Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU

Pavlína Kušnierová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:RNDr. Pavlína Kušnierová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova:
funkce:
obor činnosti:klinická biochemie, lékařská chemie
katedra / středisko (fakulta): Katedra biomedicínských oborů (Lékařská fakulta)
telefon, mobil: 597 374 144
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2007Univerzita Palackého Olomouc, Lékařská fakulta, obor: Lékařská chemie a biochemie (Ph.D.)
2006Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, obor: Anorganické chemie (RNDr.)
1996 – 2001Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, obor: Anorganické chemie (Mgr.)

Kvalifikace

2018Osvědčení pro provádění cytologického vyšetření likvoru
2011Atestace „Bioanalytik pro klinickou genetiku“
2007Rozhodnutí k výkonu zdravotnického povolání na území ČR v oboru jiný odborný pracovník
2007Atestace "Vyšetřovací metody v klinické biochemii"

Další vzdělávání, kurzy

2017XXXVI. Pracovní dny klinické biochemie
2017XVI. Pracovní konference na téma monoklonálních gamapatií
20173. Ostravské likvorové sympozium
2017Laboratorní medicína
2017Imunodeficience 2017–Z pohledu analytika i klinika
2017II. Hanácké dny laboratorní medicíny
2017XV. Workshopu mnohočetný myelom
2017Humorální a buněčné markery bateriálních a virových infekcí
201710. Středomoravské dny laboratorní medicíny
2016Mnohočetný myelom, Monoklonální gamapatie
2016I. Hanácké dny laboratorní medicíny
2016Freelite & Hevylite 2016 Diagnostika z různých úhlů pohledu
2016XI. Sympozium pro laboratorní a klinické aspekty likvorologie, neuroimunologie a anylýzy axtravaskulárních tekutin
2016XV. Pracovní konference na téma monoklonálních gamapatií
2016XXXV. Regionální pracovní dny klinické biochemie
2015XIII.Workshop mnohočetný myelom
20152. Ostravské likvorové sympozium
2015Dyslipidémie, FNO
2015XXXIV. Regionální pracovní dny klinické biochemie
2014VII. Středomoravské dny laboratorní medicíny Kouty nad Desnou
2014XX. Pařízkovy dny, Ostrava – aktivní účast
2014XXXV. Imunoanalytické dny 2014, Plzeň – aktivní účast
2014XII. národní workshop Mnohočetný myelom a roční setkání České myelomové skupiny, 2014, Mikulov
2014Pracovní konference na téma monoklonální gamapatie a poruch B buněk, Freelite – Hevylite 2014, Hradec–Králové
2014BIOLAB 2014
2014Laboratorní medicína – Žermanice
201410. Symposium pro laboratorní a klinické aspekty likvorologie, neuroimunologie a analýzy extravaskulárních tekutin – Praha, Topelex
2013Kurz – Likvorologie – Praha IPVZ
2013Setkání uživatelů systému Beckman Coulter (spoluautorství přednášky + poster)
2013Analyzátory Siemens – novinky a údržba
2013XI. Národní workshop MNOHOČETNÝ MYELOM a roční setkání České myelomové skupiny
20135. pracovní konference zdravotních laborantů a zdravotních sester, ZÚO a FNO
2013Laboratorní medicína – Konference (Žermanice)
2013XI. Celostátní sjezd ČSKB 2013, Olomouc
2013XII. Pracovní konference na téma monoklonálních gamapatií Hradec–Králové
2013XXXII. Regionální dny klinické biochemie Karlova Studánka
2012Etika nelékařského zdravotnického pracovníka FN Ostrava
2012Laboratorní medicína (konference) – Žermanice
20121.Ostravské likvorové sympozium
2012XI. konference na téma monoklonálních gamapatií Hradec Králové
2012XXXI. Regionální pracovní dny klinické biochemie – Karlova Studánka
2011Specializační kurz–Cytogenetika, IPVZ Praha
2011Specializační kurz–Pokroky v lékařské genetiky, IPVZ Praha
2011Kurz – Psychologie genetického poradenství, IPVZ Praha
2011Kurz – Základy zdravotnické legislativy–jiní odborní pracovníci ve zdravotnictví, IPVZ Praha
2011Kurz – Neodkladná první pomoc pro nelékařské pracovníky ve zdravotnictví
2011Specializační stáž v molekulární genetice
2011Celostátní pracovní konference zdravotních laborantů FN Ostrava
2011X. konference na téma monoklonálních gamapatií Hradec Králové
2011Ostravský den prenatální diagnostiky FN Ostrava

