Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU

Dittmar Chmelař

lékařský mikrobiolog


„Dejte tučňákům šanci vzlétnout!“

Dittmar Chmelař

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. RNDr. Dittmar Chmelař, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: ZY 265, budova ZY
funkce:vedoucí Referenční laboratoře ČR pro anaerobní bakterie při LF OU, odborný garant laboratorních vyšetření LF Ostravské univerzity
obor činnosti:vyšetřovací metody v lékařské mikrobiologii, detekce biologických zbraní hromadného ničení
katedra / středisko (fakulta): Katedra biomedicínských oborů (Lékařská fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1747
e-mail:
osobní WWW stránka:

Zabezpečované / garantované předměty

Mikrobiologie a imunologie 1, 2
Hodnocení expozice a následků expozice – biologické faktory
Obecná mikrobiologie
Lékařská mikrobiologie 1

Vzdělání

2016habilitace, Fakulta verejného zdravotníctva, Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava (udělen titul docent)
2004 – 2008PGDS, Mikrobiologie , PřF MU Brno (udělen vědecký titul Ph. D.)
1986zkouška - Organizace a řízení ve zdravotnictví, IPVZ Praha
1985postgraduální, Atestace ze speciální průpravy v úseku činnosti - Vyšetřovací metody v lékařské mikrobiologii, IPVZ Praha
1979Rigorózum z mikrobiologie, PřF UJEP v Brně (udělen titul RNDr.)
1974 – 1979UJEP Brno, Přírodovědecká fakulta - mikrobiologie

Doplňkové vzdělání a kurzy

2003Kurz o opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických a toxinových zbraní a o nakládání s VRAT a RAT – Zákon č. 281/2002 Sb., Státní ústav pro jadernou bezpečnost, Praha
2000Kurz vedoucích mikrobiologických pracovišť, ILF, Praha
1990Inovační kurz v lékařské mikrobiologii, ILF, Praha
1986Kurz Organizace a řízení zdravotnictví, IPVZ, Praha
1982Školící místo v dg. anaerobních patogenů, IKEM-Thomayerova nemocnice, Praha
1982Tématický kurz o anaeróbnych baktériach IPDVLF, Bratislava, Slovensko

Praxe

2010 – dosudVýuka na Lékařské fakultě Ostravské univerzity, Katedra biomedicínských oborů – odborný asistent s vědeckou hodností
2009 – dosudVedoucí Referenční laboratoře ČR pro anaerobní bakterie, Lékařská fakulta Ostravské univerzity
2008 – 2010Výuka na Fakultě zdravotnických studií Ostravské univerzity, Katedra vyšetřovacích metod a lékařské biologie – odborný asistent s vědeckou hodností
2006 – 2008Laboratoře lékařské mikrobiologie, areál nemocnice Frýdek-Místek
2003 – 2008Výuka na Zdravotně sociální fakultě Ostravské univerzity, Katedra vyšetřovacích metod – odborný asistent
2003 – 2006Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě (nástupnická organizace KHS Ostrava), Centrum mikrobiologie, imunologie a parazitologie, odbor mikrobiologie, oddělení bakteriologie a mikrobiální technologie, odborný pracovník, vedoucí oddělení, vedoucí NRL pro anaerobní bakterie MZ ČR
1997 – 2003Externí výuka na Zdravotně sociální fakultě Ostravské univerzity, Katedra vyšetřovacích metod
1979 – 2002Krajská hygienická stanice Ostrava, mikrobiologický odbor - odborný pracovník, vedoucí oddělení, vedoucí NRL pro anaerobní bakterie

Účast na projektech

QE 1382 MZeČR /NAZV:
Využití probiotik v mléčných výrobcích pro zvýšení jejich kvality, nutriční hodnoty a zdravotní bezpečnosti, 2001-2004, spoluřešitel
QE 3169 MZeČR /NAZV:
Využití postupů na bázi molekulární genetiky při získávání nových kmenů baktérií s probiotickými vlastnostmi s cílem rozšíření specifických genetických zdrojů pro výrobu funkčních potravin, 2003-2007, spoluřešitel
NR/8011 – 2 IGA MZČR:
Identifikace Aeromonas spp. izolovaných z klinického materiálu, 2004-2005, řešitel
MZ0 7100939601 MZČR:
Příspěvek ke zvyšování kvality zdravotní péče pomocí nových diagnostických a laboratorních přístupů v klinické a preventivní medicíně a k monitoringu životního a pracovního prostředí. DVZ I "Identifikace klinicky závažných a obtížně diagnostikovatelných patogenních mikroorganismů", 2005-2012, spoluřešitel.
FI-IM5/211 MPaO ČR:
Impuls - Kultivační média pro kultivaci anaerobních bakterií, 2008-2009, spoluřešitel.

Zahraniční aktivity

1998Toronto, Kanada – Department of Bacteriology, St. Joseph's Hospital
1997 – 1999Course of English Language for Intermediate Nijmegen, Netherlands European School for C. Courses.
1995Ein Methodisches Besuch Linec, Rakousko Bakteriologische Abteilung, Kirkliche Krankenhaus
1994Mannheim, SRN Bakteriologische Abteilung, Allgemeine Krankenhaus und USA & NATO Krankenhaus
1990Vídeň, Rakousko - Bakteriologische Abteilung des Allgemeine Krankenhaus
1982Wissenschaftliche Hospitation, Rostock - Bezirk Hygienische Station NRL pro anaerobní bakterie NDR

Členství ve společnostech

2002 – dosudčlen redakční rady časopisu Klinická mikrobiologie a infekční lékařství.
1995 – 2002předseda Sekce lékařské mikrobiologie Československé společnosti mikrobiologické
1992 – dosudčlen poradního sboru hlav. hygienika ČR a ředitele SZÚ Praha pro obor lékařské bakteriologie
1982 – dosudčlen Československé společnosti mikrobiologické


Vybrané publikace

Chmelař, D., Holý, O., Kasáková, I., Hájek, M., Lazarová, A., Gonzáles-Rey, C., Lasák, J., Raclavský, V. R. a Čižnár, I. Antibiotic susceptibility and production of endotoxin by Ochrobactrum anthropi isolated from environment and from patients with cystic fibrosis: -. Folia Microbiologica. 2019, č. 27. 3. 2019, ISSN 0015-5632.
Chmelař, D., Hinštová, R., Kuzma, J. a Hájek, M. Stanovení antimikrobiálních účinků slizu plže Achatina reticulata. Epidemilogie, mikrobiologie a imunologie. 2019, 68(2), s. 65-70. ISSN 1804-1299.
Kuzma, J., Chmelař, D., Hájek, M., Lochmanová, A., Čižnár, I., Rozložník, M. a Klugar, J. The role of intestinal microbiota in the pathogenesis of colorectal carcinoma. Folia Microbiologica. 2019, č. 18. 4. 2019,
Chmelař, D., Hájek, M., Kašíková, A., Martineková, P., Rozložník, M., Brabec, M., Janečková, J., Vobejdová, J. a Čižnár, I. Influence of hyperbaric air on endotoxin from Bacteroides fragilis strains. In: VI. OSTRAVSKÉ DNY HYPERBARICKÉ MEDICÍNY: HYPERBARICKÁ A POTÁPĚČSKÁ MEDICÍNA 2018 2018-06-14 Ostrava. Ostrava: Lékařská fakulta Ostravské Univerzity, 2018. s. 49-56. ISBN 978-80-7464-994-3.
Hájek, M., Chmelař, D., Klečka, L., Klugar, M., Pudil, R., Racek, J., Rozložník, M., Růžička, J., Sázel, M., Stryja, J. a Zapletalová, J. Hyperbarická medicína. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2017. 456 s. ISBN 978-80-204-4235-2.
Chmelař, D. Čardáš s Jidášem. 1. vyd. Praha: Bez vydavatele, 2016. 79 s. ISBN 978-80-7504-334-4.
Chmelař, D. Atlas mikrobiálních patogenů. 1. vyd. Ostrava: Lékařská fakulta OU, 2015. 116 s.
Chmelař, D. Čepobití nebytí. 1. vyd. Ostrava: Bez . vydavatele, 2015. 84 s. ISBN 978-80-7504-242-2.
Chmelař, D. Lékařská mikrobiologie v kostce. 2013.

