Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Vliv hyperboxie na produkci endotoxinů produkovaných kmeny Bacteroides fragilis
Id projektuSGS01/LF/2016
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Dittmar Chmelař, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2016
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceCílem práce je posouzení případného vlivu na produkci endotoxinů u bakterií Bacteroides fragilis izolovaných z klinických materiálů od pacientů s kolorektálním karcinomem a od pacientů s nerakovinnými diagnózami anaerobních infekcí. Mnohé práce upozornily na závažnost výskytu anaerobních bakterií Bacteroides fragilis, zvláště v klinických materiálech z oblasti břicha u lidí a na souvislost jejich přítomnosti s výskytem rakoviny tlustého střeva a konečníku. Tyto práce svědčí o pravděpodobné korelaci mezi výskytem těchto anaerobních patogenních bakterií u pacientů preferujících masitou stravu a rakovinným onemocněním tenkého a především tlustého střeva a konečníku. Dále bylo zjištěno, že na produkci enedotoxinu má vliv přítomnost kyslíku. Vzhledem k tomu, že bakterie Bacteroides fragilis jsou významnými producenty endotoxinů, bude k porovnání produkce endotoxinů izolovaných z různých klinických vzorků od pacientů s karcinomem tlustého střeva a rekta a z dalších infekčních afekcí v dutině břišní prováděno kvantitativní stanovení a následné statistické vyhodnocení tvorby jejich endotoxinů jak v anaerobním, tak i v hyperbarickém prostředí (aplikace čistého technického kyslíku při tlaku 1,3 baru). Tvorba endotoxinů bude prokazována pomocí LAL - testu (Limulus Amoebocyte Lysate Test) kvantitativní metodou v mikrotitračních destičkách (v EU/ml).