Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Vytváření reality prostřednictvím jazyka - kvalitativní analýza novočeských textů
Id projektuSGS02/FF/2018-2019
Hlavní řešitelprof. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceNavrhovaný dvouletý projekt Vytváření reality prostřednictvím jazyka - kvalitativní analýza novočeských textů se zabývá jazykem jako nástrojem vytváření reality ve vybraných typech komunikačních situací a textů. Výzkum se zaměřuje na dvě konkrétní témata: 1) konstrukt staré češtiny (ve smyslu 'hra na autenticitu') v novočeské umělecké literatuře, filmu a marketingových textech, 2) tematizace proprií (etymologizace, interpretace, resémantizace) v umělecké literatuře (román, cestopis) a publicistika (politické projevy). Projekt představuje originální a v české lingvistice dosud opomíjená témata, a to na základě kvalitativní analýzy žánrově pestrého souboru textů. Plánovanými výstupy projektu bude 5 časopiseckých studií, 1 kapitola v monografii, zpracování 3 magisterských prací, 5 konferenčních vystoupení.