Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Detekce monoklonality volných lehkých řetězců imunofixační elektroforézou a izoelektrickou fokusací - srovnání s kvantitativní metodou stanovení a poměrem kappa/lambda
Id projektuSGS06/LF/2018-2019
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Pavlína Kušnierová, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceCílem projektu je zjistit frekvenci nálezu monoklonálních volných lehkých řetězců (fLC) u pacientů s abnormním poměrem free kappa/free lambda (fKLC/fLLC) a současně zvýšenou koncentrací převažujícího typu volných lehkých řetězců v séru. Konsekutivní série takových vzorků bude vyšetřena metodou imunofixační elektroforézy a všechny tyto vzorky, kde bude nález imunofixační elektroforézy negativní (absence průkazu monoklonálních fLC) budou vyšetřeny metodou izoelektrické fokusace s následným afinitním imunoblottingem (IEF/AIB). Současná klasifikace monoklonálních gamapatií (MG) definuje monoklonální gamapatii volných lehkých řetězců abnormním poměrem free kappa/free lambda (99% referenční interval 0,26 - 1,65) při zvýšené koncentraci příslušného typu fLC. V našich předchozích neuroimunologických studiích zahrnujících neurologické pacienty bez jiných známek svědčících pro MG jsme takový nález zjistili v 10,6 % (n=254) a 12,8 % (n=78), ale jen v jediném případě byl spojen s nálezem monoklonálních fLC při detekci IEF/AIB (touto metodou jsme naopak zachytili monoklonální fKLC v séru u 1 pacienta s normální koncentrací fKLC i normálním poměrem fKLC/fLLC. Domníváme se, že referenční meze pro koncentrace fKLC i fLLC a zejména pro poměr fKLC/fLLC je nutné revidovat. Rovněž se domníváme, že platná klasifikace MG volných lehkých řetězců vede k nezanedbatelnému procentu falešně pozitivních nálezů a je zapotřebí ji upřesnit. V případě potvrzení naší hypotézy v prospektivní studii navrhneme zavedení IEF/AIB jako "rozhodovací" metody v případě negativního nálezu imunofixační elektroforézy do rutinní praxe. Bude použit zavedený postup detekce fLC metodou IEF/AIB. Kromě chromogenní detekce bude vyzkoušena i detekce chemiluminiscenční ve spolupráci s Katedrou fyziky Přírodovědecké fakulty OU, kde je k dispozici potřebný přístroj. Veškeré ostatní potřebné přístroje jsou k dispozici na ÚLD FN Ostrava.