Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU

Dittmar Chmelař

lékařský mikrobiolog


„Dejte tučňákům šanci vzlétnout!“

Dittmar Chmelař

titul, jméno, příjmení:doc. RNDr. Dittmar Chmelař, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: ZY 265, budova ZY
funkce:vedoucí Referenční laboratoře ČR pro anaerobní bakterie při LF OU, odborný garant laboratorních vyšetření LF Ostravské univerzity
obor činnosti:vyšetřovací metody v lékařské mikrobiologii, detekce biologických zbraní hromadného ničení
katedra / středisko (fakulta): Ústav laboratorní medicíny (Lékařská fakulta)
Centrum hyperbarické medicíny (Lékařská fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1747
e-mail:

Vzdělání

2016
habilitace, Fakulta verejného zdravotníctva, Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava (udělen titul docent)
2004 – 2008
PGDS, Mikrobiologie , PřF MU Brno (udělen vědecký titul Ph. D.)
1986
zkouška - Organizace a řízení ve zdravotnictví, IPVZ Praha
1985
postgraduální, Atestace ze speciální průpravy v úseku činnosti - Vyšetřovací metody v lékařské mikrobiologii, IPVZ Praha
1979
Rigorózum z mikrobiologie, PřF UJEP v Brně (udělen titul RNDr.)
1974 – 1979
UJEP Brno, Přírodovědecká fakulta - mikrobiologie
 

Další vzdělávání, kurzy

2003
Kurz o opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických a toxinových zbraní a o nakládání s VRAT a RAT - Zákon č. 281/2002 Sb., Státní ústav pro jadernou bezpečnost, Praha
2000
Kurz vedoucích mikrobiologických pracovišť, ILF, Praha
1990
Inovační kurz v lékařské mikrobiologii, ILF, Praha
1986
Kurz Organizace a řízení zdravotnictví, IPVZ, Praha
1982
Školící místo v dg. anaerobních patogenů, IKEM-Thomayerova nemocnice, Praha
1982
Tématický kurz o anaeróbnych baktériach IPDVLF, Bratislava, Slovensko
 

Zaměstnání, praxe

2010 – dosud
Výuka na Lékařské fakultě Ostravské univerzity, Katedra biomedicínských oborů - odborný asistent s vědeckou hodností
2009 – dosud
Vedoucí Referenční laboratoře ČR pro anaerobní bakterie, Lékařská fakulta Ostravské univerzity
2008 – 2010
Výuka na Fakultě zdravotnických studií Ostravské univerzity, Katedra vyšetřovacích metod a lékařské biologie - odborný asistent s vědeckou hodností
2006 – 2008
Laboratoře lékařské mikrobiologie, areál nemocnice Frýdek-Místek
2003 – 2008
Výuka na Zdravotně sociální fakultě Ostravské univerzity, Katedra vyšetřovacích metod - odborný asistent
2003 – 2006
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě (nástupnická organizace KHS Ostrava), Centrum mikrobiologie, imunologie a parazitologie, odbor mikrobiologie, oddělení bakteriologie a mikrobiální technologie, odborný pracovník, vedoucí oddělení, vedoucí NRL pro anaerobní bakterie MZ ČR
1997 – 2003
Externí výuka na Zdravotně sociální fakultě Ostravské univerzity, Katedra vyšetřovacích metod
1979 – 2002
Krajská hygienická stanice Ostrava, mikrobiologický odbor - odborný pracovník, vedoucí oddělení, vedoucí NRL pro anaerobní bakterie
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

2002 – dosud
člen redakční rady časopisu Klinická mikrobiologie a infekční lékařství
1995 – 2002
předseda Sekce lékařské mikrobiologie Československé společnosti mikrobiologické
1992 – dosud
člen poradního sboru hlav. hygienika ČR a ředitele SZÚ Praha pro obor lékařské bakteriologie
1982 – dosud
člen Československé společnosti mikrobiologické
 

Působení v zahraničí

1998
Toronto, Kanada - Department of Bacteriology, St. Joseph's Hospital
1997 – 1999
Course of English Language for Intermediate Nijmegen, Netherlands European School for C. Courses.
1995
Ein Methodisches Besuch Linec, Rakousko Bakteriologische Abteilung, Kirkliche Krankenhaus
1994
Mannheim, SRN Bakteriologische Abteilung, Allgemeine Krankenhaus und USA & NATO Krankenhaus
1990
Vídeň, Rakousko - Bakteriologische Abteilung des Allgemeine Krankenhaus
1982
Wissenschaftliche Hospitation, Rostock - Bezirk Hygienische Station NRL pro anaerobní bakterie NDR
 


Antibiotic susceptibility and production of endotoxin by Ochrobactrum anthropi isolated from environment and from patients with cystic fibrosis
Dittmar Chmelař, O. Holý, I. Kasáková, Michal Hájek, A. Lazarová, C. Gonzáles-Rey, J. Lasák, V. Raclavský Raclavský, Ivan Čižnár ... další autoři
Rok: 2019, Folia Microbiologica
článek v odborném periodiku

Determination of antimicrobial activity of Achatina reticulata slime
Dittmar Chmelař, R. Hinštová, Jozef Kuzma, Michal Hájek
Rok: 2019, Epidemilogie, mikrobiologie a imunologie
článek v odborném periodiku

Hyperbarická medicína
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, L. Klečka, M. Klugar, R. Pudil, J. Racek, Miroslav Rozložník, J. Růžička, M. Sázel, J. Stryja, J. Zapletalová ... další autoři
Rok: 2017, Mladá fronta
odborná kniha

Čardáš s Jidášem
Dittmar Chmelař
Rok: 2016, Bez vydavatele
odborná kniha

Atlas mikrobiálních patogenů
Dittmar Chmelař
Rok: 2015, Lékařská fakulta OU
odborná kniha

Čepobití nebytí
Dittmar Chmelař
Rok: 2015, Bez . vydavatele
odborná kniha

Lékařská mikrobiologie v kostce
Dittmar Chmelař
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Current European guidelines for hyperbaric oxygen treatment
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, Miroslav Rozložník, Jozef Kuzma
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

HBOT in emergency medicine and intensive care
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, Miroslav Rozložník, Jozef Kuzma
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hyperbaric oxygen therapy in pediatric patients: Treatment of CNS disorders
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, Miroslav Rozložník, Jozef Kuzma
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hyperbaric Oxygen Treatment in Recurrent Development of Complex Regional Pain Syndrom: A case report
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, Jakub Tlapák, František Novomeský, Veronika Rybárová, Miloslav Klugar ... další autoři
Rok: 2021, Diving and Hyperbaric Medicine
článek v odborném periodiku

Klinické využití hyperbarického kyslíku u syndromu diabetické nohy a jiných obtížně se hojících ran
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, Miroslav Rozložník, Jozef Kuzma, Alexandra Lochmanová, J. Klugarová, M. Klugar, B. Oniščenko, J. Tlapák ... další autoři
Rok: 2021, Military Medical Science Letters
článek v odborném periodiku

Praktická cvičení z lékařské mikrobiologie II
Dittmar Chmelař, Jozef Kuzma
Rok: 2021
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Současné názory na význam hyperbaroxie u syndromu diabetické nohy
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, Miloslav Klugar, Miroslav Koliba
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Study of the cultivable bacterial diversity of the canine dental plaque from the perspective of a potential source of bacterial infections
Dittmar Chmelař
Rok: 2021
zveřejněné odborné posudky, recenze

The role of gut microbiome in cancer genesis and cancer prevention
Dittmar Chmelař
Rok: 2021
zveřejněné odborné posudky, recenze

Experimental use of flow cytometry to detect bacteria viability after hyperbaric oxygen exposure: Work in progress report
Miroslav Rozložník, Alexandra Lochmanová, Dittmar Chmelař, Michal Hájek, Karin Korytková, Monika Cisáriková ... další autoři
Rok: 2020, Diving and Hyperbaric Medicine
článek v odborném periodiku

Klinická efektivita hyperbarické oxygenoterapie u vybraných indikací v ortopedii a traumatologii
Michal Hájek, Miloslav Klugar, Jozef Kuzma, Miroslav Rozložník, Dittmar Chmelař
Rok: 2020, Zdravotnícke listy
článek v odborném periodiku

Někde v nás
Dittmar Chmelař
Rok: 2020
stať ve sborníku

Praktická cvičení z lékařské mikrobiologie 1.
Jozef Kuzma, Dittmar Chmelař
Rok: 2020
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

The role of intestinal microbiota in the pathogenesis of colorectal carcinoma
Jozef Kuzma, Dittmar Chmelař, Michal Hájek, Alexandra Lochmanová, Ivan Čižnár, Miroslav Rozložník, M. Klugar ... další autoři
Rok: 2020, Folia Microbiologica
článek v odborném periodiku

Využití hyperbarické oxygenoterapie u obtížně se hojících ulcerací a syndromu diabetické nohy
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, Jozef Kuzma, Miroslav Rozložník, Miloslav Klugar
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Význam hyperbarické medicíny a současná doporučení u vybraných akutních indikací v urgentní medicíně a intenzivní péči
Michal Hájek, M. Klugar, Dittmar Chmelař
Rok: 2020, Anesteziologie & intenzivní medicína
článek v odborném periodiku

Význam hyperbarické oxygenoterapie v léčbě nehojících se ran a u syndromu diabetické nohy
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, Miroslav Rozložník, Jozef Kuzma, Alexandra Lochmanová, Jitka Klugarová, Miloslav Klugar ... další autoři
Rok: 2020, Léčba ran
článek v odborném periodiku

Antibiotic susceptibility and production of endotoxin by Ochrobactrum anthropi isolated from environment and from patients with cystic fibrosis
Dittmar Chmelař, O. Holý, I. Kasáková, Michal Hájek, A. Lazarová, C. Gonzáles-Rey, J. Lasák, V. Raclavský Raclavský, Ivan Čižnár ... další autoři
Rok: 2019, Folia Microbiologica
článek v odborném periodiku

Antibiotic Susceptibility of Cronobacter spp. Isolated from Clinical Samples
O. Holý, A. Alsonosi, I. Hochel, M. Roderoviá, S. Zatloukalová, P. Mlynarčík, M. Kolář, J. Petželová, A. Alazraq, Dittmar Chmelař, S. Forsythe ... další autoři
Rok: 2019, Polish Journal of Microbiology
článek v odborném periodiku

Current European guidelines for hyperbaric oxygen treatment
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, Miroslav Rozložník, Alexandra Lochmanová, Jozef Kuzma
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Determination of antimicrobial activity of Achatina reticulata slime
Dittmar Chmelař, R. Hinštová, Jozef Kuzma, Michal Hájek
Rok: 2019, Epidemilogie, mikrobiologie a imunologie
článek v odborném periodiku

Hyperbaric oxygen therapy in non-healing ulcerations - mechanisms of action, current european recommendations and case report
Michal Hájek, J. Klugarová, Dittmar Chmelař, M. Klugar
Rok: 2019, CESK SLOV NEUROL N
článek v odborném periodiku

Klinická efektivita hyperbarické oxygenoterapie u některých vybraných indikací v ortopedii a traumatologii
Michal Hájek, M. Klugar, Dittmar Chmelař, Miroslav Rozložník, Jozef Kuzma
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Klinická efektivita hyperbarické oxygenoterapie u některých vybraných indikací v ortopedii a traumatologii
Michal Hájek, Miloslav Klugar, Dittmar Chmelař, Miroslav Rozložník, Jozef Kuzma
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Máme vědecké důkazy o účinku hyperbarické léčby u pacientů s CLI a syndromem diabetické nohy?
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, Miloslav Klugar
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sborník - XXIII. Kongres České společnosti hyperbarické a letecké medicíny
Michal Hájek, R. Pudil, M. Klugar, Dittmar Chmelař, Š. Novotný
Rok: 2019
ediční a redakční práce

Současná evropská doporučení pro léčbu hyperbarickým kyslíkem
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, Miroslav Rozložník, Alexandra Lochmanová, Jozef Kuzma, M. Klugar ... další autoři
Rok: 2019, Pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

Studium antimikrobiálních účinků hyperbarické oxygenoterapiev kombinaci a s antibiotiky
Jana Kociánová, Simona Havlíková, Miroslav Rozložník, Michal Hájek, Jozef Kuzma, Dittmar Chmelař ... další autoři
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The role of intestinal microbiota in the pathogenesis of colorectal carcinoma
Jozef Kuzma, Dittmar Chmelař, Michal Hájek, Alexandra Lochmanová, Ivan Čižnár, Miroslav Rozložník, Miroslav Klugar ... další autoři
Rok: 2019, FOLIA MICROBIOL
článek v odborném periodiku

Zpráva z XXIII. kongresu České společnosti hyperbarické a letecké medicíny
Michal Hájek, J. Tichavská, M. Klugar, R. Pudil, Dittmar Chmelař, Š. Novotný ... další autoři
Rok: 2019, Kazuistiky v alergologii, opneumologii a ORL
článek v odborném periodiku

Effect of hyperbaric air on endotoxin from Bacteroides fragilis strains
Dittmar Chmelař, Adéla Kašíková, P. Martineková, Michal Hájek, Miroslav Rozložník, M. Brabec, J. Janečková, J. Vobejdová, Ivan Čižnár ... další autoři
Rok: 2018, Folia Microbiologica
článek v odborném periodiku

Hyperbarická a potápěčské medicína 2018
Michal Hájek, R. Pudil, M. Klugar, Dittmar Chmelař
Rok: 2018
ediční a redakční práce

Influence of hyperbaric air on endotoxin from Bacteroides fragilis strains
Dittmar Chmelař, Michal Hájek, Adéla Kašíková, Petrana Martineková, Miroslav Rozložník, Marek Brabec, Jana Janečková, Jana Vobejdová, Ivan Čižnár ... další autoři
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Komentář k článku Heřman T. Současný pohled na otravu oxidem uhelnatým v České republice
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, František Novomeský, Radek Pudil, Miloslav Klugar
Rok: 2018, Praktický lékař
článek v odborném periodiku

Stanovení antimikrobiálních účinků slizu plžů (Achatina reticulata, Helix aspersa maxima).
Dittmar Chmelař, Radmila Hinštová
Rok: 2018
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Studium antimikrobiálních účinků hyperbarické oxygenoterapie v kombinaci s antibiotiky.
Dittmar Chmelař, Miroslav Rozložník, Simona Hladíková Hladíková, Jana Kociánová
Rok: 2018
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

The effectiveness of hyperbaric oxygen therapy comparing to pharmalogical treatment in the patients with complex regional pain syndrome: a systematic review protocol
D. Tučková, M. Klugar, Michal Hájek, J. Klugarová, Dittmar Chmelař
Rok: 2018, Pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

VI. ostravské dny hyperbarické medicíny
Michal Hájek, Radek Pudil, Miloslav Klugar, Dittmar Chmelař
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu

Vývoj in vitro modelu pre štúdium vplyvu hyperbarickej exygenoterapie na antimikrobiálne účinky vybraných antibiotikdium
Miroslav Rozložník, Simona Havlíková, Jana Kociánová, Michal Hájek, Alexandra Lochmanová, Barbora Balcárková, Jozef Kuzma, Dittmar Chmelař ... další autoři
Rok: 2018, Pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

Vývoj 'in vitro' modelu pre štúdium vplyvu hyperbarickej oxygenoterapie na antimikrobiálne účinky vybraných antibiotík
Miroslav Rozložník, S. Havlíková, J. Kociánová, Michal Hájek, Alexandra Lochmanová, Barbora Balcárková, Jozef Kuzma, Dittmar Chmelař ... další autoři
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Actual problems of carbon monoxide intoxication in Czech Reupublic
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, Miroslav Rozložník, František Novomeský, Miloslav Klugar
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Actual problems of carbon monoxide intoxication: retrospective study
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, Miroslav Rozložník, Alexandra Lochmanová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Experimental use of flow cytometry for viability determination of pathogenic bacteria after hyperbaric oxygen exposure
Miroslav Rozložník, Karin Korytkova, Monika Cisáriková, Michal Hájek, Dittmar Chmelař
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Experimental use of flow cytometry for viability determination of pathogenic bacteria after hyperbaric oxygen exposure.
Miroslav Rozložník, K. Korytková, M. Cisáriková, Michal Hájek, Alexandra Lochmanová, Dittmar Chmelař ... další autoři
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Gram-positive aerobic and microaerophilic microorganisms isolated from pathological processes and lesions of horses.
Bzdil J., Holý O., Dittmar Chmelař
Rok: 2017, Veterinarni medicina
článek v odborném periodiku

Hyperbaric oxygen thrapy in pediatric patients in the years 2007- 20011.
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, Miroslav Rozložník, František Novomeský, Miloslav Klugar
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hyperbarická medicína
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, L. Klečka, M. Klugar, R. Pudil, J. Racek, Miroslav Rozložník, J. Růžička, M. Sázel, J. Stryja, J. Zapletalová ... další autoři
Rok: 2017, Mladá fronta
odborná kniha

Hyperbarická oxygenoterapie je u dětí určena nejen pro otravy CO
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, Miroslav Rozložník
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hyperbarická, potápěčská a letecká medicína
Michal Hájek, R. Pudil, M. Klugar, Dittmar Chmelař, P. Chmátal, P. Došel ... další autoři
Rok: 2017
ediční a redakční práce

Léčba hyperbarickým kyslíkem a její využití v neurologii a problematika intoxikace oxidem uhelnatým
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, Miroslav Rozložník
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Léčba hyperbarickým kyslíkem a její využití v neurologii a problematika intoxikace oxidem uhelnatým
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, Miroslav Rozložník
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

LÉČBA HYPERBARICKÝM KYSLÍKEM A JEJÍ VYUŽITÍ V SOUČASNÉ MEDICÍNĚ
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, Miroslav Rozložník
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

LÉČBA HYPERBARICKÝM KYSLÍKEM A JEJÍ VYUŽITÍ V SOUČASNÉ MEDICÍNĚ
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, Miroslav Rozložník
Rok: 2017, Zdravotnícke listy
článek v odborném periodiku

Molecular typing and antimicrobial susceptibility testing to six antimicrobials of Clostridium difficile isolates from three Czech hospitals in Eastern Bohemia in 2011-2012.
Vladimír Beran, E. J. Kuijper, C. Harmanus, I. M. Sanders, S. M. van Dorp, C. W. Knetsch, J. Janečková, A. Seidelová, L. Bareková, Josef Tvrdík, Dittmar Chmelař, Ivan Čižnár ... další autoři
Rok: 2017, Folia Microbiologica
článek v odborném periodiku

Průtoková cytometrie v mikrobiologii.
Alexandra Lochmanová, Dittmar Chmelař, Vladimír Beran, Michal Hájek
Rok: 2017, Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie
článek v odborném periodiku

Současná evropská doporučení pro léčbu hyperbarickým kyslíkem.
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, Miroslav Rozložník, Alexandra Lochmanová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Současná evropská doporučení pro léčbu hyperbarickým kyslíkem.
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, Miroslav Rozložník, Alexandra Lochmanová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Účinnost hyperbarické oxygenoterapie u pacientů se Sudeckovým syndromem v porovnání s farmakoterapií: Protokol systematického rewiev.
Miloslav Klugar, Dagmar Tučková, Michal Hájek, Jitka Klugarová, Jitka Marečková, T. Vrbová, Dittmar Chmelař ... další autoři
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Účinnost hyperbarické oxygenoterapie u pacientů se Sudeckovým syndromem v porovnání s farmakoterapií: Protokol systematického rewiev.
M. Klugar, D. Tučková, Michal Hájek, J. Klugarová, J. Marečková, T. Vrbová, Dittmar Chmelař ... další autoři
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

XXII. Kongres České společnosti hyperbarické a letecké medicíny.
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, Radek Pudil, Miloslav Klugar, Petr Chmátal, Petr Došel ... další autoři
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu

Zhodnocení ekonomických aspektu léčby hyperbarickým kyslíkem
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, Miroslav Rozložník, Alexandra Lochmanová, M. Klugar
Rok: 2017, Pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

Zhodnocení ekonomických aspektů léčby hyperbarickým kyslíkem
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, Miroslav Rozložník, Alexandra Lochmanová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zhodnocení ekonomických aspektů léčby hyperbarickým kyslíkem.
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, Miroslav Rozložník, Alexandra Lochmanová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zpráva z XXII. Kongresu České společnosti hyperbarické a letecké medicíny
Michal Hájek, Jarmila Tichavská, Radek Pudil, Miloslav Klugar, Dittmar Chmelař
Rok: 2017, Kazuistiky v APORL
článek v odborném periodiku

AKTUÁLNÍ PROBLEMATIKA INTOXIKACE OXIDEM UHELNATÝM - RETROSPEKTIVNÍ ANALÝZA
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, Miroslav Rozložník, F. Novomeský
Rok: 2016
stať ve sborníku

Aktuální problematika intoxikace oxidem uhelnatým- retrospektivní analýza
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, Miroslav Rozložník, František Novomeský
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Biologické zbraně hromadného ničení
O. Holý, Dittmar Chmelař
Rok: 2016, GNOSIS MEDICA
článek v odborném periodiku

Čardáš s Jidášem
Dittmar Chmelař
Rok: 2016, Bez vydavatele
odborná kniha

Historie biologických zbraní.
O. Holý, Dittmar Chmelař
Rok: 2016, GNOSIS MEDICA
článek v odborném periodiku

Hyperbaric oxygen therapy in pediatric patients at the Centre of Hyperbaric Medicine Ostrava in the years 2007- 2011
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, Miroslav Rozložník, František Novomeský, Miloslav Klugar
Rok: 2016
stať ve sborníku

Hyperbaric oxygen therapy in pediatric patients at the Centre of Hyperbaric Medicine Ostrava in the years 2007- 2011
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, Miroslav Rozložník
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hyperbarická a potápěčská medicína 2016
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, Radek Pudil
Rok: 2016
ediční a redakční práce

HYPERBARICKÁ A POTÁPĚČSKÁ MEDICÍNA 2016
Michal Hájek, R. Pudil, M. Klugar, Dittmar Chmelař
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

Uplatnění hyperbarické oxygenoterapie v léčbě obtížně se hojících ulcerací
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, Miroslav Rozložník
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

UPLATNĚNÍ HYPERBARICKÉ OXYGENOTERAPIE V LÉČBĚ OBTÍŽNĚ SE HOJÍCÍCH ULCERACÍ
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, Miroslav Rozložník
Rok: 2016
stať ve sborníku

Vliv hyperbaroxie na produkci endotoxinů produkovaných kmeny Bacteroides fragilis.
Dittmar Chmelař
Rok: 2016
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Vliv kyslíku na produkci endotoxinu u bakterií ze skupiny Bacteroides fragilis group izolovaných od pacientů s kolorektálním karcinomem.
Dittmar Chmelař, Michal Hájek, J. Janečková, J. Vobejdová, P. Martineková, Adéla Kašíková ... další autoři
Rok: 2016, Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie
článek v odborném periodiku