Všechny publikace

Chmelař, D., Holý, O., Kasáková, I., Hájek, M., Lazarová, A., Gonzáles-Rey, C., Lasák, J., Raclavský, V. R. a Čižnár, I. Antibiotic susceptibility and production of endotoxin by Ochrobactrum anthropi isolated from environment and from patients with cystic fibrosis: -. Folia Microbiologica. 2019, č. 27. 3. 2019, ISSN 0015-5632.
Holý, O., Alsonosi, A., Hochel, I., Roderoviá, M., Zatloukalová, S., Mlynarčík, P., Kolář, M., Petželová, J., Alazraq, A., Chmelař, D. a Forsythe, S. Antibiotic Susceptibility of Cronobacter spp. Isolated from Clinical Samples. Polish Journal of Microbiology. 2019, 1(68), s. 5-14. ISSN 1733-1331.
Hájek, M., Chmelař, D., Rozložník, M., Lochmanová, A. a Kuzma, J. Current European guidelines for hyperbaric oxygen treatment. In: CEEM 2019 - Central European Emergency Medicine. Jelenia Gora: Polish Society for Emergency Medicine. 2019.
Hájek, M., Klugar, M., Chmelař, D., Rozložník, M. a Kuzma, J. Klinická efektivita hyperbarické oxygenoterapie u některých vybraných indikací v ortopedii a traumatologii. In: XXIII. kongres České spúolečnosti hyperbarické a letecké medicíny: XXIII. kongres České spúolečnosti hyperbarické a letecké medicíny 2019-06-06 Liblice. Ostrava: Lékařská fakulta OU, 2019. s. 11-12. ISBN 978-80-7599-070-9.
Hájek, M., Pudil, R., Klugar, M., Chmelař, D. a Novotný, Š. Sborník - XXIII. Kongres České společnosti hyperbarické a letecké medicíny. 2019.
Hájek, M., Chmelař, D., Rozložník, M., Lochmanová, A., Kuzma, J. a Klugar, M. Současná evropská doporučení pro léčbu hyperbarickým kyslíkem. Pracovní lékařství. 2019, 71(1), s. 42-51. ISSN 0032-6291.
Chmelař, D., Hinštová, R., Kuzma, J. a Hájek, M. Stanovení antimikrobiálních účinků slizu plže Achatina reticulata. Epidemilogie, mikrobiologie a imunologie. 2019, 68(2), s. 65-70. ISSN 1804-1299.
Kociánová, J., Havlíková, S., Rozložník, M., Hájek, M., Kuzma, J. a Chmelař, D. Studium antimikrobiálních účinků hyperbarické oxygenoterapiev kombinaci a s antibiotiky. In: XXIII. Kongres České spelečnosti hyperbarické a letecké medicíny: XXIII. Kongres České spelečnosti hyperbarické a letecké medicíny 2019-06-06 Liblice. Ostrava: Lékařská fakulta OU, 2019. s. 45-45. ISBN 978-80-7599-070-9.
Kuzma, J., Chmelař, D., Hájek, M., Lochmanová, A., Čižnár, I., Rozložník, M. a Klugar, J. The role of intestinal microbiota in the pathogenesis of colorectal carcinoma. Folia Microbiologica. 2019, č. 18. 4. 2019,
Chmelař, D., Kašíková, A., Martineková, P., Hájek, M., Rozložník, M., Brabec, M., Janečková, J., Vobejdová, J. a Čižnár, I. Effect of hyperbaric air on endotoxin from Bacteroides fragilis strains. Folia Microbiologica. 2018, roč. 63, 3(5/2018), s. 283-290. ISSN 0015-5632.
Hájek, M., Pudil, R., Klugar, M. a Chmelař, D. Hyperbarická a potápěčské medicína 2018: Sborník příspěvků z konference VI. ostravské dny hyperbarické medicíny. 2018.
Chmelař, D., Hájek, M., Kašíková, A., Martineková, P., Rozložník, M., Brabec, M., Janečková, J., Vobejdová, J. a Čižnár, I. Influence of hyperbaric air on endotoxin from Bacteroides fragilis strains. In: 6.ostravské dny hyperbarické medicíny. Ostrava: Městská nemocnice Ostrava, ČSHLM ČLS JEP. 2018.
Chmelař, D., Hájek, M., Kašíková, A., Martineková, P., Rozložník, M., Brabec, M., Janečková, J., Vobejdová, J. a Čižnár, I. Influence of hyperbaric air on endotoxin from Bacteroides fragilis strains. In: VI. OSTRAVSKÉ DNY HYPERBARICKÉ MEDICÍNY: HYPERBARICKÁ A POTÁPĚČSKÁ MEDICÍNA 2018 2018-06-14 Ostrava. Ostrava: Lékařská fakulta Ostravské Univerzity, 2018. s. 49-56. ISBN 978-80-7464-994-3.
Hájek, M., Chmelař, D., Novomeský, F., Pudil, R. a Klugar, M. Komentář k článku Heřman T. Současný pohled na otravu oxidem uhelnatým v České republice. Praktický lékař. 2018, roč. 2018, 98(3), s. 134-137. ISSN 0032-6739.
Chmelař, D. a Hinštová, R. Stanovení antimikrobiálních účinků slizu plžů (Achatina reticulata, Helix aspersa maxima).. 2018.
Chmelař, D., Rozložník, M., Hladíková, S. H. a Kociánová, J. Studium antimikrobiálních účinků hyperbarické oxygenoterapie v kombinaci s antibiotiky.. 2018.
Tučková, D., Klugar, M., Hájek, M., Klugarová, J. a Chmelař, D. The effectiveness of hyperbaric oxygen therapy comparing to pharmalogical treatment in the patients with complex regional pain syndrome: a systematic review protocol. Pracovní lékařství. 2018, 70(3-4), s. 146-153. ISSN 0032-6291.
Hájek, M., Pudil, R., Klugar, M. a Chmelař, D. VI. ostravské dny hyperbarické medicíny [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2018.
Rozložník, M., Havlíková, S., Kociánová, J., Hájek, M., Lochmanová, A., Balcárková, B., Kuzma, J. a Chmelař, D. Vývoj in vitro modelu pre štúdium vplyvu hyperbarickej exygenoterapie na antimikrobiálne účinky vybraných antibiotikdium. Pracovní lékařství. 2018, 70(3-4), s. 156-158. ISSN 0032-6291.
Rozložník, M., Havlíková, S., Kociánová, J., Hájek, M., Lochmanová, A., Balcárková, B., Kuzma, J. a Chmelař, D. Vývoj "in vitro" modelu pre štúdium vplyvu hyperbarickej oxygenoterapie na antimikrobiálne účinky vybraných antibiotík.. In: 6.ostravské dny hyperbarické medicíny. Ostrava: Městská nemocnice Ostrava, ČSHLM ČLS JEP. 2018.
Rozložník, M., Havlíková, S., Kociánová, J., Hájek, M., Lochmanová, A., Balcárková, B., Kuzma, J. a Chmelař, D. Vývoj "in vitro" modelu pre štúdium vplyvu hyperbarickej oxygenoterapie na antimikrobiálne účinky vybraných antibiotík.. In: VI. OSTRAVSKÉ DNY HYPERBARICKÉ MEDICÍNY: HYPERBARICKÁ A POTÁPĚČSKÁ MEDICÍNA 2018 2018-06-14 Ostrava. Ostrava: Lékařská fakulta Ostravské univerzity, 2018. s. 67-68. ISBN 978-80-7464-994-3.
Hájek, M., Chmelař, D., Rozložník, M., Novomeský, F. a Klugar, M. Actual problems of carbon monoxide intoxication in Czech Reupublic: retrospective analysis. In: 26th WINTER CONFERENCE of EMERGENCY MEDICINE and INTENSIVE CARE. Karpacz: Polish Society for Emergency Medicine Department of Paediatric Traumatology and Emergency Medicine, Wroclaw Medical University. 2017.
Hájek, M., Chmelař, D., Rozložník, M. a Lochmanová, A. Actual problems of carbon monoxide intoxication: retrospective study.. In: 43rd EUBS Annual Scientific Conference: Abstract and Conference Book 2017-09-12 Ravenna. Ravenna: EUBS, 2017. s. 92-92.
Hájek, M., Chmelař, D., Rozložník, M. a Lochmanová, A. Actual problems of carbon monoxide intoxication: retrospective study.. In: 43rd Annual Scientific Meeting of the EUBS European Underwater & Baromedical Society. Ravenna (Italy),. 2017.
Rozložník, M., Korytková, K., Cisáriková, M., Hájek, M., Lochmanová, A. a Chmelař, D. Experimental use of flow cytometry for viability determination of pathogenic bacteria after hyperbaric oxygen exposure.. In: 43rd Annual Scientific Meeting of the EUBS European Underwater & Baromedical Society. Ravenna: EUROPEAN UNDERWATER & BAROMEDICAL SOCIETY. 2017.
Experimental use of flow cytometry for viability determination of pathogenic bacteria after hyperbaric oxygen exposure.. In: 43rd EUBS Annual Scientific Meeting: Abstract and Conference Book 2017-09-12 Ravenna. Ravenna: EUBS, 2017. s. 106-106.
J., B., O., H. a Chmelař, D. Gram-positive aerobic and microaerophilic microorganisms isolated from pathological processes and lesions of horses.. Veterinarni medicina. 2017, roč. 62, č. 1, s. 1-9. ISSN 0375-8427.
Hájek, M., Chmelař, D., Rozložník, M., Novomeský, F. a Klugar, M. Hyperbaric oxygen thrapy in pediatric patients in the years 2007- 20011.: Treatment of CNS disorders. In: 26th WINTER CONFERENCE of EMERGENCY MEDICINE and INTENSIVE CARE. Karpacz: Polish Society for Emergency Medicine, Department of Paediatric Traumatology and Emergency Medicine, Wroclaw Medical University. 2017.
