Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU

Jana Vaculová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Jana Vaculová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: X 0, budova X
funkce:tajemnice ústavu
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Ústav patologie (Lékařská fakulta)
telefon, mobil: 597 372 323
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2012 – dosudLF UP v Olomouci, doktorský studijní program Anatomie, histologie, embryologie
2004 – 2006ZSF Ostravské univerzity, obor Laboratorní metody v ochraně veřejného zdraví (Mgr.)
1997 – 2000ZSF Ostravské univerzity, obor Zdravotnické vyšetřovací metody (Bc.)

Další vzdělávání, kurzy

2008 – 2010Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů Brno, Specializační studium – obor Histologie
2010Kurz „Strategické řízení nemocnic“, mini MBA, Brno International Business School
2007Kurz „Rozvoj manažerských kompetencí u pracovníků nemocnic“, BIBS Brno
2002 – 2007, 2012Kurzy cytologie mammární, plicní a gynekologické, IDVPZ Brno
2002Stáž Imunohistochemie, Ústav patologie LF MU Brno

Zaměstnání, praxe

2012 – dosudOstravská univerzita, LF, Ústav patologie
2007 – dosudFakultní nemocnice Ostrava, Ústav patologie
2002 – 2007Ostravská univerzita, ZSF, Ústav patologické anatomie
2000 – 2007Fakultní nemocnice Ostrava, Cytobioptická laboratoř

Odborné zaměření

Histologie

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

2012 – dosudprezidentka České asociace zdravotních laborantů
2016 – dosudpředseda České společnosti histologických laborantů
2010 – 2011člen prezídia České asociace zdravotních laborantů
2003 – dosudčlen České společnosti histologických laborantů

Jazykové znalosti

Angličtinapokročilý


Všechny publikace

Přádka, M., Chyliková, J. a Vaculová, J. Databáze virtuální mikroskopie u cytologických a histologických nálezů - možnosti a limity. In: Semináře MEDSOFT 2019. Praha. 2019.
Přádka, M., Chyliková, J. a Vaculová, J. Databáze virtuální mikroskopie u cytologických a histologických nálezů - možnosti a limity. In: Medsoft 2019: Proc. of MEDSOFT 2019 2019-03-19 Roztoky u Prahy. s. 146-154. ISBN 978-80-86742-51-9.
Žiak, D., Vaculová, J., Tokarčík, J., Uhligová, K., Kišková, K., Ulahel, M., Varga, Á., Dorko, F. a Dvořáčková, J. Hepatocelulární karcinom duktuloproliferace a denzita kapilár v rozhraní tumoru a parenchymu. In: XII. Bioptický meziregionální seminář. Ostrava. 2019.
Vaculová, J., Hurník, P., Gallo, J., Ziak, D. a Motyka, O. lmunohistochemický průkaz mastocytů a dendritických buněk v periprotetických tkáních asepticky uvolněných endoprotéz. ACTA CHIRURGIAE ORTHOPAEDICAE ET TRAUMATOLOGIAE CECHOSLOVACA. 2018, 5(85), s. 351-358. ISSN 0001-5415.
Jakšová, M., Delongová, P., Szotkovská, I., Dvořáčková, J., Vaculová, J. a Tomanová, R. Vyšetření mitotické aktivity u vybraných maligních nádorů v klasických preparátech a s využitím protilátky pHH3. In: VIII. Studentská vědecká konference: VIII. Studenstská vědecká konference Lékařské fakulty OU - Sborník abstraktů z konference 2018-05-10 Ostrava. Ostrava: X - Media servis s.r.o,, 2018. s. 41-41. ISBN 978-80-7464-483-2.
Delongová, P., Gamratová, M., Dvořáčková, J., Vaculová, J. a Tomanová, R. Vyšetření mitotické aktivity u vybraných maligních nádorů v klasických preparátech a s využitím protilátky pHH3. In: 14.sympozium molekulární patologie a histo(cyto) chemie, 104. olomoucký diagnostický seminář divize IAP: Molecular Pathology Days, Programme and abstract book 2018-06-14 Olomouc. s. 40-40. ISBN 978-80-7471-234-0.
Tokarčík, J., Dorko, F., Dvořáčková, J. a Vaculová, J. Hepatocelulárny karcinóm. In: Nové trendy a perspektívy v histológii III 2017 Martin. s. 24-27. ISBN 978-80-8187-030-9.
Urík, M., Hurník, P., Žiak, D., Machač, J., Šlapák, I., Motyka, O., Vaculová, J. a Dvořáčková, J. Histological analysis of retraction pocket pars tensa of tympanic membrane in children. INTERNATIONAL JOURNAL OF PEDIATRIC OTORHINOLARYNGOLOGY. 2016, roč. 86, s. 213-217. ISSN 0165-5876.
Vaculová, J., Hurník, P., Motyka, O., Gallo, J., Žiak, D. a Dvořáčková, J. Morfologická variabilita periprotetických tkání. In: III. Klinicko - morfologický den: Morfologie v Čechách a na Slovensku III. 2016-05-31 Ostrava - Zábřeh. s. 116-120. ISBN 978-80-7464-813-7.
Hurník, P., Žiak, D., Urík, M., Šlapák, I., Machač, J., Uvírová, M., Motyka, O., Vaculová, J. a Dvořáčková, J. Histomorfologické změny struktury ušního bubínku ve vztahu ke vzniku a progresi retrakční kapsy. In: Cyto-morfologický den. Ostrava - Zábřeh. 2015.
Hurník, P., Žiak, D., Urík, M., Šlapák, I., Machač, J., Uvírová, M., Motyka, O., Vaculová, J. a Dvořáčková, J. Histomorfologické změny struktury ušního bubínku ve vztahu ke vzniku a progresi retrakční kapsy. In: Cyto-morfologický den: Cyto-morfologický den 2015-10-09 Ostrava - Zábřeh. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, 2015. Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, 2015. s. 18-21. ISBN 978-80-7464-771-0.
Vaculová, J., Hurník, P., Žiak, D., Gallo, J., Horáček, J. a Dvořáčková, J. Morfologická charakteristika a klasifikace tkáňové odpovědi aseptického uvolnění totálních endoprotéz kyčle a kolene. In: Cyto-morfologický den. Ostrava - Zábřeh. 2015.
Vaculová, J., Hurník, P., Žiak, D., Gallo, J., Horáček, J. a Dvořáčková, J. Morfologická charakteristika a klasifikace tkáňové odpovědi aseptického uvolnění totálních endoprotéz kyčle a kolene. In: Cyto-morfologický den: 2015-10-09 Ostrava. s. 34-37. ISBN 978-80-7464-771-0.
Ďurianová, S., Ševčík, L., Horáček, J. a Vaculová, J. Problematika negativních konusů u cytologicky, kolposkopicky nebo histologicky pozitivních lézí děložního hrdla. In: XXII.Cytologický den. Brno. 2014.
Ostárková, B., Delongová, P., Dvořáčková, J., Tomanová, R., Bielniková, H. a Vaculová, J. Proč je pitva důležitá. In: 17. Seminář mladých patologů a 41. sjezd Společnosti českých patologů. Litomyšl. 2014.
Horáček, J. a Vaculová, J. Studijní opora - PATOLOGIE. 2014.
Chyliková, J., Kamarád, V., Bužga, M., Holéczy, P., Dvořáčková, J. a Vaculová, J. Comparison of subcutaneous adipose tissue morphology using the methods of classical excision and fine needle biopsy. In: Morphology 2013: Morphology 2013 2013-06-04 Martin, Slovenská republika. s. 32-32. ISBN 978-80-89544-47-9.
Chyliková, J., Kamarád, V., Bužga, M., Holéczy, P., Dvořáčková, J. a Vaculová, J. Comparison of subcutaneous adipose tissue morphology using the methods of classical excision and fine needle biopsy. Revista Argentina de Anatomía Clínica. 2013, roč. 5, s. 158-159. ISSN 1852-8023.
Chyliková, J., Kamarád, V., Bužga, M., Holéczy, P., Dvořáčková, J. a Vaculová, J. Comparison of subcutaneous adipose tissue morphology using the methods of classical excision and fine needle biopsy. In: Morphology 2013. Martin. 2013.


AutorNázev práceTypRok
Ivánková BarboraProblematika zpracování likvoru v cytologické laboratořibakalářská 2018 
Maléřová JanaZpracování vzorků získaných při endoskopické ultrasonografii pankreatubakalářská 2017 
Halušková BarboraPříprava a využití kontrolních preparátů v laboratořích Ústavu patologiebakalářská 2016 
Honsárková TerezaProblematika zpracování cytologického materiálubakalářská 2016 
Motlochová VeronikaKryostatové zpracování histologického materiálubakalářská 2014 
Slavíková TáňaImunohistochemické metody v onkologické diagnosticebakalářská 2013 
Magdoňová PetraImunochemické metody v cytologiibakalářská 2012 
Bobková MarkétaProblematika při zpracování histologického materiálubakalářská 2010 


Histologicko - anatomická studia jater za fyziologických a patologických podmínek
Hlavní řešitelMgr. Jana Vaculová, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2018
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Přínos imunochemických metod v hodnocení dysplastických změn děložního čípku
Hlavní řešitelMgr. Jana Vaculová, Ph.D.
Období1/2013 - 12/2013
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub