Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Vybrané žánrové a subžánrové proměny v současné české literatuře II
Id projektuSGS01/FF/2018
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Petr Hrtánek, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2018
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotacePředkládaný projekt systematicky navazuje na projekt SGS řešený na katedře české literatury a literární vědy FF OU v roce 2017. Zaměřuje se opět na žánrové a subžánrové proměny (synkreze, průniky, kontaminace, modifikace apod.) v novější a nejnovější české literatuře. Navrhovaný projekt samozřejmě nemá ambici pojmout tyto jevy komplexně; jeho podstatou je zkoumání vybraných žánrových (resp. subžánrových) proměn, a to buď v rozsahu jednoho zvoleného žánru či subžánru (např. proměny povídkového cyklu, historického románu, současné pohádky, comicsového románu), nebo v rámci jednotlivých autorských poetik (např. žánrové profily díla Jaroslava Šavrdy, Miloslava Topinky, Miroslava Rafaje, Heleny Salichové nebo Jáchyma Topola). Proměnlivost a dynamika genologického systému současné beletrie přitom otevírá možnost nahlížet problematiku žánrů a subžánrů novými metodologickými přístupy, například s využitím kategorie tzv. módů či s využitím teorie fikčních světů nebo recepční teorie.