec, T. Russia's role in the official peace process in South Ossetia. Bulletin of Geography. Socio-economic Series. 2014, roč. 13, č. 23, s. 53-71. ISSN 1732-4254.
Hoch, T. University of Bologna, Department of History and Cultures. 2014.
Hoch, T. Výuka Zahraniční rozvojové spolupráce na základních a středních školách. 2014.
Hoch, T., Souleimanov, E. a Baranec, T. Impact of internal development in the Russian Federation on the transformation of the conflict in South Ossetia. In: GLOBALIZATION 2013: 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON GLOBALIZATION. Ostrava: Ostravská univerzita: Ostravská univerzita. 2013.
Hoch, T. Political elites in Abkhazia. In: Caucasus and Central Asia: Domestic Challenges and Foreign Impacts. Warsaw: Institute of International Relations, University of Warsaw. 2013.
Hoch, T. a Souleimanov, E. Russia's Role in the Peace Process in Abkhazia. In: In: Malek, M. Ausgewählte sicherheitspolitische Fragen im Südkaukasus. Wien: Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport, 2013. s. 21-51. ISBN 978-3-902944-27-6.
Hoch, T. a Souleimanov, E. Separatistické konflikty na jižním Kavkaze z pohledu politicko-bezpečnostní situace v regionu. In: Jižní Kavkaz v bezpečnostní perspektivě. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2013. s. 72-115. ISBN 978-80-86855-90-5.
Hoch, T. University of Coimbra, Department of Geography. 2013.
Hoch, T. University of Sevilla, Department of Human Geography. 2013.
Drobík, T., Hoch, T. a Rudincová, K. Cestovní ruch v Africe a na Blízkém východě. 1.vydání. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2012. 163 s. ISBN 978-80-7464-149-7.
Hoch, T., Kopeček, V. a Baar, V. Role občanské společnosti při transformaci separatistických konfliktů na Jižním Kavkaze. Mezinárodní vztahy. 2012, roč. 47, s. 5-28. ISSN 0323-1844.
Souleimanov, E. a Hoch, T. Role Ruska v konfliktech a oficiálních mírových procesech v Abcházii a Jižní Osetii v letech 1991-2008. Praha: Auditorium, 2012. 100 s. ISBN 978-80-87284-34-6.
Hoch, T. Separatistické konflikty na jižním Kavkaze z pohledu politicko-bezpečnostní situace v regionu. In: Bezpečnostní situace na jižním Kavkaze z pohledu ČR. Praha: Ministerstvo vnitra ČR,odbor bezpečnostní politiky. 2012.
Hoch, T. University of Minho, Guimaraes, Department of Geography. 2012.
Hoch, T. EU Strategy towards Post-Soviet De Facto States. Contemporary European Studies. 2011, roč. 6, č. 2, s. 69-85. ISSN 1802-4289.
Hoch, T. EU Strategy towards Post-Soviet De Facto States. In: The Third Central European Conference: THE ASIAN 21ST CENTURY? CHANGES OF THE WORLD ORDER. Olomouc: UPOL. 2011.
Hoch, T. Možnosti rozvoje de facto států prostřednictvím humanitární pomoci, rozvojové spolupráce a aktivit organizací občanské společnosti: případová studie Abcházie. European Science and Art Publishing, 2011. 113 s. ISBN 978-80-87504-13-0.
Hoch, T. Možnosti rozvoje de facto států prostřednictvím humanitární pomoci, rozvojové spolupráce a aktivit organizací občanské společnosti: případová studie Abcházie. 2011.
Hoch, T. Proč neměl konflikt v Adžárii (1991-2004) ozbrojený charakter. In: Geografie pro život ve 21. století: Sborník příspěvků z XXII. sjezdu České geografické společnosti. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. s. 868-871. ISBN 978-80-7368-903-2.
Hoch, T. The Failure of Track Two Diplomacy in Georgian-Abkhazian Peace Process. In: The Scale of Globalization: Global, Local, Individual (Think Globally, Act Locally, Change Individually in the 21st Century). Ostrava: Ostravská univerzita. 2011.
Hoch, T. The Failure of Track Two Diplomacy in Georgian-Abkhazian Peace Process. In: The Scale of Globalization: Think Globally, Act Locally, Change Individually in the 21st Century. Ostrava: Ostravská univerzita, 2011. Ostravská univerzita, 2011. s. 83-89. ISBN 978-80-7368-963-6.
Kopeček, V., Hoch, T. a Baar, V. The origins of toponyms and ethnonyms in the region of the South Caucasus. In: Region and Regionalism, No. 10, vol. 2. Lodz, Opole: University of Lodz, Silesian Institute in Opole, Silesian Institute Society, 2011. University of Lodz, Silesian Institute in Opole, Silesian Institute Society, 2011. s. 201-211. ISBN 978-83-7126-269-2.