Význam hyperbarické oxygenoterapie u civilizačních onemocnění
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, Miroslav Rozložník
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Význam hyperbarické oxygenoterapie u civilizačních onemocnění
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, Miroslav Rozložník
Rok: 2016
stať ve sborníku

Atlas mikrobiálních patogenů
Dittmar Chmelař
Rok: 2015, Lékařská fakulta OU
odborná kniha

Čepobití nebytí
Dittmar Chmelař
Rok: 2015, Bez . vydavatele
odborná kniha

Emergence of Clostridium difficile type 176 in Czech Republic
Vladimír Beran, Ed Kuijper, Céline Harmanus, Ingrid Sanders, Sofie van Dorp, Wilco Knetsch, Jana Janečková, Andrea Tylšová, Lucie Bareková, Dittmar Chmelař, Ivan Čižnár ... další autoři
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hyperbaric oxygen therapy in pediatric patients at the Centre of hyperbaric medicine Ostrava in the years 2007-2011
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, Miroslav Rozložník, František Novomeský, Miloslav Klugar
Rok: 2015
stať ve sborníku

Hyperbaric oxygen therapy in pediatric patients at the Centre of hyperbaric medicine Ostrava in the years 2007-2011: treatment of CND disorders
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, Miroslav Rozložník, František Novomeský, Miloslav Klugar
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hyperbarická a potápěčská medicína 2015.
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, R. Pudil, M. Klugar
Rok: 2015
uspořádání konference, workshopu

Hyperbarická a potápěčská medicína 2015. Sborník z XXI. Kongresu České společnosti hyperbarické a letecké medicíny
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, Radek Pudil, Miloslav Klugar
Rok: 2015
ediční a redakční práce

Hyperbarická medicína v České republice - aktuální pohled.
Michal Hájek, Miroslav Rozložník, Dittmar Chmelař, Vladimír Beran, F. Novomeský, M. Sázel, E. Hrnčíř, R. Pudil ... další autoři
Rok: 2015, Pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

Hyperbarická oxygenoterapie u pediatrických pacientů v Centru hyperbarické medicíny Ostrava v letech 2007-2011
Michal Hájek, J. Slaný, J. Maršálková, J. Tichavská, P. Němcová, M. Lutzová, Z. Spilková, M. Ručková, A. Nogolová, T. Bártová, J. Duda, V. Smolka, E. Klásková, M. Hladík, B. Trávníček, Dittmar Chmelař, Vladimír Beran, T. Kepák, M. Fedora, M. Šeda, J. Žurek, F. Novomeský, I. Neuwirtová, J. Štěrba ... další autoři
Rok: 2015, Česko-slovenská Pediatrie
článek v odborném periodiku

Hyperbarická oxygenoterapie v léčbě náhle vzniklé nedoslýchavosti.
Michal Hájek, J. Maršálková, I. Neuwirtová, Dittmar Chmelař, Miroslav Rozložník
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hyperbarická oxygenoterapie v léčbě náhle vzniklé nedoslýchavosti.
Michal Hájek, J. Maršálková, I. Neuwirtová, Dittmar Chmelař, Miroslav Rozložník
Rok: 2015
stať ve sborníku

Hyperbarická oxygenoterapie v léčbě náhle vzniklé nedoslýchavosti - výsledky
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, Miroslav Rozložník, J. Maršálková, I. Neuwirtová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hyperbarická oxygenoterapie v léčbě nehojících se ran
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, Miroslav Rozložník
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Naše první zkušenosti s využitím průtokové cytometrie v mikrobiologii
Alexandra Lochmanová, Dittmar Chmelař, Vladimír Beran
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Science fiction bez kalhotek
Dittmar Chmelař
Rok: 2015, Bez . vydavatele
odborná kniha

Význam hyperbarické oxygenoterapie u akutních a chronických stavů.
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, Miroslav Rozložník, Vladimír Beran
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Význam hyperbarické oxygenoterapie u akutních a chronických stavů.
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, Miroslav Rozložník, Vladimír Beran
Rok: 2015
stať ve sborníku

Zdravotní problematika práce ošetřujícího personálu ve vícemístných hyperbarických komorách.
Michal Hájek, Miroslav Rozložník, Dittmar Chmelař, M. Klugar, F. Novomeský, Pavel Zonča, E. Hrnčíř, Vladimír Beran ... další autoři
Rok: 2015, Pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

Biocide resistance, real risk in hospital environment?
Ivan Čižnár, Vladimír Beran, Eva Krejčí, Dittmar Chmelař
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Citlivost spór Clostridium difficile vůči vybraným dezinfekčním prostředkům
Vladimír Beran, Jakub Němec, Michaela Svobodová, Dittmar Chmelař, Ivan Čižnár
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Clostridium difficile ribotyp 176 v České republice
Vladimír Beran, Ed Kuijper, Celine Harmanus, Ingrid Sanders, Sofie van Dorp, Wilco Knetsch, Jana Janečková, Andrea Tylšová, Lucie Bareková, Dittmar Chmelař, Ivan Čižnár ... další autoři
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Emergence of Clostridium difficile type 176 in Czech republic.
Vladimír Beran, E. Kuijpier, C. Harmanus, I. Sanders, S. van Dorp, J. Janečková, O. Kopecký, L. Bareková, Dittmar Chmelař, Ivan Čižnár ... další autoři
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pathogenicity and virulence of Plesiomonas shigelloides.
Ivan Čižnár, S. Dumontet, V. Pasquale, C. González-Rey, A. Pavlová, Dittmar Chmelař, Vladimír Beran, Eva Krejčí ... další autoři
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Působení oxidu uhelnatého na lidský organismus
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, Miroslav Rozložník, F. Novomeský
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sensitivity to antibiotics of Clostridium difficile toxigenic nosocomial strains
Vladimír Beran, Dittmar Chmelař, J. Vobejdová, Adéla Königová, Jakub Němec, Josef Tvrdík ... další autoři
Rok: 2014, FOLIA MICROBIOLOGICA
článek v odborném periodiku

Citlivost na antibiotika u českých kmenů Clostridium difficile
Vladimír Beran, Dittmar Chmelař
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Citlivost toxigenních kmenů Clostridium difficile k antibiotikům v České republice
Vladimír Beran, Dittmar Chmelař, Jana Vobejdová, Adéla Konigová, Jakub Němec, Josef Tvrdík ... další autoři
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hyperbarická a letecká medicína 2013. Sborník přednášek z Mezinárodní konference hyperbarické a letecké medicíny
Michal Hájek, Petr Došel, Dittmar Chmelař
Rok: 2013
ediční a redakční práce

Intoxikace oxidem uhelnatým a kouřovými zplodinami u více postižených osob současně
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, František Novomeský, Pavel Ševčík, Ondřej Strnadel, Pavel Zonča, Jana Maršálková, Jarmila Tichavská, H. Reichlová ... další autoři
Rok: 2013
stať ve sborníku

Intoxikace oxidem uhelnatým a kouřovými zplodinami u více postižených osob současně -naše aktuální poznatky a zkušenosti ze zimního období 2012/2013
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, František Novomeský, Pavel Ševčík, Ondřej Strnadel, Pavel Zonča, Jana Maršálková, Jarmila Tichavská, H. Reichlová ... další autoři
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Lékařská mikrobiologie v kostce
Dittmar Chmelař
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Mezinárodní konference hyperbarické a letecké medicíny, 20. kongres České společnosti hyperbarické a letecké medicíny ČLS JEP
Michal Hájek, P. Došel, Dittmar Chmelař
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu

Mezinárodní konference hyperbarické a letecké medicíny, 20. kongres České společnosti hyperbarické a letecké medicíny ČLS JEP.
Michal Hájek, P. Došel, Dittmar Chmelař
Rok: 2013
ediční a redakční práce

Vliv hyperbarické hyperoxie na průběh systémové zánětlivé odpovědi a těžké infekce
Michal Hájek, Pavel Zonča, Dittmar Chmelař
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vliv hyperbarické hyperoxie na průběh systémové zánětlivé odpovědi a těžké infekce
Michal Hájek, Pavel Zonča, Dittmar Chmelař
Rok: 2013, Hojení ran
článek v odborném periodiku

Vliv hyperbarické hyperoxie na průběh systémové zánětlivé odpovědi a těžké infekce.
Michal Hájek, Pavel Zonča, Dittmar Chmelař
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Oxygen tolerance in anaerobic pathogenic bacteria.
Ondřej Holý, Dittmar Chmelař
Rok: 2012, FOLIA MICROBIOL
článek v odborném periodiku

Pes & člověk
Dittmar Chmelař
Rok: 2012, Rodinné listy
článek v odborném periodiku

Průvodce lékařskou mikrobiologií.
Dittmar Chmelař
Rok: 2012, Ostravská univerzita, Lékařská fakulta
odborná kniha

Člověk a emergentní (nově se objevivší) patogenní mikroorganismy.
Dittmar Chmelař
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Hyperbarická oxygenoterapie v emergentní medicíně a intenzivní péči
Michal Hájek, Štěfan Kis Pisti, Lukáš Klečka, Dittmar Chmelař, Ivo Němec
Rok: 2011
stať ve sborníku

Hyperbarická oxygenoterapie v emergentní medicíně a intenzívní péči.
Michal Hájek, Štefan Kis Pisti , Lukáš Klečka, Dittmar Chmelař, Ivo Němec
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hyperbarická oxygenoterapie v emergentní medicíně a intenzívní péči .
Michal Hájek, Š. Kis Pisti, Dittmar Chmelař, I. Němec
Rok: 2011
stať ve sborníku

Intoxikace oxidem uhelnatým- nové patofyziologické, patogenetické a léčebné aspekty.
Michal Hájek, Dittmar Chmelař
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Intoxikace oxidem uhelnatým- nové patofyziologické, patogenetické a léčebné aspekty.
Michal Hájek, Dittmar Chmelař
Rok: 2011
stať ve sborníku

Isolation of Cronobacter spp. (formerly Enterobacter sakazakii) from Nostrils of Healthy Stable Horse.
Ondřej Holý, I. Matoušková, V. Holý, D. Koukalová, Dittmar Chmelař
Rok: 2011, Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie.
článek v odborném periodiku

Isolation of Cronobacter spp. (formerly Enterobacter sakazakii) from nostrils of healthy stable horse--short communication.
O. Holý, I. Matoušková, V. Holý, D. Koukalová, Dittmar Chmelař
Rok: 2011, Epidemiol Mikrobiol Imunol.
článek v odborném periodiku

Mikrobi a člověk (soužití člověka a mikroorganismů).
Dittmar Chmelař
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Vliv kyslíku na růst anaerobních patogenních bakterií
Ondřej Holý, Dittmar Chmelař, H. Kollárová, Jana Vlčková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Experimental hyperbaric chamber - a part of  research project InterMediTech Ostrava
Dittmar Chmelař, M. Hájek
Rok: 2010
stať ve sborníku

Experimentální hyperbarická komora jako součást vědeckovýzkumného projektu InterMediTech Ostrava.
Dittmar Chmelař
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Produkce endotoxinu u bakterií Bacteroides fragilis group ve vztahu k onemocnění karcinomem tlustého střeva a rekta u lidí
Dittmar Chmelař, Jiří Vrtný
Rok: 2010, Klinická Mikrobiologie a Infekční Lékařství
článek v odborném periodiku

Soudobé možnosti kultivace, identifikace a eradikace etiologických agens anaerobních infekcí měkkých tkání.
Dittmar Chmelař
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Světelná mikrokopie v lékařské mikrobiologii a imunologii
Dittmar Chmelař, Alexandra Lochmanová
Rok: 2010
uspořádání konference, workshopu

Topical possibilities of cultivation, identification and eradication of etiological agents of soft tissues anaerobic infections.
Dittmar Chmelař, A. Matušek, Michal Hájek, Ondřej Holý
Rok: 2010
stať ve sborníku

Tuberkulóza a upíři.
Dittmar Chmelař
Rok: 2010, Vesmír
článek v odborném periodiku

1 st European Conference of Hyperbaric and Diving Medicine; 2nd Ostravas Days of Hyperbaric Medicine
Michal Hájek, Dittmar Chmelař
Rok: 2010
uspořádání konference, workshopu

Boží právo první noci; Boží zvůle; Memento mori; Odpusť nám, bože, odpusť noci dlouhých nožů; Kokainové nebe; Čepobití nebytí; Markytánky; Smrt umění
Dittmar Chmelař, Dittmar Chmelař
Rok: 2009, ALISA
kapitola v odborné knize

Exspirace
Dittmar Chmelař
Rok: 2009, Klinická mikrobiologie a infekční lékařství
článek v odborném periodiku

In vitro susceptibility testing to selected antibiotics in bacteria of the Bacteroides fragilis group
Dittmar Chmelař
Rok: 2009, Folia Microbiologica
článek v odborném periodiku

Kultivační média pro kultivaci anaerobních bakterií.
Dittmar Chmelař, E. Bazgerová
Rok: 2009, -Klinická mikrobiologie a infekční lékařství.
článek v odborném periodiku

Univerzita má novou laboratoř
Dittmar Chmelař, D. Telaříková, E. Kijonková
Rok: 2009, Mladá fronta
článek v odborném periodiku

Vyšetřování antraxových útoků ve Spojených státech
Mojmír Babáček, Dittmar Chmelař
Rok: 2009, Vesmír
článek v odborném periodiku

Zpravodajská relace - zřízení Referenční laboratoře ČR pro anaerobní bakterie na KVM FZS OU.
Dittmar Chmelař
Rok: 2009
rozhlasové a televizní relace

Botulism in horses: a case report.
P. Jahn, Dittmar Chmelař, E. Ludvíková, L. Kalová
Rok: 2008, VET MED-CZECH
článek v odborném periodiku

Citlivost na vybraná antibiotika a produkce endotoxinu u bakterií Bacteroides fragilis group
Dittmar Chmelař
Rok: 2008
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

European surveillance study on antimicrobial susceptibility of Gram-positive anaerobic cocci.
J. Brazier, Dittmar Chmelař, L. Dubreuil, G. Feierl, M. Hedberg, S. Kalenic, E. Könönen, B. Lundgren, H. Malamou-Ladas, E. Nagy, A. Sullivan, C. E. Nord ... další autoři
Rok: 2008, INT J ANTIMICROB AG
článek v odborném periodiku

Ježíš v sukních, Honem, Bůh & modelky, Fronty, Lišky, Mrtev, Lekce, Proč jsme tady, Co nás kdy potkalo, Nemít strach, Hommage a Che Guevara, Plavecký sabat
Dittmar Chmelař
Rok: 2008, BALT - EAST
kapitola v odborné knize

Na velikosti záleží
Dittmar Chmelař, John Tyler Bonner
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Antibiotický paradox
Dittmar Chmelař, Stuart B. Levy
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Bakteriální neurotoxiny
Dittmar Chmelař
Rok: 2006
stať ve sborníku

Clostridium perfringens in sucklingpiglets with diarrhoea and its PCR typing and prevalence in the Czech Republic in 2001- 2003.
L. Czanderlová, P. Hložek, Dittmar Chmelař, P. Lany
Rok: 2006, VET MED-CZECH
článek v odborném periodiku

Foucaultovo kyvadlo, Prohibice, Inkvizice, Mamon, Kosočtverec, Na souvrati tvých boků, Chobotnice
Dittmar Chmelař, Dittmar Chmelař
Rok: 2006, Alisa
kapitola v odborné knize

Kníže Neklan, Náruč, Když si to děláš sama, Ve třech, Touha, Destinace, Musíš
Dittmar Chmelař, Dittmar Chmelař
Rok: 2006, Alisa
kapitola v odborné knize

Přísně tajné písně
Dittmar Chmelař
Rok: 2006, ALISA
odborná kniha

Rituály, Švédský stůl, Carpe diem
Dittmar Chmelař, Dittmar Chmelař
Rok: 2006, BALT-EAST
kapitola v odborné knize

Sklo nevinnosti, O polednách, Rituály, Účet
Dittmar Chmelař
Rok: 2006, Fórum - Jihočský klub Obce spisovatelů
článek v odborném periodiku

Zamrzlá evoluce
Dittmar Chmelař, Jaroslav Flegr
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Blues prázdné postele, Sami na tatami, Koně na balkoně, Jasná zpráva o ztrátě svobody, Miluji tě!, Zlatá rybka, Crossing-over, Müsli, Naruby, Zatmění Slunce
Dittmar Chmelař, Dittmar Chmelař
Rok: 2005, ALISA
kapitola v odborné knize

Četba, Jestli, Měkkýš, Pavučina, Pelnia, Přetěžký pátek středy v pondělí, Třiadvacet párů chromozomů, Život je puding, Zcepenění, Víra
Dittmar Chmelař, Dittmar Chmelař
Rok: 2005, ALISA
kapitola v odborné knize

European Surveillance Study on the Antibiotic Susceptibility of Propionibacterium acnes
C. Oprica, C. E. Nord, Dittmar Chmelař
Rok: 2005, CLIN MICROBIOL INFEC
článek v odborném periodiku

Chromatographic analysis in bacteriologic diagnostics of blood cultures, exudates, and bronchoalveolar lavages.
Dittmar Chmelař, J. Julák
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

(IM)POTENCE
Dittmar Chmelař
Rok: 2005, Alisa
odborná kniha

Jsi
Dittmar Chmelař, Václav Bartoš - Frufru, Václav Bartoš - Frufru
Rok: 2005
nahrávky vydané na hudebních nosičích nebo natočené

Lži a předstírej; Rub a líc
Dittmar Chmelař
Rok: 2005, ALISA
kapitola v odborné knize

Abrahámovo šero
Dittmar Chmelař
Rok: 2004, ALISA
odborná kniha

Anděl strážný, Blízce daleko, Inspiprace, Jsi, Kyberpunková láska, Pravda je virus, Přízeň, Sexuální demokracie, Snědé dívce z Ostravy, Umírám...
Dittmar Chmelař, Dittmar Chmelař
Rok: 2004, King
kapitola v odborné knize

Pan ředitel, Airbagy, Ještě, Česká Komusutra, Potkaní naděje, Kůže na kůži, Recyklace, Budiž světlo!, Mlčení, Až jednou prohlédneš
Dittmar Chmelař
Rok: 2004, ALISA
kapitola v odborné knize

Antimicrobial Susceptibility of Bacteroides fragilis Group Isolates in Europe
M. Hedberg, C. E. Nord, Dittmar Chmelař
Rok: 2003, CLIN MICROBIOL INFEC
článek v odborném periodiku

Bůh stále neodpovídá
Dittmar Chmelař
Rok: 2003, King
odborná kniha

Darwinovo rádio
Dittmar Chmelař, Greg Bear
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze

Sobecký gen
Dittmar Chmelař
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze

Utopený Archimedes
Dittmar Chmelař, Vojtěch Mornstein
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze

Biohazard
Dittmar Chmelař, Ken Alibek
Rok: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze

Isolation of Carnobacterium piscicola from Human Pus - Case report
Dittmar Chmelař, A. Matušek, J. Korger, E. Durnová, M. Steffen, Eva Chmelařová ... další autoři
Rok: 2002, FOLIA MICROBIOL
článek v odborném periodiku

Slepý hodinář
Dittmar Chmelař, Richard Dawkins
Rok: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze

Světová prvoizolace Carnobacterium piscicola z lidského klinického materiálu
Dittmar Chmelař
Rok: 2002, Zprávy CEM
článek v odborném periodiku

Vesmír v kostce
Dittmar Chmelař, Stephen Hawking
Rok: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze

Enterotoxikózy vyvolávané Clostridium perfringens, typ A.
Dittmar Chmelař
Rok: 2001, internet, www.khsova.cz/nrl/toxiny
článek v odborném periodiku

Gastrointestinální trakt - zdroj endogenních anaerobních infekcí
Dittmar Chmelař
Rok: 2001, Správy klinickej mikrobiológie
článek v odborném periodiku

Integrace mikrobiologických a biochemických vyšetření
Dittmar Chmelař
Rok: 2001, Bulletin Čsl. spol. mikrobiologické
článek v odborném periodiku

Integrace mikrobiologických a biochemických vyšetření
Dittmar Chmelař
Rok: 2001, Klinická mikrobiologie, Remedia
článek v odborném periodiku

Mechanismus působení Clostridium perfringens, typ A na buňky střevního epitelu
Dittmar Chmelař
Rok: 2001, internet, www.khsova.cz/nrl/toxiny
článek v odborném periodiku

Intestinal colonization leading to fecal urobilinoid excretion may play a role in the patogenesis of neonatal jaundice
L. Vítek, P. Kotal, M. Jirsa, J. Malina, M. Černá, Dittmar Chmelař, J. Fevery ... další autoři
Rok: 2000, J PEDIATR GASTR NUTR
článek v odborném periodiku

Déjá Vu / Möbius (komiks)
Dittmar Chmelař, Jozef Gertli - Danglár
Rok: 1999, -ORIGAMI
článek v odborném periodiku

Fecal urobilinoid excretion in neonates and infants: A possible role of intenstinal colonization in the pathogenesisi of neonatal hyperbilirubinemia
L. Vítek, P. Kotal, M. Jirsa, J. Malina, M. Černá, Dittmar Chmelař, J. Fevery ... další autoři
Rok: 1999, HEPATOLOGY
článek v odborném periodiku

Meropenem v léčbě závažných gynekologických infekcí
P. Ventruba, I. Crha, D. Burgetová, Dittmar Chmelař
Rok: 1999, Česká gynekologie
článek v odborném periodiku

Velký Třesk (komiks)
Dittmar Chmelař, Jiří Pospíšil - LUPO
Rok: 1999, - ORIGAMI
článek v odborném periodiku

Výskyt botulismu v ČR v letech 1990-1998
H. Šrámová, Č. Beneš, Dittmar Chmelař
Rok: 1999, -
článek v odborném periodiku

Absurdita mechanismu
Dittmar Chmelař
Rok: 1998, Oftis
odborná kniha

Bakteriální supertoxiny: botulotoxin a tetanotoxin
Dittmar Chmelař
Rok: 1998, Zprávy CEM SZÚ
článek v odborném periodiku

Clostridium septicum - původce hnisavé meningoencephalitidy
Dittmar Chmelař, E. Kostřicová, J. Jančová
Rok: 1998, Zprávy CEM SZÚ
článek v odborném periodiku

Fournierova gangréna
A. Matušek, L. Martínek, Dittmar Chmelař, Z. Krásová
Rok: 1998, Rozhledy v chirurgii
článek v odborném periodiku

Jezdci ve vánici - ROKHORM Z ARON - Piotr Witold Lech
Dittmar Chmelař
Rok: 1998
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Metan (komiks)
Dittmar Chmelař, Jiří Pospíšil - LUPO
Rok: 1998, - ORIGAMI
článek v odborném periodiku

Origami (komiks)
Dittmar Chmelař, Jiří Pospíšil - LUPO
Rok: 1998, -ORIGAMI
článek v odborném periodiku

Průkaz botulotoxinu v konzervovaných jahodách
Dittmar Chmelař
Rok: 1998, Zprávy CEM SZÚ
článek v odborném periodiku

St. Joseph`s Hospital, Toronto, Kanada
Dittmar Chmelař
Rok: 1998
působení v zahraničí

Balada o mocnosti prvků
Dittmar Chmelař
Rok: 1996, Sexfór
článek v odborném periodiku

Radiokontakt
Dittmar Chmelař, L. Ebringer
Rok: 1996
rozhlasové a televizní relace

Těla, samá těla... (science - fiction)
Dittmar Chmelař
Rok: 1996
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Velrybí láska
Dittmar Chmelař
Rok: 1996, Sexfór
článek v odborném periodiku

AIDS
Dittmar Chmelař
Rok: 1995, -
článek v odborném periodiku

Bakteriální kondomy
Dittmar Chmelař
Rok: 1995, VTM
článek v odborném periodiku

Člověk, jeho chindi a Roger Zelazny
Dittmar Chmelař
Rok: 1995, Aradan
kapitola v odborné knize

Kirkliche Krankenhaus, Bakteriologische Abteilung, Linec, Rakousko
Dittmar Chmelař
Rok: 1995
působení v zahraničí

Národ sobě
Dittmar Chmelař
Rok: 1995, Sexfór
článek v odborném periodiku

Oko kočky (science - fiction)
Dittmar Chmelař
Rok: 1995
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

XX. Kongres Československé společnosti mikrobiologické
Dittmar Chmelař, Jiří Vrtný
Rok: 1995
uspořádání konference, workshopu

Allgemeine und USA & NATO Krankenhaus, Mannheim, SRN
Dittmar Chmelař
Rok: 1994
působení v zahraničí

Fantasy - Postkomunismus - Nacionalismus & Andrzej Sapkowski
Dittmar Chmelař
Rok: 1994, Leonardo
kapitola v odborné knize

Jurský park - realita nebo pouhá fikce?
Dittmar Chmelař
Rok: 1994, Fantasy&Science Fiction
článek v odborném periodiku

Mé jméno je Legie (science-fiction)
Dittmar Chmelař
Rok: 1994
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Surfing na hřebenu nové vlny
Dittmar Chmelař
Rok: 1994, Aradan
kapitola v odborné knize

V kráteru po bombě; Tandaradei!; Unter den Linden - TANDARADEI! (science-fiction)
Dittmar Chmelař
Rok: 1994
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Návrat sira Grenvillea+ Chřestění kostí; Pravá ruka osudu; Rudé stíny; Solomon Kane se vrací domů - PURITÁN
Dittmar Chmelař
Rok: 1993
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Návrat sira Richarda Grenvillea; Chřestění kostí; Pravá ruka osudu; Rudé stíny; Solomon Kane se vrací domů - PURITÁN
Dittmar Chmelař
Rok: 1993
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Věčný oheň, Meč osudu, Něco víc - MEČ OSUDU (Zaklínač)
Dittmar Chmelař
Rok: 1993
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

VĚDA A SCI-FI - Alternativní světy
Dittmar Chmelař
Rok: 1993, VTM
článek v odborném periodiku

VĚDA A SCI-FI - Člověk dnes a zítra
Dittmar Chmelař
Rok: 1993, VTM
článek v odborném periodiku

VĚDA A SCI-FI - Člověk dnes a zítra II
Dittmar Chmelař
Rok: 1993, VTM
článek v odborném periodiku

VĚDA A SCI-FI - Vesmírné cesty
Dittmar Chmelař
Rok: 1993, VTM
článek v odborném periodiku

Bakteriální supertoxiny.
Dittmar Chmelař
Rok: 1992, Vesmír
článek v odborném periodiku

Hyperbarická oxygenoterapie v léčbě nekrotizující fasciitidy
Z. Krásová, A. Matušek, Dittmar Chmelař
Rok: 1992, Vnitřní lékařství
článek v odborném periodiku

Otázka ceny - ZAKLÍNAČ - Stříbrný meč - Andrzej Sapkowski
Dittmar Chmelař
Rok: 1992
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Rezonance a chaos
Dittmar Chmelař
Rok: 1992, VTM
článek v odborném periodiku

Schrödingerova kočička - Georg A. Effinger; Mouchy paměti - Ian Watson - Don Wohlheim představuje nejlepší sci-fi povídky 1989
Dittmar Chmelař
Rok: 1992
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Diagnostika a léčba anaerobních infekcí v chirurgii.
Dittmar Chmelař, Leopold Pleva, P. Urbášková, Josef Kopecký
Rok: 1991, Anaerob
článek v odborném periodiku

Haló, taxi!
Dittmar Chmelař
Rok: 1991, Spirit
článek v odborném periodiku

Origami (science-fiction)
Dittmar Chmelař, Dittmar Chmelař
Rok: 1991, Hepterida
kapitola v odborné knize

Allgemeine Krankenhaus, Bakteriologische Abteilung, Vídeň , Rakousko
Dittmar Chmelař
Rok: 1990
působení v zahraničí

Dinosauři & Sex & DAIDS
Dittmar Chmelař
Rok: 1990, VTM
článek v odborném periodiku

Dnes, zítra a my
Dittmar Chmelař
Rok: 1990, VTM
článek v odborném periodiku

Filadelfský experiment
Dittmar Chmelař
Rok: 1990, VTM
článek v odborném periodiku

Genesis
Dittmar Chmelař, Aleš Zedník
Rok: 1990, Účelová publikace ČSVTS KHS Ostrava
odborná kniha

Kondomologie
Dittmar Chmelař
Rok: 1990, VTM
článek v odborném periodiku

Kondomy & AIDS
Dittmar Chmelař
Rok: 1990, Nová Svoboda
článek v odborném periodiku

Pink Floyd
Dittmar Chmelař
Rok: 1990, Účelová publikace ČSVTS KHS Ostrava
odborná kniha

Počítačové modely evoluce
Dittmar Chmelař
Rok: 1990, VTM
článek v odborném periodiku

Bylo nebylo...
Dittmar Chmelař
Rok: 1989, VTM
článek v odborném periodiku

Jablko (science-fition)
Dittmar Chmelař
Rok: 1989, VTM
článek v odborném periodiku

Obcházet a nacházet
Dittmar Chmelař
Rok: 1989, VTM
článek v odborném periodiku

Podnebí zdravé, voda čisťounká...
Dittmar Chmelař
Rok: 1989, VTM
článek v odborném periodiku

Povídky: Večírek, Výhra, Žabka a Jablko (science-fiction)
Dittmar Chmelař, Dittmar Chmelař
Rok: 1989, PROFIL
kapitola v odborné knize

Tramvaj & kajak
Dittmar Chmelař
Rok: 1989, VTM
článek v odborném periodiku

Kolo, myslící bakterie a evoluce
Dittmar Chmelař
Rok: 1988, VTM
článek v odborném periodiku

Slavnostní pochod věčnosti
Dittmar Chmelař
Rok: 1988, VTM
článek v odborném periodiku

Smrt si říká AIDS?
Dittmar Chmelař
Rok: 1988, VTM
článek v odborném periodiku

Tancujte podniky, tancujte!
Dittmar Chmelař
Rok: 1988,
článek v odborném periodiku

Bílá a černá
Dittmar Chmelař
Rok: 1987, VTM
článek v odborném periodiku

Elektronika a hudba
M. Kratochvíl, Dittmar Chmelař, H. Vávrová (Heřmánková)
Rok: 1987
rozhlasové a televizní relace

Finding of Lactobacillus catenaforme in clinical material
Dittmar Chmelař, Z. Kratochvíl, P. Urbášková
Rok: 1987, FOLIA MICROBIOL
článek v odborném periodiku

Hříchy sci-fi
Dittmar Chmelař
Rok: 1987, VTM
článek v odborném periodiku

Cherchez le proton
Dittmar Chmelař
Rok: 1987, Vesmír
článek v odborném periodiku

Marillion
Dittmar Chmelař
Rok: 1987, Účelová publikace PKO Ostrava-Černá Louka
odborná kniha

Mikrofórum - Science fiction včera a dnes.
Dittmar Chmelař, Aleš Koval
Rok: 1987
rozhlasové a televizní relace

Na lince M
Dittmar Chmelař
Rok: 1987
rozhlasové a televizní relace

Bakteriální infekce - stálá hrozba
Dittmar Chmelař
Rok: 1986, Vesmír
článek v odborném periodiku

Izolace Legionella pneumophila ze sputa a ze sekčního materiálu
Dittmar Chmelař, J. Šelle
Rok: 1986, -
článek v odborném periodiku

Mikroskopický průkaz vyvolavatele
Dittmar Chmelař, Dittmar Chmelař
Rok: 1986, Avicenium
kapitola v odborné knize

Problémy osobních mikropočítačů
Dittmar Chmelař
Rok: 1986, Věda a život
článek v odborném periodiku

Delikatesa - sci-fi povídka
Dittmar Chmelař
Rok: 1985
rozhlasové a televizní relace

Duše nebo kondenzátor?
Dittmar Chmelař
Rok: 1985, VTM
článek v odborném periodiku

Ferripolyizomaltosát jako katalytické činidlo v médiích pro kultivaci anaerobních bakterií
Dittmar Chmelař, Věra Toršová, J. Terlecká
Rok: 1985, -
článek v odborném periodiku

Gravitační biologie (Překvapivé biofyzikální efekty přetížení)
Dittmar Chmelař
Rok: 1985, VTM
článek v odborném periodiku

Večírek (science-fiction)
Dittmar Chmelař
Rok: 1985, -
článek v odborném periodiku

Izolace Clostridium difficile z anaerobní myonekrózy horní končetiny
Dittmar Chmelař, Z. Tulachová
Rok: 1984, Čs. EMI
článek v odborném periodiku

Výhra (science-fiction)
Dittmar Chmelař
Rok: 1984, VTM
článek v odborném periodiku

Zařízení pro sterilizaci bakteriologických klíček
Dittmar Chmelař
Rok: 1984, -
článek v odborném periodiku

Izolace bakterií rodu Campylobacter z klinického materiálu
Dittmar Chmelař, J. Dvořák, J. Stoklasová, M. Sýkorová
Rok: 1983, -
článek v odborném periodiku

Bezirkshygienische Station, Rostock, Erfurt; NRL pro anaerobní bakterie, NDR
Dittmar Chmelař
Rok: 1982
působení v zahraničí

Vliv vysokých koncentrací iontů na stabilitu virulentního stafylofága SA 812
M. Němec, K. Hoďák, Dittmar Chmelař
Rok: 1980, Publ. Fac. Sci. Nat. Univ. J. E. Purkyně,
článek v odborném periodiku

Změny ve stabilitě volných fágových částic SA 812 vyvolané přetížením
Dittmar Chmelař, M. Němec
Rok: 1980, Publ. Fac. Sci. Nat. Univ. J. E. Purkyně
článek v odborném periodiku

Někde v nás
Dittmar Chmelař
Rok:
stať ve sborníku

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůAutorNázev práceTypRok
Hinštová RadmilaAntimikrobiální účinky slizu plžů (Gastropoda)diplomová 2019 
Brusová SimonaProblematika methicilin rezistentních kmenů Staphylococcus aureus v zařízeních pro seniory.diplomová 2012 
Drštičková HelenaStanovení a zhodnocení citlivosti na antibiotika u bakterií Bacteroides fragilis groupdiplomová 2009 
Masaříková KarolínaStanovení citlivosti klinických izolátů Clostridioides difficile k vybraným antibiotikům E-testembakalářská 2022 
Pospíšilová NikolVliv hyperbarického kyslíku na růst bakterií s oxidativním metabolismembakalářská 2022 
Lazarová AnnaStanovení citlivosti bakterií rodu Ochrobactrum sp. na antibiotika pomocí diluční metody a E-testu.bakalářská 2018 
Kasáková IvetaCharakteristika emergentních patogenních bakterií rodu Ochrobactrum a Roseomonas.bakalářská 2017 
Vyvlečková IrenaIdentifikace bakteriálních patogenů metodou MALDI-TOFbakalářská 2016 
Kalibánová KateřinaPrůkaz a výskyt chlamydií v klinickém materiálu z urogenitálního traktu lidíbakalářská 2012 
Kubienová VeronikaVliv doby uskladnění na kvalitu kultivačních médií používaných ke kultivaci bakteriíbakalářská 2012 
Němcová MarkétaStanovení citlivosti na antibiotika u anaerobních bakterií pomocí E-testubakalářská 2012 
Placzková JanaStanovení baktericidních účinků propolisu.bakalářská 2012 
Krpcová KláraVliv koncentrace agaru a způsobu uskladnění na kvalitu kultivačních médií.bakalářská 2011 
Sitová LýdieVliv hyperbarické oxygenace na růst anaerobních patogenních bakterií.bakalářská 2011 
Zwyrtková TerezaSrovnání tří způsobů kultivace anaerobních patogenních bakteriíbakalářská 2011 
Červenková BarboraKontrola funkčnosti a citlivosti médií pro kultivaci bakteriíbakalářská 2010 
Janetová IvaZhodnocení citlivosti na antibiotika u kmenů Escherichia coli izolovaných z moče.bakalářská 2010 
Janošcová JanaStanovení a zhodnocení typů protilátek u Chlamydia pneumoniaebakalářská 2010 
Krzyžanková RenataAnalýza výskytu ESBL kmenů gramnegativních bakteriíbakalářská 2010 
Mrázová AndreaStanovení citlivosti na antibiotika u bakterií Haemophilus sp. izolovaných z komunitních respiračních nákaz.bakalářská 2010 
Sikorová KrystynaHodnocení kolonizace rukou a zařízení mikroorganismy před a po aplikaci hygienické dezinfekce.bakalářská 2010 
Gebauerová ZuzanaProdukce cytotoxinu A a B a stanovení citlivosti na ATB u Clostridium difficile, původce pseudomembranózní enterokolitidy.bakalářská 2009 
Sikorová KateřinaSledování životnosti a použitelnosti vybraných "Ready to Use" bakteriologických kultivačních půdbakalářská 2009 
Skýbová EvaVýskyt rezistentních kmenů bakterií ze skupiny Bacteroides fragilis group izolovaných z lidských klinických materiálůbakalářská 2009 
Kozelská RenátaPrůkaz endotoxinů u patogenních gramnegativních bakteriíbakalářská 2006 
Křivá KateřinaIdentifikace anaerobních bakterií Bacteroides fragilis group na základě biochemické identifikace a profilu mastných kyselin v buněčné stěněbakalářská 2005 


Stanovení antimikrobiálních účinků slizu plžů (Achatina reticulata, Helix aspersa maxima).
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Dittmar Chmelař, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2018
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Študium antimikrobiálnych účinkov hyperbarickej oxygenoterapie v kombinácii s antibiotikami.
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Dittmar Chmelař, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2018
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Vliv hyperboxie na produkci endotoxinů produkovaných kmeny Bacteroides fragilis
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Dittmar Chmelař, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2016
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Inovace studijního materiálu Atlas mikrobiálních patogenů.
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Dittmar Chmelař, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Stanovení citlivosti na antimikrobiální látky u toxigenních kmenů Clostidium dificile, včetně riborypu 027, izolovaných v letech 2011 - 2012 v ČR
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Dittmar Chmelař, Ph.D.
Období2/2012 - 12/2012
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
soundcloud
social hub