Hájek, M., Chmelař, D., Klečka, L., Klugar, M., Pudil, R., Racek, J., Rozložník, M., Růžička, J., Sázel, M., Stryja, J. a Zapletalová, J. Hyperbarická medicína. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2017. 456 s. ISBN 978-80-204-4235-2.
Hájek, M., Chmelař, D. a Rozložník, M. Hyperbarická oxygenoterapie je u dětí určena nejen pro otravy CO. In: IX. KONFERENCE AKUTNE.CZ. Brno: LF MU Brno. 2017.
Hájek, M., Pudil, R., Klugar, M., Chmelař, D., Chmátal, P. a Došel, P. Hyperbarická, potápěčská a letecká medicína: Sborník příspěvků a krátkých sdělení z XXII. kongresu České společnosti hyperbarické a letecké medicíny. 2017.
Hájek, M., Chmelař, D. a Rozložník, M. Léčba hyperbarickým kyslíkem a její využití v neurologii a problematika intoxikace oxidem uhelnatým. In: Valašsko-lašské neurologické sympozium. Karolinka: FN Ostrava. 2017.
Hájek, M., Chmelař, D. a Rozložník, M. Léčba hyperbarickým kyslíkem a její využití v neurologii a problematika intoxikace oxidem uhelnatým. In: Valašsko-lašské neurologické sympozium: Neurologie pro praxi. Abstrakta Valašsko-lašské neurologické sympozium 2017-11-03 Karolinka. Olomouc: Solen, 2017. s. 18-19. ISBN 978-80-7471-209-8.
Hájek, M., Chmelař, D. a Rozložník, M. LÉČBA HYPERBARICKÝM KYSLÍKEM A JEJÍ VYUŽITÍ V SOUČASNÉ MEDICÍNĚ. Zdravotnícke listy. 2017, roč. 5, č. 1, s. 11-18. ISSN 1339-3022.
Hájek, M., Chmelař, D. a Rozložník, M. LÉČBA HYPERBARICKÝM KYSLÍKEM A JEJÍ VYUŽITÍ V SOUČASNÉ MEDICÍNĚ. In: III. vedecká a odborná konferencia s medzinárodnou účasťou pracovníkov laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve. Trenčín: Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. 2017.
Beran, V., Kuijper, E. J., Harmanus, C., Sanders, I. M., van Dorp, S. M., Knetsch, C. W., Janečková, J., Seidelová, A., Bareková, L., Tvrdík, J., Chmelař, D. a Čižnár, I. Molecular typing and antimicrobial susceptibility testing to six antimicrobials of Clostridium difficile isolates from three Czech hospitals in Eastern Bohemia in 2011-2012.. Folia Microbiologica. 2017, roč. 62, 5(September 2017), s. 445-451. ISSN 1874-9356.
Lochmanová, A., Chmelař, D., Beran, V. a Hájek, M. Průtoková cytometrie v mikrobiologii.. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. 2017, roč. 66, s. 182-188. ISSN 1210-7913.
Hájek, M., Chmelař, D., Rozložník, M. a Lochmanová, A. Současná evropská doporučení pro léčbu hyperbarickým kyslíkem.. In: XXI. Kongres České společnosti hyperbarické a letecké medicíny: Hyperbarická, potápěčská a letecká medicína 2017 2017-06-06 Jablonná nad Vltavou. Ostrava: Lékařská fakulta OU, 2017. s. 40-44. ISBN 978-80-7464-908-0.
Hájek, M., Chmelař, D., Rozložník, M. a Lochmanová, A. Současná evropská doporučení pro léčbu hyperbarickým kyslíkem.. In: 22.kongres ČSHLM. Jablonná nad Vltavou: LF OU. 2017.
Klugar, M., Tučková, D., Hájek, M., Klugarová, J., Marečková, J., Vrbová, T. a Chmelař, D. Účinnost hyperbarické oxygenoterapie u pacientů se Sudeckovým syndromem v porovnání s farmakoterapií: Protokol systematického rewiev.. In: 22. kongres ČSHLM. Jablonná nad Vltavou: LF OU. 2017.
Klugar, M., Tučková, D., Hájek, M., Klugarová, J., Marečková, J., Vrbová, T. a Chmelař, D. Účinnost hyperbarické oxygenoterapie u pacientů se Sudeckovým syndromem v porovnání s farmakoterapií: Protokol systematického rewiev.. In: XXII. Kongres České společnosti hyperbarické a letecké medicíny: Hyperbarická, potápěčská a letecká medicína 2017 2017-06-06 Jablonná nad Vltavou. Ostrava: Lékařská fakulta Ostravské univerzity, 2017. s. 28-33. ISBN 978-80-7464-908-0.
Hájek, M., Chmelař, D., Pudil, R., Klugar, M., Chmátal, P. a Došel, P. XXII. Kongres České společnosti hyperbarické a letecké medicíny. [Konference]. Jablonná nad Vltavou, null. 2017.
Hájek, M., Chmelař, D., Rozložník, M., Lochmanová, A. a Klugar, M. Zhodnocení ekonomických aspektu léčby hyperbarickým kyslíkem. Pracovní lékařství. 2017, č. 69, s. 37-42. ISSN 1803-6597.
Hájek, M., Chmelař, D., Rozložník, M. a Lochmanová, A. Zhodnocení ekonomických aspektů léčby hyperbarickým kyslíkem.. In: 22.kongres ČSHLM. Jablonná nad Vltavou: LF OU. 2017.
Hájek, M., Chmelař, D., Rozložník, M. a Lochmanová, A. Zhodnocení ekonomických aspektů léčby hyperbarickým kyslíkem.. In: XXII. Kongres České společnosti hyperbarické a letecké medicíny: Hyperbarická, potápěčská a letecká medicíma 2017 2017-06-06 Jablonná nad Vltavou. Ostrava: Lékařská fakulta OU, 2017. s. 45-48. ISBN 978-80-7464-908-0.
Hájek, M., Tichavská, J., Pudil, R., Klugar, M. a Chmelař, D. Zpráva z XXII. Kongresu České společnosti hyperbarické a letecké medicíny. Kazuistiky v APORL. 2017, roč. 14, č. 4, ISSN 1802-0518.
Hájek, M., Chmelař, D., Rozložník, M. a Novomeský, F. AKTUÁLNÍ PROBLEMATIKA INTOXIKACE OXIDEM UHELNATÝM - RETROSPEKTIVNÍ ANALÝZA. In: HYPERBARICKÁ A POTÁPĚČSKÁ MEDICÍNA 2016: SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ Z KONFERENCE V. OSTRAVSKÉ DNY HYPERBARICKÉ MEDICÍNY 2016-06-16 Ostravice, hotel Sepetná. Ostrava: Lékařská fakulta Ostravské univerzity, 2016. Lékařská fakulta Ostravské univerzity, 2016. s. 58-63. ISBN 978-80-7464-817-5.
Hájek, M., Chmelař, D., Rozložník, M. a Novomeský, F. Aktuální problematika intoxikace oxidem uhelnatým- retrospektivní analýza. In: 5. ostravské dny hyperbarické medicíny. Ostravice: LF OU. 2016.
Holý, O. a Chmelař, D. Biologické zbraně hromadného ničení. GNOSIS MEDICA. 2016, 3(1 - 2), s. 19-25. ISSN 1805-8434.
Chmelař, D. Čardáš s Jidášem. 1. vyd. Praha: Bez vydavatele, 2016. 79 s. ISBN 978-80-7504-334-4.
Holý, O. a Chmelař, D. Historie biologických zbraní.. GNOSIS MEDICA. 2016, 3(1 - 2), s. 25-32. ISSN 1805-8434.
Hájek, M., Chmelař, D., Rozložník, M., Novomeský, F. a Klugar, M. Hyperbaric oxygen therapy in pediatric patients at the Centre of Hyperbaric Medicine Ostrava in the years 2007- 2011: Treatment of CNS disorders. In: 42nd Annual Meeting of EUBS: Proceedings of 42nd Annual Meeting of EUBS 2016-09-13 Ženeva.
Hájek, M., Chmelař, D. a Rozložník, M. Hyperbaric oxygen therapy in pediatric patients at the Centre of Hyperbaric Medicine Ostrava in the years 2007- 2011: : Treatment of CNS disorders. In: 42nd Annual Scientific Meeting of EUBS. 15.9.2016: EUBS. 2016.
Hájek, M., Chmelař, D. a Pudil, R. Hyperbarická a potápěčská medicína 2016: Sborník příspěvků z konference 5. ostravské dny hyperbarické medicíny. 2016.
Hájek, M., Pudil, R., Klugar, M. a Chmelař, D. HYPERBARICKÁ A POTÁPĚČSKÁ MEDICÍNA 2016 [Konference]. Ostravice, hotel Sepetná, Česká republika. 2016.
Hájek, M., Chmelař, D. a Rozložník, M. Uplatnění hyperbarické oxygenoterapie v léčbě obtížně se hojících ulcerací. In: 5. ostravské dny hyperbarické medicíny. Ostravice: LF OU. 2016.
Hájek, M., Chmelař, D. a Rozložník, M. UPLATNĚNÍ HYPERBARICKÉ OXYGENOTERAPIE V LÉČBĚ OBTÍŽNĚ SE HOJÍCÍCH ULCERACÍ. In: HYPERBARICKÁ A POTÁPĚČSKÁ MEDICÍNA 2016: HYPERBARICKÁ A POTÁPĚČSKÁ MEDICÍNA 2016 SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ Z KONFERENCE V. OSTRAVSKÉ DNY HYPERBARICKÉ MEDICÍNY 2016-06-16 Ostravice, hotel Sepetná. Ostrava: Lékařská fakulta Ostravské univerzity, 2016. Lékařská fakulta Ostravské univerzity, 2016. s. 51-57. ISBN 978-80-7464-817-5.
Chmelař, D. Vliv hyperbaroxie na produkci endotoxinů produkovaných kmeny Bacteroides fragilis.. 2016.
Chmelař, D., Hájek, M., Janečková, J., Vobejdová, J., Martineková, P. a Kašíková, A. Vliv kyslíku na produkci endotoxinu u bakterií ze skupiny Bacteroides fragilis group izolovaných od pacientů s kolorektálním karcinomem.. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. 2016, roč. 65, č. 2, s. 129-135. ISSN 1803-6597.
Hájek, M., Chmelař, D. a Rozložník, M. Význam hyperbarické oxygenoterapie u civilizačních onemocnění. In: 23. sjezd českých a slovenských patologů: Program se sborníkem abstrakt, 23. sjezd českých a slovenských patologů 2016-11-11 Ostrava. Hradec Králové: Hanzo Production, 2016. s. 29-31. ISBN 978-80-906205-5-1.
Hájek, M., Chmelař, D. a Rozložník, M. Význam hyperbarické oxygenoterapie u civilizačních onemocnění. In: 23. sjezd českých a slovenských patologů. Ostrava: Ústav patologie FNO a LF OU, Oddělení patologie Městské nemocnice Ostrava, CGB Laboratoř a.s. 2016.
Chmelař, D. Atlas mikrobiálních patogenů. 1. vyd. Ostrava: Lékařská fakulta OU, 2015. 116 s.
Chmelař, D. Čepobití nebytí. 1. vyd. Ostrava: Bez . vydavatele, 2015. 84 s. ISBN 978-80-7504-242-2.
Beran, V., Kuijper, E., Harmanus, C., Sanders, I., van Dorp, S., Knetsch, W., Janečková, J., Tylšová, A., Bareková, L., Chmelař, D. a Čižnár, I. Emergence of Clostridium difficile type 176 in Czech Republic. In: Hot topics in microbiology. Štrbské Pleso, Vysoké Tatry: Ostravská univerzita. 2015.
Hájek, M., Chmelař, D., Rozložník, M., Novomeský, F. a Klugar, M. Hyperbaric oxygen therapy in pediatric patients at the Centre of hyperbaric medicine Ostrava in the years 2007-2011: Treatment of CND disorders. In: The 2nd International Conference on Hyperbaric Oxygen Therappy and The Brain.: 2015-11-19 Dead Sea, Israel. Tel Aviv: Sagol Neuroscience Network, Assaf-Harofeh Medical Center, 2015. Sagol Neuroscience Network, Assaf-Harofeh Medical Center, 2015. s. 8-9.
Hájek, M., Chmelař, D., Rozložník, M., Novomeský, F. a Klugar, M. Hyperbaric oxygen therapy in pediatric patients at the Centre of hyperbaric medicine Ostrava in the years 2007-2011: treatment of CND disorders. In: The 2nd International Conference on Hyperbaric Oxygen Therappy and The Brain.. Dead Sea: Sagol Neuroscience Network, Assaf-Harofeh Medical Center. 2015.
Hájek, M., Chmelař, D., Pudil, R. a Klugar, M. Hyperbarická a potápěčská medicína 2015. [Konference]. Špindlerův mlýn, Česká republika. 2015.
Hájek, M., Chmelař, D., Pudil, R. a Klugar, M. Hyperbarická a potápěčská medicína 2015. Sborník z XXI. Kongresu České společnosti hyperbarické a letecké medicíny. 2015.
Hájek, M., Rozložník, M., Chmelař, D., Beran, V., Novomeský, F., Sázel, M., Hrnčíř, E. a Pudil, R. Hyperbarická medicína v České republice - aktuální pohled.. Pracovní lékařství. 2015, roč. 67, č. 2, s. 59-66. ISSN 1803-6597.
Hájek, M., Slaný, J., Maršálková, J., Tichavská, J., Němcová, P., Lutzová, M., Spilková, Z., Ručková, M., Nogolová, A., Bártová, T., Duda, J., Smolka, V., Klásková, E., Hladík, M., Trávníček, B., Chmelař, D., Beran, V., Kepák, T., Fedora, M. a Šeda, M. et al. Hyperbarická oxygenoterapie u pediatrických pacientů v Centru hyperbarické medicíny Ostrava v letech 2007-2011. Česko-slovenská Pediatrie. 2015, roč. 70, č. 4, s. 200-209. ISSN 1805-4501.
Hájek, M., Maršálková, J., Neuwirtová, I., Chmelař, D. a Rozložník, M. Hyperbarická oxygenoterapie v léčbě náhle vzniklé nedoslýchavosti.. In: XXI. Kongres České společnosti hyperbarické a letecké medicíny. Špindlerův Mlýn: ČSHLM ČLS JEP. 2015.
Hájek, M., Maršálková, J., Neuwirtová, I., Chmelař, D. a Rozložník, M. Hyperbarická oxygenoterapie v léčbě náhle vzniklé nedoslýchavosti.. In: Hyperbarická a potápěčská medicína 2015. Ostrava: Lékařská fakulta Ostravské univerzity, 2015. Lékařská fakulta Ostravské univerzity, 2015. s. 33-37. ISBN 978-80-7464-734-5.
Hájek, M., Chmelař, D., Rozložník, M., Maršálková, J. a Neuwirtová, I. Hyperbarická oxygenoterapie v léčbě náhle vzniklé nedoslýchavosti - výsledky. In: Zimní seminář otolaryngologické kliniky. Ostrava: FN Ostrava. 2015.
Hájek, M., Chmelař, D. a Rozložník, M. Hyperbarická oxygenoterapie v léčbě nehojících se ran. In: VI. ostravské angiodny 2015. Ostrava: Vítkovická nemocnice Ostrava. 2015.
Lochmanová, A., Chmelař, D. a Beran, V. Naše první zkušenosti s využitím průtokové cytometrie v mikrobiologii. In: Odborný seminář Průtoková cytometrie. IPVZ Praha. 2015.
Chmelař, D. Science fiction bez kalhotek. 1. vyd. Bez . vydavatele, 2015. 106 s. ISBN 978-80-7504-245-3.
Hájek, M., Chmelař, D., Rozložník, M. a Beran, V. Význam hyperbarické oxygenoterapie u akutních a chronických stavů.. In: III.Hirschův den. Olomouc: LF UP Olomouc. 2015.
Hájek, M., Chmelař, D., Rozložník, M. a Beran, V. Význam hyperbarické oxygenoterapie u akutních a chronických stavů.. Olomouc: FN Olomouc, 2015. FN Olomouc, 2015. s. 4-5. ISBN 978-80-260-4214-3.
Hájek, M., Rozložník, M., Chmelař, D., Klugar, M., Novomeský, F., Zonča, P., Hrnčíř, E. a Beran, V. Zdravotní problematika práce ošetřujícího personálu ve vícemístných hyperbarických komorách.. Pracovní lékařství. 2015, roč. 67, č. 3-4, s. 106-114. ISSN 0032-6291.
Čižnár, I., Beran, V., Krejčí, E. a Chmelař, D. Biocide resistance, real risk in hospital environment?. In: 15-th World Sterilisation Congress. Praha: Hospital Sterile Supply, Prague, Czech Republic.. 2014.
Beran, V., Němec, J., Svobodová, M., Chmelař, D. a Čižnár, I. Citlivost spór Clostridium difficile vůči vybraným dezinfekčním prostředkům. In: Čo nového v mikrobiológii. Konferencia mladých mikrobiológov.. Štrbské Pleso: ČSSM. 2014.
Beran, V., Kuijper, E., Harmanus, C., Sanders, I., van Dorp, S., Knetsch, W., Janečková, J., Tylšová, A., Bareková, L., Chmelař, D. a Čižnár, I. Clostridium difficile ribotyp 176 v České republice. In: XXII. Moravsko-slovenské mikrobiologické dny. Luhačovice: Ostravská univerzita. 2014.
Beran, V., Kuijpier, E., Harmanus, C., Sanders, I., van Dorp, S., Janečková, J., Kopecký, O., Bareková, L., Chmelař, D. a Čižnár, I. Emergence of Clostridium difficile type 176 in Czech republic.. In: Kongres ECCMID. Barcelona: ESCMID. 2014.
Čižnár, I., Dumontet, S., Pasquale, V., González-Rey, C., Pavlová, A., Chmelař, D., Beran, V. a Krejčí, E. Pathogenicity and virulence of Plesiomonas shigelloides.. In: 11th International Symposium on Aeromonas & Plesiomonas. Montpellier: ISAP. 2014.
Hájek, M., Chmelař, D., Rozložník, M. a Novomeský, F. Působení oxidu uhelnatého na lidský organismus. In: Konference "Tiché nebezpečí v našem okolí". Ostrava: Česká asociace hasičských důstojníků, o. s., VŠB - TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství. 2014.
Beran, V., Chmelař, D., Vobejdová, J., Königová, A., Němec, J. a Tvrdík, J. Sensitivity to antibiotics of Clostridium difficile toxigenic nosocomial strains. FOLIA MICROBIOLOGICA. 2014, roč. 59, s. 209-215. ISSN 0015-5632.
Beran, V. a Chmelař, D. Citlivost na antibiotika u českých kmenů Clostridium difficile. In: Diagnostika anaerobních patogenních bakterií - inovační kurz. Ostrava: ČLS JEP. 2013.
Beran, V., Chmelař, D., Vobejdová, J., Konigová, A., Němec, J. a Tvrdík, J. Citlivost toxigenních kmenů Clostridium difficile k antibiotikům v České republice. In: 26. kongres Československé společnosti mikrobiologické. Brno: ČSSM. 2013.
Hájek, M., Došel, P. a Chmelař, D. Hyperbarická a letecká medicína 2013. Sborník přednášek z Mezinárodní konference hyperbarické a letecké medicíny. 2013.
Hájek, M., Chmelař, D., Novomeský, F., Ševčík, P., Strnadel, O., Zonča, P., Maršálková, J., Tichavská, J. a Reichlová, H. Intoxikace oxidem uhelnatým a kouřovými zplodinami u více postižených osob současně: Naše aktuální poznatky a zkušenosti ze zimního období 2012/2013. In: Mezinárodní konference hyperbarické a letecké medicíny: 2013-05-23 Praha. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. s. 52-58. ISBN 978-80-7464-260-9.
