Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Komunikace napříč kulturami: lokální a translokální rysy žánrů online i offline II
Id projektuSGS02/FF/2018
Hlavní řešitelMgr. Renáta Tomášková, Dr.
Období1/2018 - 12/2018
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceProjekt navazuje na předcházející výzkum v rámci SGS 2017 a s novými dílčími cíli rozvíjí téma lokálních, translokálních a globálních rysů internacionalizované komunikace na internetu i mimo něj. Cílem analýz v plánovaném výzkumném projektu je identifikovat translokální vlastnosti sledovaných žánrů a komunikačních platforem a způsoby jejich realizace na úrovni užitých komunikačních strategií, kognitivní struktury a výběru a kombinace lexikálních a gramatických prostředků. Analýzy využijí jak korpusů sestavených v předchozím období (např. v případě studentských a výzkumných blogů univerzit, tutoriálů MOOCs, webových stránek divadel a politických stran), tak i korpusů nově vytvořených (interaktivní stránky Trip Advisor vázané na nové regiony a uživatele, nové transkripce seminárních diskusí, výběr z korpusu SciELF). Cílem různorodých a současně metodologicky kompatibilních analýz je získat validní informace o specifických rysech internacionalizované komunikace, tedy komunikace mezi participanty z různých kultur, a o roli, jakou v takové komunikaci hrají prvky lokální, resp. zda nejsou pro hladký přenos sdělení v komunikaci eliminovány.