Hoch, T. a Kopeček, V. Transforming Identity of Ajarian Population (Why the 1991-2004 conflict did not assume armed character). The Annual of Language & Politics and Politics of Identity. 2011, roč. 5, č. 1, s. 57-72. ISSN 1803-1757.
Siwek, T. a Hoch, T. Úvod do studia geografie I.. 2011.
Hoch, T. Analýza role občanské společnosti v konfliktních regionech Abcházie a Náhorního Karabachu. 2010.
Hoch, T. Demokratizace v de-facto státech: nutná podmínka k mezinárodnímu uznání?. In: Podoby demokracie na začátku 21.století: Evropská unie a svět. Kolín: ARC - VŠPSV v Kolíně. 2010.
Hoch, T. Demokratizace v de-facto státech: nutná podmínka k mezinárodnímu uznání?. In: Podoby demokracie na začátku 21. století: Evropská unie a svět. Kolín: Nezávislé centrum pro studium politiky, 2010. s. 390-400. ISBN 978-80-86879-27-7.
Hoch, T. Limity rozvojové spolupráce v de facto státech. In: Limity rozvojové spolupráce v de facto státech. s. 260-263. ISBN 978-80-7368-719-9.
Hoch, T. Limity rozvojové spolupráce v de facto státech. In: Studentská vědecká konference 2010. Ostrava: Ostravská univerzita. 2010.
Hoch, T., Baar, V. a Kopeček, V. Podmínky demokratizace v de facto státech: případová studie Abcházie. Středoevropské Politické studie. 2010, roč. 12, s. 285-299. ISSN 1212-7817.
Hoch, T. Proč neměl konflikt v Adžárii (1991-2004) ozbrojený charakter. In: XXII. sjezd České geografické společnosti. Ostrava: Ostravská univerzita. 2010.
Baar, V., Krtička, L., Kovář, M., Hoch, T., HOUDKOVÁ, Z., Šumberová, M. a Mulková, M. Seminář pro učitele geografie [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2010.
Kopeček, V., Hoch, T. a Baar, V. Sources of Conflicts in the Region of South Caucasus. In: The 12th International Political Geography Conference. Glubczyce: University of Lodz. 2010.
Hoch, T. The Limits of Humanitarian Aid and Development Cooperation in War-torn Separatist Regions: Case study of Abkhazia. In: Beyond Globalisation: Exploring the Limits of Globalisation in the Regional Context. Ostrava: University of Ostrava, 2010. University of Ostrava, 2010. s. 139-146. ISBN 978-80-7368-717-5.
Hoch, T. The Impact of Economic Globalization on Democratization in the Least developed Countries. In: Středoevropské konference doktorandů politologie, evropských studií a mezinárodních vztahů. Olomouc: Univerzita Palckého, Olomouc. 2009.
Hoch, T. The Impact of Economic Globalization on Democratization in the Least Developed Countries. Contemporary European Studies. 2009, roč. 4, č. 2, s. 178-194. ISSN 1802-4289.
Hoch, T. The Limits of Humanitarian Aid and Development Cooperation in War-torn Separatist Regions: Case study of Abkhazia. In: 4th International Conference on Globalisation: Beyond Globalisation - Exploring the Limits of Globalisation in the Regional Context. Ostrava: Ostravská Univerzita. 2009.
Hoch, T. Základy rozvojové pomoci. 2007.


Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.AutorNázev práceTypRok
Szymiczková JanaKonflikt v Kašmíru a role občanské společnosti při jeho transformacidiplomová 2018 
Třísková MartinaFaktory udržitelnosti de facto států v postsovětském prostorudiplomová 2018 
Jacková LenkaFaktory udržitelnosti de facto států v subsaharské Africediplomová 2017 
Pastrňková MichaelaProblematika mezinárodních migrantů v zrcadle českých médiídiplomová 2017 
Schneider JanStrategie k získání mezinárodního uznání Severokyperské turecké republikydiplomová 2016 
Stachová MonikaObčanská společnost při transformaci gruzínsko-abcházského konfliktudiplomová 2016 
Střálková ZdeňkaLegitimizace státnosti v Somalilandudiplomová 2016 
Šťastná HelenaReflexe témat zahraniční rozvojové spolupráce politickými stranami v ČR v letech 2006-2013diplomová 2015 
Pobořilová MarcelaRole humanitárních organizací v regionech postižených komplexními krizemi: případová studie Jižního Súdánudiplomová 2011 
Šafránková PavlínaKomparace snah o získání nezávislosti v Kosovu a Abcháziidiplomová 2011 
Bortel MarekDekolonizace Belgického Kongabakalářská 2018 
Graf JanÚloha nerostných surovin v ozbrojených konfliktech: případová studie Demokratické republiky Kongobakalářská 2018 
Mendesová PernillaPrůběh dekolonizace v Angole a jeho důsledkybakalářská 2018 
Pustay KamilVývoj sovětské ekonomiky v osmdesátých letech 20. stoletíbakalářská 2018 
Adamec MarekMezinárodní dobrovolnický cestovní ruch v ČRbakalářská 2017 
Klejnot OndřejAlžírsko 1954-1962: trnitá cesta k nezávislostibakalářská 2017 
Kracík ŠimonŠvédský kolonialismus a jeho reflexebakalářská 2017 
Podleśny LukášDánský kolonialismusbakalářská 2017 
Jedlinská BarboraKulturní dědictví a cestovní ruch: případová studie Lamubakalářská 2016 
Michelsohnová AnetaStalinské deportace z Krymubakalářská 2016 
Škuta JanAnalýza slabých a selhávajících států v regionu subsaharské Afriky: případová studie Středoafrické republikybakalářská 2016 
Vítová HanaAnalýza cestovního ruchu v Namibiibakalářská 2016 
Brchaňová MichaelaUniverzální dostupnost základního vzdělání: analýza druhého cíle Rozvojových cílů tisíciletíbakalářská 2015 
Lassak HorstDeportace severokavkazských národů v Sovětském svazu v průběhu 2. světové válkybakalářská 2015 
Masná VeronikaProsazování rovnosti pohlaví a posílení postavení žen v regionu východní Afrikybakalářská 2015 
Pavlištíková IvetaKonflikt v Jižním Súdánubakalářská 2015 
Plecháčková BarboraAnalýza slabých a selhávajících států v regionu subsaharské Afriky: případová studie Konžské demokratické republikybakalářská 2015 
Šebestík MiroslavStalinské deportace z Pobaltíbakalářská 2015 
Třísková MartinaKonflikt v Čečenskubakalářská 2015 
Drobotová ElizabethVztah mezi demokracií a rozvojem ve skupině nejchudších zemí světa (LDCs)bakalářská 2014 
Gřunděl MatějAnalýza slabých a selhávajících států v regionu subsaharské Afriky ? případová studie Súdánubakalářská 2014 
Jacková LenkaAnalýza genocidy ve Rwanděbakalářská 2014 
Schneider JanOdstraňování extrémní chudoby a hladu v regionu východní Afriky: analýza prvního cíle Rozvojových cílů tisíciletíbakalářská 2014 
Dostálová MonikaAnalýza slabých a selhávajících států v regionu subsaharské Afriky ? případová studie Nigériebakalářská 2013 
Heryánová JanaVývoj multilaterální rozvojové spolupráce v ČR v letech 1995-2010bakalářská 2013 
Holková AlžbětaAnalýza slabých a selhávajících států v regionu subsaharské Afriky ? případová studie Zimbabwebakalářská 2013 
Jakubcová KristýnaAnalýza slabých a selhávajících států v regionu subsaharské Afriky ? případová studie Čadubakalářská 2013 
Knyblová VeronikaVztah mezi mezinárodní migrací a rozvojembakalářská 2013 
Mazal MiroslavPodmínky demokratizace v neuznaných státech: případová studie Podněsterské moldavské republikybakalářská 2013 
Wartalská MichaelaAnalýza slabých a selhávajících států v regionu subsaharské Afriky ? případová studie Somálskabakalářská 2013 
Antolíková IvetaNaplňování rozvojových cílů tisíciletí v subsaharské Africebakalářská 2012 
Fabian VeronikaPomoc uprchlíkům na území ČR jako součást zahraniční rozvojové spolupráce ČRbakalářská 2012 
Kubiczová NikolaOficiální rozvojová spolupráce v slabých a selhávajících státech v regionu subsaharské Afrikybakalářská 2012 
Navrátil DavidVznik a vývoj Republiky Srbská Krajinabakalářská 2012 
Cachová KateřinaNezávislost Kosova: teorie a praxe mezinárodněprávního uznávání státůbakalářská 2011 
Kašpar JakubPodmínky demokratizace v neuznaných státech: případová studie Abcháziebakalářská 2011 
Madera ZuzanaAdopce na dálku v ČRbakalářská 2011 
Petruželová KateřinaPostavení spravedlivého obchodu v ČRbakalářská 2011 
Černík OndřejMírové operace OSN v Abcháziibakalářská 2010 
Navrátilová LucieHumanitární pomoc a rozvojová spolupráce v zrcadle českých médiíbakalářská 2010 
Prátová BarboraKomparace zahraniční rozvojové spolupráce ČR a SRbakalářská 2010 
Koutná SimonaTransformační proces Zahraniční rozvojové spolupráce v ČR 1995-2009bakalářská 2009 
Mintělová GabrielaProblematika odpouštění zahraničního dluhu rozvojovým zemím z pohledu ČRbakalářská 2009 


Nacionalismus a jeho dopady na etnické menšiny v postkomunistickém prostoru
Hlavní řešitelRNDr. Tomáš Hoch, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2018
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Legitimizační strategie směřující k mezinárodnímu uznání Abcházie
Hlavní řešitelRNDr. Tomáš Hoch, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub