Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Představy vysokoškolských studentů o jejich výuce a hodnocení
Id projektuSGS2/PdF/2018
Hlavní řešitelprof. PhDr. Josef Malach, CSc.
Období1/2018 - 12/2018
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceSoučasné koncepty vysokoškolského vzdělávání akcentují v procesu plánování, realizace i evaluace tzv. "na studenta zaměřený přístup". Je výsledkem chápání učících se jedinců jako partnerů vyučujících, jako vnitřně motivovaných, za své vzdělávací výsledky zodpovědných jedinců, kteří si v průběhu své celoživotní edukace utvářejí vlastní představy o vyučování a školním hodnocení. Při rozvíjení systémů zajišťování kvality na vysokých školách jsou jejich zásadní komponentu subsystémy výuky (a učení se), které pracují mj. také s nástroji pro tzv. studentské hodnocení výuky. Většinou však nezahrnují problematiku hodnocení v rámci vysokoškolského studia. Hodnotící nástroje mají často tendenci konzervovat jen představy akademických pracovníků o výuce a hodnocení, nikoliv zohledňovat obecné proměny v povaze vzdělávání v digitálním prostředí, které jsou vlastní na vysoké školy nastupující "digitální generaci". Projekt je zaměřen na identifikaci představ této generace o výuce na vysoké škole a o hodnocení, jejichž znalosti náleží k významným předpokladům a východiskům plánování cílů, kurikula kultivace studentů a jejich profesního rozvoje i k volbě odpovídajících metod výuky a učení se i přístupů k hodnocení. Řešitelský tým využije svých kompetencí, dosavadních poznatků z oblasti vysokoškolské pedagogiky a evaluace i výsledků domácích a zahraničních výzkumných studií. Pří zkoumání představ studentů budou využity kvalitativní (metoda focus group) i kvantitativné metody (polostrukturované rozhovory a dotazníky), které umožní stanovit soubor deskriptorů pro popis vysokoškolské výuky a hodnocení, které jsou relevantní pro studenty a jež by měly být předmětem jejich evaluace. Cílem projektu je zjistit, jak studenti OU vnímají kvalitní výuku a kvalitní hodnocení studentů, osobnostní vybavení a profesní kompetence svých učitelů, a které z personálních charakteristik učitelů preferují a z jakého důvodu.