Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Změny v poruchách vyprazdňování po sleeve gastrektomii
Id projektuSGS06/LF/2018
Hlavní řešitelprof. MUDr. Peter Ihnát, Ph.D., MBA
Období1/2018 - 12/2018
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceObezita představuje vzhledem k neustálému celosvětovému nárůstu prevalence velmi závažný medicínský a společenský problém. Nadváha a obezita jsou prokázaným rizikovými faktory v etiopatogeneze mnoha nemocí včetně poruch defekace (inkontinence a obstipace). Bariatrická chirurgie je efektivní modalitou v léčbě morbidní obezity s prokázaným setrvalým váhovým úbytkem a pozitivním efektem na asociované komorbidity. Bariatrické operační výkony mají signifikantní dopad na nejen na dietní příjem, váhový úbytek, metabolizmus pacienta ale i na defekační stereotypy. Data medicíny založené na důkazech týkající se efektu bariatrické chirurgie na poruchy vyprazdňování jsou však v dostupné literatuře velmi limitované. Předmětem navrhovaného projektu je vyhodnocení změn v prevalenci a závažnosti poruch vyprazdňování u obézních pacientů, kteří podstoupili sleeve gastrektomii. V posledním desetiletí představuje sleeve gastrektomie nejčastěji prováděnou bariatickou operaci v ČR i v mnoha evropských krajinách. Klinická studie je plánovaná na období jednoho roku, s počátkem od 1.1.2018. Do studie budou zařazení pacienti, kteří ve FNO ve sledovaném období posledních 5 let podstoupili sleeve gastrektomii. Poruchy vyprazdňování budou hodnoceny pomocí standardizovaných skórovacích systémů ? Wexner Constipation Score a Fecal Incontinence Severity Score. Studenti doktorského studia Chirurgických oborů LF OU se budou podílet na realizaci průzkumu, na vyhodnocování dat i na tvorbě vědecko-publikačních výstupů projektu. Navrhovatel je přesvědčen, že studie splňuje všechny atributy kvalitního studentského vědecko-výzkumného projektu, který zapadá do deklarovaného výzkumného zaměření LF OU (obezita představuje jeden z prioritních směrů výzkumu LF OU).