Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Stanovení antimikrobiálních účinků slizu plžů (Achatina reticulata, Helix aspersa maxima).
Id projektuSGS08/LF/2018
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Dittmar Chmelař, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2018
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceKožní onemocnění jsou dnes velmi rozšířeným jevem v široké škále populace. Mezi nejčastější současné kožní onemocnění se řadí například lupenka, atopický ekzém nebo akné. Běžně užívané látky (např. kortikoidy) pro léčbu těchto onemocnění v mnoha případech nejsou dlouhodobě účinné a postupem času získává kůže rezistenci vůči těmto látkám. Poznatky získané a uvedené v této práci mohou poukazovat na další způsoby léčby kožních onemocnění. Práce bude zaměřena na antibakteriální a antimykotické účinky především polárních látek (acharan sulfát, glutation-S-transferáza, superoxiddismutáza, mytimacin-AF,mucin) popřípadě i nepolárních látek, které se nachází ve slizu plžů (Achatina reticulata, Helix aspersa maxima).