Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Modernizace odborného knižního fondu na Katedře fyzické geografie a geoekologie
Id projektuIRP201811
Hlavní řešitelRNDr. Jan Lenart, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2018
PoskytovatelNezařazené projekty
Stavukončený
AnotaceV rámci projektu dojde k modernizaci zastaralého knižního fondu Katedry fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity a jeho obohacení o zásadní tituly v oboru fyzická geoegrafie za posledních pět let. Důraz bude kladen na nákup anglicky psaných titulů. Za část prostředků budou nakoupeny také elektronické zdroje. Modernizace knižního fondu navazuje na projekt ESF "Jsme Ostravská" a je důležitá pro úspěšnou akreditaci nového studijního programu "Environmentální geografie".