Zaměstnání, praxe

2011 – dosudKatedra biomedicínských oborů, Ostravská univerzita, odborný asistent s vědeckou hodností
2011 – dosudFakultní nemocnice Ostrava, Ústav laboratorní diagnostiky, Oddělení klinické biochemie, odborný pracovník v laboratoři
2009 – 2011Středomoravská nemocniční a.s.–odštěpný závod Nemocnice Šternberk, Oddělení laboratorní medicíny, primář oddělení
2005 – 2009Středomoravská nemocniční a.s.–odštěpný závod Nemocnice Šternberk, Oddělení laboratorní medicíny, chemik – analytik
2001 – 2005Nemocnice ve Frýdku–Místku, Oddělení klinické biochemie, chemik – analytik

Odborné zaměření

Výzkum v oblasti laboratorní diagnostiky

Jazykové znalosti

Angličtinastředně pokročilý
Němčinapasivní znalost


Všechny publikace

Dlouhý, O., Kušnierová, P., Kurasová, I., Cisariková, M. a Zeman, D. Chemiluminescent detection of oligoclonal immunoglobulins after isoelectric focusing and affinity-mediated immunoblotting. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2018, 162(2), s. 107-115. ISSN 1213-8118.
Kušnierová, P., Zeman, D., Faruzelová, I., Všianský, F., Švagera, Z. a Šafarčík, K. Porovnání různých elektroforetických systémů v laboratorní diagnostice monoklonálních gamapatií. Klinická biochemie a metabolismus. 2018, 26(2), s. 82-86. ISSN 1210-7921.
Kušnierová, P., Bartoš, V., Vavřina, Z., Polok Rajska, M., Loučka, P., Všinský, F., Zeman, D., Švagera, Z. a Šafarčík, K. Stanovení karbohydrát-deficientního transferinu (CDT) různými analytickými technikami. KLINICKÁ BIOCHEMIE A METABOLISMUS. 2018, 26(1), s. 35-40. ISSN 1210-7921.
Kušnierová, P., Zeman, D., Šigutová, R., Švagera, Z., Zahradová, L. a Hájek, R. Obtižne interpretovatelné nálezy elektroforéz a imunofixací u pacientu s mnohočetným myelomem po autologní transplantaci. Klinicka Biochemie a Metabolismus. 2017, č. 25, s. 59-63. ISSN 1210-7921.
Pleva, L., Kušnierová, P., Plevová, P., Hilscherova, S., Karpisek, M., Zapletalova, J., Faldýnová, L., Kovářová, P. a Kukla, P. The APOE epsilon 2 allele is associated with increased plasma apolipoprotein E levels in patients with coronary artery disease. COR ET VASA. 2017, 59(3), s. 235-239. ISSN 0010-8650.
Zeman, D. a Kušnierová, P. Detekce oligoklonálních IgM pásů v likvoru. Klinická biochemie a metabolismus. 2016, roč. 24, s. 141-146. ISSN 1210-7921.
Pleva, L., Kušnierová, P., Plevová, P., Zapletalová, J., Karpisek, M., Faldýnová, L., Kovářová, P. a Kukla, P. Increased levels of MMP-3, MMP-9 and MPO represent predictors of in-stent restenosis, while increased levels of ADMA, LCAT, ApoE and ApoD predict bare metal stent patency. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub.. 2015, roč. 159, s. 586-594. ISSN 1213-8118.
Zeman, D., Hradílek, P., Kušnierová, P., Piza, R., Reguliová, K., Woznicová, I. a Zapletalová, O. Oligoclonal free light chains in cerebrospinal fluid as markers of intrathecal inflammation. Comparison with oligoclonal igG. Biomedical papers. 2015, roč. 159, s. 104-113. ISSN 1213-8118.
Kušnierová, P., Pleva, L., Plevová, P., Šafarčík, K., Švagera, Z. a Všianský, F. Reference intervals of plasma matrix metalloproteinases 2, 3, and 9 and serum asymmetric dimethylarginine levels. SCAND J CLIN LAB INV. 2015, roč. 75, s. 508-513. ISSN 0036-5513.
Pleva, L., Kovářová, P., Faldýnová, L., Hilscherová, Š., Zapletalová, J., Kušnierová, P., Kukla, P. a Plevová, P. The rs1803274 polymorphism of the BCHE gene is associated with an increased risk of coronary in-stent restenosis. BMC CARDIOVASCULAR DISORDERS. 2015, roč. 15, s. 1-9. ISSN 1471-2261.
Kušnierová, P. Diagnostic accuracy of cystatin C and creatine based on estimation of glomerular filtration by various equations in pediatrics. In: International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis. Brno. 2014.
Kušnierová, P., Šigutová, R., Všianský, F., Ploticová, V. a Švagera, Z. Diagnostic accuracy of cystatin C and creatinine based estimation of glomerular filtration using various equations in pediatrics. ISBN 978-80-904959-2-0.
Kušnierová, P., Šigutová, R., Všianský, F., Ploticová, V. a Švagera, Z. Diagnostic accuracy of cystatin C and creatinine based estimation of glomerular filtration using various equations in pediatrics. In: CECE 2014, Brno. Brno. 2014.
Kušnierová, P., Šigutová, R., Švagera, Z., Šafarčík, K., Bartoš, V., Zeman, D. a Ploticová, V. Klinická biochemie pro bakalářské studijní obory 1. díl. 2014.
Švagera, Z., Kušnierová, P., Šigutová, R., Ploticová, V., Zeman, D., Šafarčík, K. a Schneiderka, P. Klinická biochemie pro bakalářské studijní obory 2. díl. 2014.
Gajdová, A., Michnová, O., Faruzelová, I., Kušnierová, P., Ploticová, V., Hladík, M. a Šigutová, R. Novinky ve stanovení chloridů v potu. In: XXXIII. Regionální pracovní dny klinikcé biochemie. Karlova Studánka. 2014.
Šigutová, R., Hladík, M., Kušnierová, P., Všianský, F., Švagera, Z. a Šafarčík, K. Referenční intervaly NGAL v moči zdravých dětí. In: Sympozium klinické biochemie FONS. Pardubice. 2014.
Šigutová, R., Lesňák, M., Bartoš, V., Kušnierová, P., Všianský, F., Švagera, Z. a Šafarčík, K. Stanoven albuminu zobrazovací povrchovou plazmonovou rezonancí. In: XXXIII. Regionální pracovní dny klinické biochemie. Karlova Studánka. 2014.
Šigutová, R., Lesňák, M., Všianský, F., Kušnierová, P., Ploticová, V., Šafarčík, K. a Švagera, Z. Surface plasmon resonance imaging - first experience. In: International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis. Brno. 2014.
Kušnierová, P., Zeman, D., Šigutová, R., Ploticová, V., Všianský, F. a Švagera, Z. CONTRIBUTION OF HEVYLITE ASSAYS BY PATIENTS WITH MONOCLONAL GAMMOPATHY. CHEM LISTY. 2013, č. 107, s. 393-395. ISSN 0009-2770.
Šigutová, R., Hladík, M., Všianský, F., Kušnierová, P., Šafarčík, K. a Švagera, Z. DETERMINATION OF REFERENCE INTERVALS OF URINARY CYSTATIN C AND ITS RATIO TO URINARY CREATININE IN HEALTHY CHILDREN. CHEM LISTY. 2013, roč. 107, s. 444-446. ISSN 0009-2770.
Faldynová, L., Plevová, P., Hilscherová, Š., Král, T., Kušnierová, P. a Pleva, L. Genetické příčiny hypercholesterolémie - analýza genů pro LDL receptor, ApoB, ApoE-partikule určující hladinu cholesterolu. In: XXXIV. Imunoanalytické dny v Plzni. Plzeň. 2013.
Švagera, Z., Bužga, M., Machytka, E., Kušnierová, P. a Zavadilová, V. CHANGES IN LIPID METABOLISM AND HORMONES INVOLVED IN ENERGY BALANCE AFTER IMPLEMENTATION OF INTRAGASTRIC BALLON MEDSIL (R).. 2013.
Švagera, Z., Bužga, M., Machytka, E., Kušnierová, P. a Zavadilová, V. CHANGES IN LIPID METABOLISM AND HORMONES INVOLVED IN ENERGY BALANCE AFTER IMPLEMENTATION OF INTRAGASTRIC BALLOON MEDSIL (R). CHEM LISTY. 2013, roč. 2013, s. 452-453. ISSN 0009-2770.
Kušnierová, P. a Zeman, D. Kvantitativní metody detekce intrathékální syntézy IgM. 2013.
Kušnierová, P. Laboratorní stanovení monoklonálních imunoglobulinů. 2013.
Kušnierová, P., Ploticová, V. a Šafarčík, K. Lecithin cholesterol acyltransferáza Biochemický význam a jeho role u kardiovaskulárních onemocnění. In: Laboratorní medicína (Konference). Žermanice. 2013.
Zeman, D. a Kušnierová, P. Metody detekce intrathekální syntézy imunoglobulinů. In: Setkání uživatelů systému Beckman Coulter. Dolní Morava. 2013.
Kušnierová, P., Pleva, L., Plevová, P., Karpišek, M. a Zapletalová, J. Nové biochemické markery v diagnostice koronární restenózy. In: XI. Celostátní sjezd ČSKB. Olomouc. 2013.
Kušnierová, P., Šigutová, R., Všianský, F. a Šafarčík, K. Odhad glomerulární filtrace z kreatininu a cystatinu C. In: XXXII. Regionální pracovní dny klinické biochemie. Karlova Studánka. 2013.
Zeman, D., Hradílek, P., Kušnierová, P., Woznicová , I. a Zapletalová, O. Oligoklonální volné lehké řetězce jako marker zánětlivých onemocnění nervového systému? Srovnání s oligoklonálním IgG. In: 16. JEDLIČKOVY DNY. Praha. 2013.
Faldynová, L., Plevová, P., Procházka, V., Kušnierová, P., Zapletalová, J., Hilscherová, Š. a Pleva, L. Polymorfizmy v genech VDR, GC, CLCN5 a CLCN12 a riziko roztroušené sklerózy. In: XXXIV. Imunoanalytické dny v Plzni. Plzeň. 2013.
Kušnierová, P. Problematika stanovení glukosy glukometry a hexokinasou. 2013.
Kušnierová, P. Průkaz a typizace kryoglobulinů. In: Pracovní den firmy Sysmex: Elektroforéza v klinické a laboratorní praxi. Brno. 2013.
Kušnierová, P. Průkaz a typizace kryoglobulinů. 2013.
Kušnierová, P. a Zeman, D. Stanovení proteinů a vybraných imunologických parametrů v likvoru. In: XXXII. Regionální pracovní dny klinické biochemie. Karlova Studánka. 2013.
Kušnierová, P., Všianský, F., Plevová, P., Pleva, L. a Švagera, Z. Stanovení referenčních intervalů biochemických markerů predikce rizika in stent restenózy. In: XI. Celostátní sjezd ČSKB 2013. Olomouc. 2013.
Kušnierová, P., Zeman, D., Švagera, Z. a Všianský, F. Úskalí kvantifikace IgM v likvoru. První zkušenosti s novou soupravou IgM LC firmy Beckman Coulter. In: Setkání uživatelů systémů Beckman Coulter 2013. Dolní Morava. 2013.
Kušnierová, P., Faruzelová, I., Michnová, O. a Ploticová, V. Využití laboratorních markerů k predikci HELLP syndromu. In: XXXII. Regionální pracovní dny klinické biochemie 2013. Karlova Studánka. 2013.
Kušnierová, P. Analytické aspekty likvorových imunochemických analýz.. In: 1.Ostravské likvorové sympozium. Ostrava. 2012.
Kušnierová, P., Šigutová, R., Švagera, Z., Všianský, F., Faruzelová, I., Zamrazilová, M. a Vaněková, J. Biochemické markery při monitorování kryoglobulinémií. In: XXXI. Regionální pracovní dny klinické biochemie. Karlova Studánka. 2012.
Zeman, D., Kušnierová, P., Gottwaldová, J., Kloudová, A., Lochman, I., Ženková, J., Švagera, Z., Bartoš, V. a Všianský, F. Difficulties of IgM quantitation in cerebrospinal fluid [Úskalí kvantifikace IgM v likvoru]. Klinická Biochemie a Metabolismus. 2012, č. 20, s. 136-142.
Kušnierová, P., Šigutová, R. a Ploticová, V. Hevylite - první zkušenosti ve FN Ostrava. In: Laboratorní medicína (konference). Žermanice. 2012.
Šigutová, R., Hladík, M., Kušnierová, P., Švagera, Z., Všianský, F. a Karlík, T. Immunoturbidimetric Determination of NGAL IN the Urine Of Healthy Children. In: 9th International Interdisciplinary Meeting of Bioanalysis (CECE 2012). Brno. 2012.
Švagera, Z., Bartoš, V., Kušnierová, P., Šigutová, R. a Šafarčík, K. Srovnání dvou metod na stanovení vitaminu D: RIA metody (DiaSorin) a inovované metody Elecsys Vitamin D Total. In: Symposium Roche pro laboratorní medicínu 2012. Dolní Morava. 2012.
Kušnierová, P. Stanovení biochemických markerů k predikci rizika in-stent restenózy. In: XXXI. Regionální pracovní dny klinické biochemie. Karlova Studánka. 2012.
Kušnierová, P. a Zeman, D. Úsek analýzy likvoru OKB ÚLD FN Ostrava: skutečnost a perspektivy. In: 1.Ostravské likvorové sympozium. Ostrava. 2012.
Bartoš, V., Kušnierová, P. a Všianský, F. Analytické vlastnosti laboratorní metody, kontrola kvality.
Kušnierová, P., Švagera, Z., Šigutová, R., Šafarčík, K., Bartoš, V., Zeman, D. a Ploticová, V. Klinická biochemie pro bakalářské studijní obory 1. díl.
Švagera, Z., Kušnierová, P., Šigutová, R., Ploticová, V., Zeman, D., Bartoš, V., Šafarčík, K. a Schneiderka, P. Klinická biochemie pro bakalářské studijní obory 2. díl.
Kušnierová, P. a Faldýnová, L. Molekulárně genetická analýza variant v genu LDLR u pacientů s ischemickou chorobou srdeční.
Kušnierová, P., Šigutová, R., Švagera, Z., Ploticová, V., Bartoš, V., Zeman, D., Uřinovská, R., Šištík, P. a Všianský, F. Praktická cvičení z klinické biochemie pro studenty všeobecného lékařství.
Bartoš, V., Kušnierová, P. a Všianský, F. Referenční hodnoty, způsoby určení.
Kušnierová, P., Šigutová, R., Bartoš, V., Krnáčová, A. a Karlík, T. Trendy v laboratorní medicíně (POCT, automatizace, konsolidace, EBM, omiky).
Zeman, D. a Kušnierová, P. Význam stanovení jednotlivých plazmatických bílkovin.


AutorNázev práceTypRok
Melicharová EditaKlasifikace proteinurie elektroforézou moči a porovnání s kvantitativním stanovením proteinů v močibakalářská 2019 
Sochová AndreaLaboratorní sledování stavu ledvin u pacientů s mnohočetným myelomembakalářská 2019 
Bartošová MonikaStanovení pyruvátu v likvorubakalářská 2018 
Vavřina ZdeněkStanovení karbohydrát-deficientního transferinu v lidském séru (CDT) různými analytickými technikamibakalářská 2017 
Svobodová KláraPosouzení vlivu lidského faktoru při hodnocení nálezů elektroforézy bílkovin séra a moče a imunofixační elektroforézy.bakalářská 2016 
Cieślarová TerezieStanovení a diagnostický význam volných lehkých řetězců v biologickém materiálubakalářská 2015 
Szewieczková BarboraPrůkaz a typizace kryoglobulinůbakalářská 2013 
Vatrasová KateřinaLaboratorní stanovení monoklonálních imunoglobulinůbakalářská 2013 


Detekce monoklonality volných lehkých řetězců imunofixační elektroforézou a izoelektrickou fokusací - srovnání s kvantitativní metodou stanovení a poměrem kappa/lambda
Hlavní řešitelRNDr. Pavlína Kušnierová, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub