Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Inovace výuky historiografie na Filozofické fakultě Ostravské univerzity.
Id projektuIRP201808
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2018
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
AnotaceProjekt je zaměřen na zefektivnění a inovaci pedagogické činnosti katedry historie FF formou přípravy dvou nových studijních materiálů pro výuku českého historického myšlení. První studijní pomůcka bude obsahovat téma vývoje české historiografie od jejích středověkých počátků po historickou tvorbu období baroka, druhá pak vývoj českého historického myšlení od vystoupení tzv. Gollovy historické školy po závěr druhé světové války. Oba studijní materiály mají primárně za cíl shromáždit a zpřístupnit obtížně přístupné historiografické texty a posílit schopnost porozumění těmto textům a jejich interpretace. Projekt řeší primárně tematický okruh A3) tvorba nového stud. materiálu a B1) Inovace předmětu. Dopad na internacionalizaci a na studenty se specifickými studijními potřebami viz Přínos pro fakultu/univerzitu.