Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Histologicko - anatomická studia jater za fyziologických a patologických podmínek
Id projektuSGS07/LF/2018
Hlavní řešitelMgr. Jana Vaculová, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2018
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceVzhledem k tomu, že počet diagnostikovaných zvláště metastatických nádorů jater stoupá, je zvolené téma vysoce aktuální. Cílem projektu je studium morfologie neurovaskulárních vztahů v játrech za fyziologických a patologických podmínek. Jaterní tkáň bude získána na Ústavu anatomie LF a Ústavu patologie LF OU a FNO. Odebraná tkáň bude fixována a zpracována histologickou metodikou hematoxylinu-eosinu a dalšími imunohistochemickými metodami. Získané preparáty budou podrobeny detailní analýze se zaměřením na problematiku nervově-cévních vztahů. Poznatky mohou přispět k inovaci léčebných postupů v běžné klinické praxi.