Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Kulturní fenomény každodenního života obyvatel Ostravska v letech 1965-1989
Id projektuSGS06/FF/2018-2019
Hlavní řešitelprof. PhDr. Nina Pavelčíková, CSc.
Období1/2018 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotacePodstatou projektu je zapojení dvou studentů doktorského studia do týmové práce pod vedením jednoho pedagoga, navrhovatelka je zároveň školitelkou obou doktorandů. Tým se zaměří na metodické a obecné problémy výzkumu každodenního života obyvatel specifického regionu Ostravska s důrazem na období tzv. normalizace a změny, jež přinesla proti druhé polovině šedesátých let. Projekt naváže metodicky na SGS19/FF/2015-2016, jenž byl úspěšně obhájen v závěru roku 2016. Navrhovatelka bude sledovat kromě metodických a obecných přístupů zejména problematiku životního prostředí a její vliv na každodenní život obyvatel průmyslového regionu. Spolupracovníci se zaměří na každodennost, jak ji prožívali příslušníci mladé generace - Tomáš Herman v souvislosti s folkovou hudební kulturou, Radmila Kaděrová v souvislosti s cestováním (v obou případech jde o témata jejich DP). Tým bude používat různorodých metodických přístupů k dané problematice, zejména kombinace a vzájemné komparace výsledků výzkumů na základě klasických metod historikovy práce s prameny archivní povahy a v minulosti na pracovišti propracovaných, ověřených postupů oral history. Motivací je zapojení doktorandů do týmové práce s cílem dosáhnout požadované kvality jejich dílčích i závěrečných výstupů. Ty budou realizovány formou vědeckých studií v odborných recenzovaných časopisech.