Hájek, M., Chmelař, D., Novomeský, F., Ševčík, P., Strnadel, O., Zonča, P., Maršálková, J., Tichavská, J. a Reichlová, H. Intoxikace oxidem uhelnatým a kouřovými zplodinami u více postižených osob současně -naše aktuální poznatky a zkušenosti ze zimního období 2012/2013. In: Mezinárodní konference hyperbarické a letecké medicíny. Praha: Praha. 2013.
Chmelař, D. Lékařská mikrobiologie v kostce. 2013.
Hájek, M., Došel, P. a Chmelař, D. Mezinárodní konference hyperbarické a letecké medicíny, 20. kongres České společnosti hyperbarické a letecké medicíny ČLS JEP [Konference]. Praha - hotel Crowne Plaza, Česká republika. 2013.
Hájek, M., Došel, P. a Chmelař, D. Mezinárodní konference hyperbarické a letecké medicíny, 20. kongres České společnosti hyperbarické a letecké medicíny ČLS JEP.. 2013.
Hájek, M., Zonča, P. a Chmelař, D. Vliv hyperbarické hyperoxie na průběh systémové zánětlivé odpovědi a těžké infekce. In: Konference s mezinárodní účastí o hojení chronických ran, kožních defektů a reparaci tkání. Třinec - Vendryně: Nemocnice Podlesí , Třinec. 2013.
Hájek, M., Zonča, P. a Chmelař, D. Vliv hyperbarické hyperoxie na průběh systémové zánětlivé odpovědi a těžké infekce. Hojení ran. 2013, roč. 7, s. 18-20. ISSN 1802-6400.
Hájek, M., Zonča, P. a Chmelař, D. Vliv hyperbarické hyperoxie na průběh systémové zánětlivé odpovědi a těžké infekce.. In: Konference Rande. Třinec: Nemocnice Třinec - Podlesí. 2013.
Holý, O. a Chmelař, D. Oxygen tolerance in anaerobic pathogenic bacteria.. FOLIA MICROBIOL. 2012, č. 57, s. 443-446. ISSN 0015-5632.
Chmelař, D. Pes & člověk. Rodinné listy. 2012, roč. 1, č. 3, s. 33-33. ISSN 1805-0824.
Chmelař, D. Průvodce lékařskou mikrobiologií.. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, Lékařská fakulta, 2012. 125 s. ISBN 978-80-7464-049-0.
Chmelař, D. Člověk a emergentní (nově se objevivší) patogenní mikroorganismy.. 2011.
Hájek, M., Kis Pisti, Š., Klečka, L., Chmelař, D. a Němec, I. Hyperbarická oxygenoterapie v emergentní medicíně a intenzivní péči. In: XIX. Kongres České společnosti hyperbarické a letecké medicíny 2011: Sborník přednášek 2011-06-23 Špindlerův Mlýn. Ostrava: Lékařská fakulta Ostravská univerzita, 2011. Lékařská fakulta Ostravská univerzita, 2011. s. 45-62. ISBN 978-80-7368-807-3.
Hájek, M., Kis Pisti , Š., Klečka, L., Chmelař, D. a Němec, I. Hyperbarická oxygenoterapie v emergentní medicíně a intenzívní péči.. In: XIX. Kongres České společnosti hyperbarické a letecké medicíny. Špindlerův Mlýn: ČSHLM. 2011.
Hájek, M., Kis Pisti, Š., Chmelař, D. a Němec, I. Hyperbarická oxygenoterapie v emergentní medicíně a intenzívní péči .: -. In: XIX. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI HYPERBARICKÉ A LETECKÉ MEDICÍNY. Ostrava: Lékařská fakulta OU, 2011. Lékařská fakulta OU, 2011. s. 45-57. ISBN 978-80-7368-700-7.
Hájek, M. a Chmelař, D. Intoxikace oxidem uhelnatým- nové patofyziologické, patogenetické a léčebné aspekty.: -. In: XIX. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI HYPERBARICKÉ A LETECKÉ MEDICÍNY. Ostrava: Lékařská fakulta OU, 2011. Lékařská fakulta OU, 2011. s. 40-44. ISBN 978-80-7368-807-3.
Hájek, M. a Chmelař, D. Intoxikace oxidem uhelnatým- nové patofyziologické, patogenetické a léčebné aspekty.. In: XIX. Kongres České společnosti hyperbarické a letecké medicíny. Špindlerův Mlýn: ČSHLM. 2011.
Holý, O., Matoušková, I., Holý, V., Koukalová, D. a Chmelař, D. Isolation of Cronobacter spp. (formerly Enterobacter sakazakii) from Nostrils of Healthy Stable Horse.: Short communication.. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie.. 2011, č. 60, s. 167-169. ISSN 1210-7913.
Holý, O., Matoušková, I., Holý, V., Koukalová, D. a Chmelař, D. Isolation of Cronobacter spp. (formerly Enterobacter sakazakii) from nostrils of healthy stable horse--short communication.. Epidemiol Mikrobiol Imunol.. 2011, roč. 2011, č. 60, s. 167-169. ISSN 1210-7913.
Chmelař, D. Mikrobi a člověk (soužití člověka a mikroorganismů).. 2011.
Holý, O., Chmelař, D., Kollárová, H. a Vlčková, J. Vliv kyslíku na růst anaerobních patogenních bakterií. In: Kongres klinické mikrobiologie a infekčních nemocí. Plzeň: Lékařská fakulta OU. 2011.
Chmelař, D. a Hájek, M. Experimental hyperbaric chamber - a part of research project InterMediTech Ostrava. In: 1st Central European Conference of Hyperbaric and Diving Medicine. Ostrava: Fakulta zdravotnických studií, Ostravská univerzita, 2010. Fakulta zdravotnických studií, Ostravská univerzita, 2010. s. 72-73. ISBN 978-80-7368-700-7.
Chmelař, D. Experimentální hyperbarická komora jako součást vědeckovýzkumného projektu InterMediTech Ostrava.. In: 1. Středoevropská konference hyperbarické a potápěčské medicíny,, II. Ostravské dny hyperbarické medicíny. Velké Karlovice: Fakulta zdravotnických studií, Ostravská univerzita. 2010.
Chmelař, D. a Vrtný, J. Produkce endotoxinu u bakterií Bacteroides fragilis group ve vztahu k onemocnění karcinomem tlustého střeva a rekta u lidí. Klinická Mikrobiologie a Infekční Lékařství. 2010, č. 16, s. 97-102. ISSN 1211-264X.
Chmelař, D. Soudobé možnosti kultivace, identifikace a eradikace etiologických agens anaerobních infekcí měkkých tkání.. In: 1. Středoevropská konference hyperbarické a potápěčské medicíny. Velké Karlovice: Fakulta zdravotnických studií, Ostravská univerzita. 2010.
Chmelař, D. a Lochmanová, A. Světelná mikrokopie v lékařské mikrobiologii a imunologii [Workshop]. Lékařská fakulta OU, Ústav mikrobiol. a imun., Česká republika. 2010.
Chmelař, D., Matušek, A., Hájek, M. a Holý, O. Topical possibilities of cultivation, identification and eradication of etiological agents of soft tissues anaerobic infections.. In: 1st Central European Conference of Hyperbaric and Diving Medicine. Ostrava: Fakulta zdravotnických studií, Ostravská univerzita, 2010. Fakulta zdravotnických studií, Ostravská univerzita, 2010. s. 70-71. ISBN 978-80-7368-700-7.
Chmelař, D. Tuberkulóza a upíři.: Racionální vysvětlení vampyrismu.. Vesmír. 2010, roč. 89, č. 9, s. 566-568. ISSN 1214-4029.
Hájek, M. a Chmelař, D. 1 st European Conference of Hyperbaric and Diving Medicine; 2nd Ostravas Days of Hyperbaric Medicine [Konference]. Velké Karlovioce, Česká republika. 2010.
Chmelař, D. Boží právo první noci; Boží zvůle; Memento mori; Odpusť nám, bože, odpusť noci dlouhých nožů; Kokainové nebe; Čepobití nebytí; Markytánky; Smrt umění. In: Básníci třetího tisíciletí 2. 1. vyd. Petřvald u Ostravy: ALISA, 2009. s. 25-36. 2. ISBN 978-80-86763-50-7.
Chmelař, D. Exspirace. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství. 2009, roč. 15, s. 191-191. ISSN 1211-264X.
Chmelař, D. In vitro susceptibility testing to selected antibiotics in bacteria of the Bacteroides fragilis group. Folia Microbiologica. 2009, roč. 54, č. 4, s. 353-358. ISSN 0015-5632.
Chmelař, D. a Bazgerová, E. Kultivační média pro kultivaci anaerobních bakterií.. -Klinická mikrobiologie a infekční lékařství.. 2009, roč. 15, s. 205-209. ISSN 1211-264X.
Chmelař, D., Telaříková, D. a Kijonková, E. Univerzita má novou laboratoř: Zahájení činnosti Referenční laboratoře ČR pro anaerobní bakterie. Mladá fronta. 2009, s. 3-3. ISSN 1210-1168.
Babáček, M. a Chmelař, D. Vyšetřování antraxových útoků ve Spojených státech: Konflikt vědecké pravdy se státní mocí.. Vesmír. 2009, roč. 88, s. 590-592. ISSN 1214-4029.
Chmelař, D. Zpravodajská relace - zřízení Referenční laboratoře ČR pro anaerobní bakterie na KVM FZS OU.. Zřízení a poslání Referenční laboratoře ČR pro anaerobní bakterie na KVM FZS OU. [Rozhlasová relace].. KVM FZS Ostravské univerzity. 2009.
Jahn, P., Chmelař, D., Ludvíková, E. a Kalová, L. Botulism in horses: a case report.. VET MED-CZECH. 2008, roč. 53, č. 12, s. 680-684. ISSN 0375-8427.
Chmelař, D. Citlivost na vybraná antibiotika a produkce endotoxinu u bakterií Bacteroides fragilis group. 2008.
Brazier, J., Chmelař, D., Dubreuil, L., Feierl, G., Hedberg, M., Kalenic, S., Könönen, E., Lundgren, B., Malamou-Ladas, H., Nagy, E., Sullivan, A. a Nord, C. E. European surveillance study on antimicrobial susceptibility of Gram-positive anaerobic cocci.. INT J ANTIMICROB AG. 2008, roč. 31, č. 4, s. 316-320. ISSN 0924-8579.
Chmelař, D. Ježíš v sukních, Honem, Bůh & modelky, Fronty, Lišky, Mrtev, Lekce, Proč jsme tady, Co nás kdy potkalo, Nemít strach, Hommage a Che Guevara, Plavecký sabat. In: Posvícení. 1. vyd. Praha: BALT - EAST, 2008. s. 35-43. ISBN 978-80-86383-88-0.
Chmelař, D. Na velikosti záleží. 2008.
Chmelař, D. Antibiotický paradox. 2007.
Chmelař, D. Bakteriální neurotoxiny. In: konference Slezské dny preventivní medicíny. s. 8-8. ISBN 80-7368-152-8.
Czanderlová, L., Hložek, P., Chmelař, D. a Lany, P. Clostridium perfringens in sucklingpiglets with diarrhoea and its PCR typing and prevalence in the Czech Republic in 2001- 2003.. VET MED-CZECH. 2006, roč. 51, č. 9, s. 461-467. ISSN 0375-8427.
Chmelař, D. Foucaultovo kyvadlo, Prohibice, Inkvizice, Mamon, Kosočtverec, Na souvrati tvých boků, Chobotnice. In: Milostná poezie 2. 1. vyd. Petřvald: Alisa, 2006. s. 39-46. ISBN 80-86763-34-X.
Chmelař, D. Kníže Neklan, Náruč, Když si to děláš sama, Ve třech, Touha, Destinace, Musíš. In: Erotická poezie. 1. vyd. Petřvald: Alisa, 2006. s. 27-35. Almanach poezie 9. ISBN 978-80-86763-42-2.
Chmelař, D. Přísně tajné písně. 1. vyd. Petřvald: ALISA, 2006. 104 s. ISBN 80-86763-21-8.
Chmelař, D. Rituály, Švédský stůl, Carpe diem. In: ROŠÁDY. 1. vyd. Praha: BALT-EAST, 2006. s. 57-61. ISBN 80-86383-50-4.
Chmelař, D. Sklo nevinnosti, O polednách, Rituály, Účet. Fórum - Jihočský klub Obce spisovatelů. 2006, č. 1, s. 8-9.
Chmelař, D. Zamrzlá evoluce. 2006.
Chmelař, D. Blues prázdné postele, Sami na tatami, Koně na balkoně, Jasná zpráva o ztrátě svobody, Miluji tě!, Zlatá rybka, Crossing-over, Müsli, Naruby, Zatmění Slunce. In: Milostná poezie. 1. vyd. Petřvald: ALISA, 2005. s. 80-89. ISBN 80-86763-06-4.
Chmelař, D. Četba, Jestli, Měkkýš, Pavučina, Pelnia, Přetěžký pátek středy v pondělí, Třiadvacet párů chromozomů, Život je puding, Zcepenění, Víra. In: Básníci třetího tisíciletí. 1. vyd. Petřvald: ALISA, 2005. s. 96-105. Básníci třetího tisíciletí 6. ISBN 80-86763-07-2.
Oprica, C., Nord, C. E. a Chmelař, D. European Surveillance Study on the Antibiotic Susceptibility of Propionibacterium acnes. CLIN MICROBIOL INFEC. 2005, roč. 11, č. 3, s. 204-211. ISSN 1198-743X.
Chmelař, D. Chromatographic analysis in bacteriologic diagnostics of blood cultures, exudates, and bronchoalveolar lavages.. 2005.
Chmelař, D. (IM)POTENCE. 1. vyd. Petřvald: Alisa, 2005. 128 s. ISBN 80-86763-09-9.
Chmelař, D. a Bartoš - Frufru, V. Jsi [Nahrávka]. Text skladby.. Brno. Indies Records. 2005.
Chmelař, D. Lži a předstírej; Rub a líc. In: Současná poezie 2005. 1. vyd. Petřvald: ALISA, 2005. s. 71-71. ISBN 80-86763-14-5.
Chmelař, D. Abrahámovo šero. 1. vyd. Petřvald: ALISA, 2004. 166 s. ISBN 80-86763-04-8.
Chmelař, D. Anděl strážný, Blízce daleko, Inspiprace, Jsi, Kyberpunková láska, Pravda je virus, Přízeň, Sexuální demokracie, Snědé dívce z Ostravy, Umírám.... In: Současná poezie 2004 (The Contemporary Poetry). 1. vyd. Petřvald: King, 2004. s. 101-110. Poetry Edition. ISBN 80-86763-02-1.
Chmelař, D. Pan ředitel, Airbagy, Ještě, Česká Komusutra, Potkaní naděje, Kůže na kůži, Recyklace, Budiž světlo!, Mlčení, Až jednou prohlédneš. In: Vycházející hvězdy. 1. vyd. Petřvald: ALISA, 2004. s. 92-106. ISBN 80-86763-03-X.
Hedberg, M., Nord, C. E. a Chmelař, D. Antimicrobial Susceptibility of Bacteroides fragilis Group Isolates in Europe. CLIN MICROBIOL INFEC. 2003, č. 9, s. 475-488. ISSN 1198-743X.
Chmelař, D. Bůh stále neodpovídá. 1. vyd. Ostrava: King, 2003. 184 s. ISBN 80-86763-00-5.
Chmelař, D. Darwinovo rádio. 2003.
Chmelař, D. Sobecký gen. 2003.
Chmelař, D. Utopený Archimedes. 2003.
Chmelař, D. Biohazard. 2002.
Chmelař, D., Matušek, A., Korger, J., Durnová, E., Steffen, M. a Chmelařová, E. Isolation of Carnobacterium piscicola from Human Pus - Case report. FOLIA MICROBIOL. 2002, č. 4, s. 455-457. ISSN 0015-5632.
Chmelař, D. Slepý hodinář. 2002.
Chmelař, D. Světová prvoizolace Carnobacterium piscicola z lidského klinického materiálu. Zprávy CEM. 2002, č. 11, s. 470-470. ISSN 1211-7358.
Chmelař, D. Vesmír v kostce. 2002.
Chmelař, D. Enterotoxikózy vyvolávané Clostridium perfringens, typ A.. internet, www.khsova.cz/nrl/toxiny. 2001,
Chmelař, D. Gastrointestinální trakt - zdroj endogenních anaerobních infekcí. Správy klinickej mikrobiológie. 2001, č. Sul.A-2001, s. 87-88. ISSN 1335-8219.
Chmelař, D. Integrace mikrobiologických a biochemických vyšetření. Klinická mikrobiologie, Remedia. 2001, č. 4, s. 298-298.
Chmelař, D. Integrace mikrobiologických a biochemických vyšetření. Bulletin Čsl. spol. mikrobiologické. 2001, č. 1, s. 36-37.
Chmelař, D. Mechanismus působení Clostridium perfringens, typ A na buňky střevního epitelu. internet, www.khsova.cz/nrl/toxiny. 2001,
Vítek, L., Kotal, P., Jirsa, M., Malina, J., Černá, M., Chmelař, D. a Fevery, J. Intestinal colonization leading to fecal urobilinoid excretion may play a role in the patogenesis of neonatal jaundice. J PEDIATR GASTR NUTR. 2000, roč. 30, č. 3, s. 294-298. ISSN 0277-2116.
Chmelař, D. a Gertli - Danglár, J. Déjá Vu / Möbius (komiks). -ORIGAMI. 1999, roč. 2, č. 3, s. 3-19. ISSN 1212-0774.
Vítek, L., Kotal, P., Jirsa, M., Malina, J., Černá, M., Chmelař, D. a Fevery, J. Fecal urobilinoid excretion in neonates and infants: A possible role of intenstinal colonization in the pathogenesisi of neonatal hyperbilirubinemia. HEPATOLOGY. 1999, č. 11, s. 321-321. ISSN 0270-9139.
Ventruba, P., Crha, I., Burgetová, D. a Chmelař, D. Meropenem v léčbě závažných gynekologických infekcí. Česká gynekologie. 1999, č. 3, s. 229-233. ISSN 1210-7832.
Chmelař, D. a Pospíšil - LUPO, J. Velký Třesk (komiks). - ORIGAMI. 1999, roč. 2, č. 3, s. 46-54. ISSN 1212-0774.
Šrámová, H., Beneš, Č. a Chmelař, D. Výskyt botulismu v ČR v letech 1990-1998. -. 1999, č. 79 (5), s. 263-265. ISSN 0032-6739.
Chmelař, D. Absurdita mechanismu. 1. vyd. Ostrava: Oftis, 1998. 66 s.
Chmelař, D. Bakteriální supertoxiny: botulotoxin a tetanotoxin. Zprávy CEM SZÚ. 1998, č. 12, s. 266-267. ISSN 1211-7358.
Chmelař, D., Kostřicová, E. a Jančová, J. Clostridium septicum - původce hnisavé meningoencephalitidy. Zprávy CEM SZÚ. 1998, s. 266-267. ISSN 1211-7358.
Matušek, A., Martínek, L., Chmelař, D. a Krásová, Z. Fournierova gangréna. Rozhledy v chirurgii. 1998, č. 1, s. 24-26. ISSN 0035-9951.
Chmelař, D. Jezdci ve vánici - ROKHORM Z ARON - Piotr Witold Lech. 1998.
Chmelař, D. a Pospíšil - LUPO, J. Metan (komiks). - ORIGAMI. 1998, roč. 1, č. 2, s. 3-40. ISSN 1212-0774.
Chmelař, D. a Pospíšil - LUPO, J. Origami (komiks). -ORIGAMI. 1998, roč. 1, č. 1, s. 1-27. ISSN 1212-0774.
Chmelař, D. Průkaz botulotoxinu v konzervovaných jahodách: -. Zprávy CEM SZÚ. 1998, roč. 10, č. 10, s. 394-395. ISSN 1804-8668.
Chmelař, D. St. Joseph`s Hospital, Toronto, Kanada. 1998.
Chmelař, D. Balada o mocnosti prvků. Sexfór. 1996, s. 2-2. ISSN 1211-5568.
Chmelař, D. a Ebringer, L. Radiokontakt. 20. Kongres Československé společnosti mikrobiologické - beseda se živými vstupy posluchačů. [Rozhlasová relace].. 1996.
Chmelař, D. Těla, samá těla... (science - fiction). 1996.
Chmelař, D. Velrybí láska. Sexfór. 1996, č. 5, s. 9-9. ISSN 1211-5568.
Chmelař, D. AIDS. -. 1995, č. 8, s. 5-5. ISSN 1211-5568.
Chmelař, D. Bakteriální kondomy. VTM. 1995, roč. 49, č. 6, s. 55-55. ISSN 1212-0774.
Chmelař, D. Člověk, jeho chindi a Roger Zelazny. In: Oko kočky. 1. vyd. Ostrava: Aradan, 1995. s. 259-265. Aradan. ISBN 80-901081-5-6.
Chmelař, D. Kirkliche Krankenhaus, Bakteriologische Abteilung, Linec, Rakousko. 1995.
Chmelař, D. Národ sobě. Sexfór. 1995, č. 10, s. 2-2. ISSN 1211-5568.
Chmelař, D. Oko kočky (science - fiction). 1995.
Chmelař, D. a Vrtný, J. XX. Kongres Československé společnosti mikrobiologické [Konference]. Ostrava, Vysoká škola báňská, Česká republika. 1995.
Chmelař, D. Allgemeine und USA & NATO Krankenhaus, Mannheim, SRN. 1994.
Chmelař, D. Fantasy - Postkomunismus - Nacionalismus & Andrzej Sapkowski. In: Tandaradei!. 1. vyd. Ostrava: Leonardo, 1994. s. 232-236. 1. ISBN 80-85951-28-2.
Chmelař, D. Jurský park - realita nebo pouhá fikce?. Fantasy&Science Fiction. 1994, č. 1, s. 91-100. ISSN 1210-2873.
Chmelař, D. Mé jméno je Legie (science-fiction). 1994.
Chmelař, D. Surfing na hřebenu nové vlny. In: My Name is Legion. 1. vyd. Ostrava: Aradan, 1994. s. 227-233. 1. ISBN 80-901081-4-8.
Chmelař, D. V kráteru po bombě; Tandaradei!; Unter den Linden - TANDARADEI! (science-fiction). 1994.
Chmelař, D. Návrat sira Grenvillea+ Chřestění kostí; Pravá ruka osudu; Rudé stíny; Solomon Kane se vrací domů - PURITÁN. 1993.
Chmelař, D. Návrat sira Richarda Grenvillea; Chřestění kostí; Pravá ruka osudu; Rudé stíny; Solomon Kane se vrací domů - PURITÁN. 1993.
Chmelař, D. Věčný oheň, Meč osudu, Něco víc - MEČ OSUDU (Zaklínač). 1993.
Chmelař, D. VĚDA A SCI-FI - Alternativní světy. VTM. 1993, roč. 46, č. 5, s. 34-37. ISSN 1214-4754.
Chmelař, D. VĚDA A SCI-FI - Člověk dnes a zítra. VTM. 1993, roč. 46, č. 3, s. 34-37. ISSN 1214-4754.
Chmelař, D. VĚDA A SCI-FI - Člověk dnes a zítra II. VTM. 1993, roč. 46, č. 4, s. 34-37. ISSN 1214-4754.
Chmelař, D. VĚDA A SCI-FI - Vesmírné cesty. VTM. 1993, roč. 46, č. 1, s. 34-37. ISSN 1214-4754.
Chmelař, D. Bakteriální supertoxiny.. Vesmír. 1992, roč. 71, č. 8, s. 428-430. ISSN 1214-4029.
Krásová, Z., Matušek, A. a Chmelař, D. Hyperbarická oxygenoterapie v léčbě nekrotizující fasciitidy. Vnitřní lékařství. 1992, roč. 38, č. 7, s. 640-644. ISSN 0042-773X.
Chmelař, D. Otázka ceny - ZAKLÍNAČ - Stříbrný meč - Andrzej Sapkowski. 1992.
Chmelař, D. Rezonance a chaos. VTM. 1992, roč. 46, č. 10, s. 50-51. ISSN 1214-4754.
Chmelař, D. Schrödingerova kočička - Georg A. Effinger; Mouchy paměti - Ian Watson - Don Wohlheim představuje nejlepší sci-fi povídky 1989. 1992.
Chmelař, D., Pleva, L., Urbášková, P. a Kopecký, J. Diagnostika a léčba anaerobních infekcí v chirurgii.. Anaerob. 1991, roč. 2, č. 1, s. 25-29.
Chmelař, D. Haló, taxi!. Spirit. 1991, č. 23, s. 4-4. ISSN 0862-6405.
Chmelař, D. Origami (science-fiction). In: Argonauti z jiného světa. 1. vyd. Ostrava: Hepterida, 1991. s. 64-75. 1.
Chmelař, D. Allgemeine Krankenhaus, Bakteriologische Abteilung, Vídeň , Rakousko. 1990.
Chmelař, D. Dinosauři & Sex & DAIDS. VTM. 1990, č. 24, s. 48-49. ISSN 1214-4754.
Chmelař, D. Dnes, zítra a my. VTM. 1990, roč. 44, č. 20, s. 50-50. ISSN 1214-4754.
Chmelař, D. Filadelfský experiment. VTM. 1990, roč. 44, č. 11, s. 56-57. ISSN 1214-4754.
Chmelař, D. a Zedník, A. Genesis. 1. vyd. Ostrava: Účelová publikace ČSVTS KHS Ostrava, 1990. 115 s.
Chmelař, D. Kondomologie. VTM. 1990, roč. 44, č. 13, s. 40-42. ISSN 1214-4754.
Chmelař, D. Kondomy & AIDS. Nová Svoboda. 1990, s. 7-7.
Chmelař, D. Pink Floyd. 1. vyd. Ostrava: Účelová publikace ČSVTS KHS Ostrava, 1990. 1. 80 s.
Chmelař, D. Počítačové modely evoluce. VTM. 1990, roč. 44, č. 7, s. 40-42. ISSN 1214-4754.
Chmelař, D. Bylo nebylo.... VTM. 1989, č. 22, s. 52-52. ISSN 1214-4754.
Chmelař, D. Jablko (science-fition). VTM. 1989, roč. 43, č. 4, s. 54-55. ISSN 1214-4754.
Chmelař, D. Obcházet a nacházet. VTM. 1989, roč. 43, č. 13, s. 52-52. ISSN 1214-4754.
Chmelař, D. Podnebí zdravé, voda čisťounká.... VTM. 1989, roč. 43, č. 8, s. 52-53. ISSN 1214-4754.
Chmelař, D. Povídky: Večírek, Výhra, Žabka a Jablko (science-fiction). In: Veřejná společnost SF - antologie sci-fi povídek. 1. vyd. Ostrava: PROFIL, 1989. s. 40-57. ISBN 80-7034-027-4.
Chmelař, D. Tramvaj & kajak. VTM. 1989, roč. 43, č. 9, s. 53-53. ISSN 1214-4754.
Chmelař, D. Kolo, myslící bakterie a evoluce. VTM. 1988, roč. 42, č. 8, s. 32-32. ISSN 1214-4754.
Chmelař, D. Slavnostní pochod věčnosti. VTM. 1988, roč. 42, č. 10, s. 52-52. ISSN 1214-4754.
Chmelař, D. Smrt si říká AIDS?. VTM. 1988, roč. 42, č. 10, s. 52-52. ISSN 1214-4754.
Chmelař, D. Tancujte podniky, tancujte!. 1988, č. 4, s. 51-51. ISSN 1214-4754.
Chmelař, D. Bílá a černá. VTM. 1987, roč. 41, č. 10, s. 14-14. ISSN 1214-4754.
Kratochvíl, M., Chmelař, D. a Vávrová (Heřmánková), H. Elektronika a hudba. 4. díl seriálu o syntezátorové hudbě [Televizní relace].. 1987.
Chmelař, D., Kratochvíl, Z. a Urbášková, P. Finding of Lactobacillus catenaforme in clinical material. FOLIA MICROBIOL. 1987, č. 32 (6), s. 514-515. ISSN 0015-5632.
Chmelař, D. Hříchy sci-fi. VTM. 1987, roč. 41, č. 1, s. 20-21. ISSN 1214-4754.
Chmelař, D. Cherchez le proton. Vesmír. 1987, roč. 66, č. 4, s. 230-231. ISSN 1214-4029.
Chmelař, D. Marillion. 1. vyd. Ostrava: Účelová publikace PKO Ostrava-Černá Louka, 1987. 1. 36 s.
Chmelař, D. a Koval, A. Mikrofórum - Science fiction včera a dnes.. Beseda o science fiction. [Rozhlasová relace].. 1987.
Chmelař, D. Na lince M. O vynálezu Zařízení pro sterilizaci bakteriologických kliček [Televizní relace].. 1987.
Chmelař, D. Bakteriální infekce - stálá hrozba. Vesmír. 1986, roč. 65, č. 11, s. 605-607. ISSN 1214-4029.
Chmelař, D. a Šelle, J. Izolace Legionella pneumophila ze sputa a ze sekčního materiálu. -. 1986, č. 1, s. 33-39. ISSN 1210-7913.
Chmelař, D. Mikroskopický průkaz vyvolavatele. In: Vyšetření při bakteriálních onemocněních. 1. vyd. Praha: Avicenium, 1986. s. 7-25. Mikrobiologické vyšetřovací metody, svazek 4. ISBN 80 - 73521 - 08 - 7.
Chmelař, D. Problémy osobních mikropočítačů. Věda a život. 1986, č. 4, s. 288-290.
Chmelař, D. Delikatesa - sci-fi povídka. Science - fiction povídka v přednesu Alexeje Pyška [Rozhlasová relace].. 1985.
Chmelař, D. Duše nebo kondenzátor?. VTM. 1985, roč. 36, č. 23, s. 14-14. ISSN 1214-4754.
Chmelař, D., Toršová, V. a Terlecká, J. Ferripolyizomaltosát jako katalytické činidlo v médiích pro kultivaci anaerobních bakterií. -. 1985, č. 2, s. 85-90. ISSN 1210-7913.
Chmelař, D. Gravitační biologie (Překvapivé biofyzikální efekty přetížení). VTM. 1985, roč. 39, č. 16, s. 12-13. ISSN 1214-4754.
Chmelař, D. Večírek (science-fiction). -. 1985, č. 18, s. 8-10. ISSN 1802-422X.
Chmelař, D. a Tulachová, Z. Izolace Clostridium difficile z anaerobní myonekrózy horní končetiny. Čs. EMI. 1984, č. 5, s. 299-303.
Chmelař, D. Výhra (science-fiction). VTM. 1984, roč. 34, č. 10, s. 298-299. ISSN 1214-4754.
Chmelař, D. Zařízení pro sterilizaci bakteriologických klíček. -. 1984, č. 3, s. 187-188. ISSN 1210-7913.
Chmelař, D., Dvořák, J., Stoklasová, J. a Sýkorová, M. Izolace bakterií rodu Campylobacter z klinického materiálu. -. 1983, č. 4, s. 275-278. ISSN 1210-7913.
Chmelař, D. Bezirkshygienische Station, Rostock, Erfurt; NRL pro anaerobní bakterie, NDR. 1982.
Němec, M., Hoďák, K. a Chmelař, D. Vliv vysokých koncentrací iontů na stabilitu virulentního stafylofága SA 812. Publ. Fac. Sci. Nat. Univ. J. E. Purkyně,. 1980, č. 4, s. 77-80.
Chmelař, D. a Němec, M. Změny ve stabilitě volných fágových částic SA 812 vyvolané přetížením. Publ. Fac. Sci. Nat. Univ. J. E. Purkyně. 1980, č. 4, s. 85-90.


AutorNázev práceTypRok
Hinštová RadmilaAntimikrobiální účinky slizu plžů (Gastropoda)diplomová 2019 
Brusová SimonaProblematika methicilin rezistentních kmenů Staphylococcus aureus v zařízeních pro seniory.diplomová 2012 
Drštičková HelenaStanovení a zhodnocení citlivosti na antibiotika u bakterií Bacteroides fragilis groupdiplomová 2009 
Lazarová AnnaStanovení citlivosti bakterií rodu Ochrobactrum sp. na antibiotika pomocí diluční metody a E-testu.bakalářská 2018 
Kasáková IvetaCharakteristika emergentních patogenních bakterií rodu Ochrobactrum a Roseomonas.bakalářská 2017 
Vyvlečková IrenaIdentifikace bakteriálních patogenů metodou MALDI-TOFbakalářská 2016 
Kalibánová KateřinaPrůkaz a výskyt chlamydií v klinickém materiálu z urogenitálního traktu lidíbakalářská 2012 
Kubienová VeronikaVliv doby uskladnění na kvalitu kultivačních médií používaných ke kultivaci bakteriíbakalářská 2012 
Němcová MarkétaStanovení citlivosti na antibiotika u anaerobních bakterií pomocí E-testubakalářská 2012 
Placzková JanaStanovení baktericidních účinků propolisu.bakalářská 2012 
Krpcová KláraVliv koncentrace agaru a způsobu uskladnění na kvalitu kultivačních médií.bakalářská 2011 
Sitová LýdieVliv hyperbarické oxygenace na růst anaerobních patogenních bakterií.bakalářská 2011 
Zwyrtková TerezaSrovnání tří způsobů kultivace anaerobních patogenních bakteriíbakalářská 2011 
Červenková BarboraKontrola funkčnosti a citlivosti médií pro kultivaci bakteriíbakalářská 2010 
Janetová IvaZhodnocení citlivosti na antibiotika u kmenů Escherichia coli izolovaných z moče.bakalářská 2010 
Janošcová JanaStanovení a zhodnocení typů protilátek u Chlamydia pneumoniaebakalářská 2010 
Krzyžanková RenataAnalýza výskytu ESBL kmenů gramnegativních bakteriíbakalářská 2010 
Mrázová AndreaStanovení citlivosti na antibiotika u bakterií Haemophilus sp. izolovaných z komunitních respiračních nákaz.bakalářská 2010 
Sikorová KrystynaHodnocení kolonizace rukou a zařízení mikroorganismy před a po aplikaci hygienické dezinfekce.bakalářská 2010 
Gebauerová ZuzanaProdukce cytotoxinu A a B a stanovení citlivosti na ATB u Clostridium difficile, původce pseudomembranózní enterokolitidy.bakalářská 2009 
Sikorová KateřinaSledování životnosti a použitelnosti vybraných "Ready to Use" bakteriologických kultivačních půdbakalářská 2009 
Skýbová EvaVýskyt rezistentních kmenů bakterií ze skupiny Bacteroides fragilis group izolovaných z lidských klinických materiálůbakalářská 2009 
Kozelská RenátaPrůkaz endotoxinů u patogenních gramnegativních bakteriíbakalářská 2006 
Křivá KateřinaIdentifikace anaerobních bakterií Bacteroides fragilis group na základě biochemické identifikace a profilu mastných kyselin v buněčné stěněbakalářská 2005 


Stanovení antimikrobiálních účinků slizu plžů (Achatina reticulata, Helix aspersa maxima).
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Dittmar Chmelař, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2018
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Študium antimikrobiálnych účinkov hyperbarickej oxygenoterapie v kombinácii s antibiotikami.
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Dittmar Chmelař, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2018
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Vliv hyperboxie na produkci endotoxinů produkovaných kmeny Bacteroides fragilis
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Dittmar Chmelař, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2016
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Inovace studijního materiálu Atlas mikrobiálních patogenů.
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Dittmar Chmelař, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Stanovení citlivosti na antimikrobiální látky u toxigenních kmenů Clostidium dificile, včetně riborypu 027, izolovaných v letech 2011 - 2012 v ČR
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Dittmar Chmelař, Ph.D.
Období2/2012 - 12/2012
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub