Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Přidělovaná ošetřovatelská péče ve vztahu k profesnímu pracovnímu prostředí sester
Id projektuLTC18018
Hlavní řešitelprof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
Období10/2018 - 12/2020
PoskytovatelINTER-COST
Stavukončený
AnotaceKognitivní a emoční zdraví je obecně považováno za klíčovou součást kvality života. Velký počet lidí je v průběhu stárnutí ohrožen značným rizikem kognitivních poruch a depresí. Stárnutí je také spojeno s poklesem funkce autonomního nervového systému, který tak může k výskytu řady chronických onemocnění včetně neurodenerage a deprese přispívat. Zlepšení autonomní regulace zpomalením nebo dokonce zvrácením autonomního stárnutí je důležité nejen pro prodloužení dobrého zdraví, ale také pro udržení zdravého duševního stárnutí a kvality života. Neinvazivní stimulace nervu vagu ukázala potenciál jako bezpečný druh léčby díky svému přímému vlivu na mozkové systémy, které jsou základem kognice a emocí. Existuje však omezený výzkum vlivu dlouhodobé neinvazivní stimulace vagového nervu na neurofyziologické mechanismy související s kognitivním a emočním zdravím zejména u stárnoucí populace.