Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Inovace výuky metod výzkumu a analýzy dat stávajících studijních bakalářských a magisterských programů FSS OU na úrovni předmětů/kurzů
Id projektuIRP201805
Hlavní řešitelRNDr. Kamila Vondroušová, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2018
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
AnotacePředkládaný projekt je zaměřen na inovaci výuky metod výzkumu a analýzy dat všech stávajících stud. Bc. a NMgr. programů FSS OU na úrovní předmětů/kurzů, s cílem vytvořit novou, ucelenou a jednotně uplatnitelnou koncepci výuky metodologických předmětů. V rámci tohoto projektu budou: za a) inovovány, b) nově vytvořeny předměty zaměřující se na inovaci metod výzkumu a analýzy dat. Tyto předměty pak budou ve všech Bc. a NMgr. stud. programech koncepčně nabízeny. V rámci procesu inovace či tvorby nových předmětů bude kladen důraz na implementaci nových výukových metod, postupů a moderních technologií, umožňujících studujícím využívat nejmodernější softwarové nástroje pro zpracování kvantitativních a kvalitativních dat. Pro tyto předměty budou vytvořeny nové studijní opory a interaktivní kurzy v Moodle či STAGu.