Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU

Kamila Vondroušová


titul, jméno, příjmení:RNDr. Kamila Vondroušová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: B 203, budova B
funkce:tajemnice katedry pro Bc. studijní program Zdravotně-sociální péče
obor činnosti:statistická analýza dat
katedra / středisko (fakulta): Katedra zdravotně-sociálních studií (Fakulta sociálních studií)
Rektorát
telefon, mobil: 553 46 3219
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

6/2009úspěšná obhajoba disertační práce na téma „Životní prostředí jako sociálně kulturní potenciál v kontextu typologie městských obvodů Ostravy“, s udělením vědecké hodnosti Doktor věd - Ph.D.
2004 – 2007Ostravská univerzita v Ostravě, interní doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, katedra fyzické geografie a geoekologie, obor Environmentální geografie
6/2004státní rigorózní zkouška v oblasti Sociální geografie a regionální rozvoj na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity v Ostravě, udělen akademický titul Doktor přírodních věd - RNDr.
2/2004státní závěrečná zkouška, úspěšné obhájení diplomové práce na téma Sociální diferenciace města Ostravy, udělen titul Magistr - Mgr.
1997 – 2004Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, katedra Sociální geografie a regionálního rozvoje, studium na magisterském stupni v oboru Sociální geografie a regionální rozvoj
1993 – 1997Gymnázium Čs. Exilu 669, Ostrava – Poruba.

Kvalifikace

2009Ph.D. v oboru Environmentální geografie
2000RNDr. v oboru Sociální geografie a regionální rozvoj

Další vzdělávání, kurzy

2018Vzdělávací kurz Studenti se specifickými potřebami v terciálním vzdělávání. Ostravská univerzita, Centrum Pyramida.
2014Vzdělávací kurz Analýza délky života (v software IBM SPSS), ACREA CR, spol. s r.o., Praha
2014Vzdělávací kurz Analýza a predikce časových řad (v software IBM SPSS), ACREA CR, spol. s r.o., Praha
2012Vzdělávací kurz Vícerozměrná statistika v modulu Statistics Base (v software IBM SPSS), ACREA CR, spol. s r.o., Praha
2012Vzdělávací kurz Základní statistické procedury v modulu Statistics Base (v software IBM SPSS), ACREA CR, spol. s r.o., Praha
2012Kurz znakového jazyka - v rámci projektu: CZ.1.07/2.2.00/29.0006, Podpora terciálního vzdělávání studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na OU. Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava
2007Vzdělávací kurz Rizikový management – v rámci projektu ESF OP RLZ 3.2 (CZ.04.1.03/3.215.1/0103) s názvem „Systém dalšího vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje V MS kraji a jeho realizace“.
2007Vzdělávací kurz Konferenční servis – v rámci projektu ESF OP RLZ 3.2 (CZ.04.1.03/3.215.1/0103) s názvem „Systém dalšího vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje V MS kraji a jeho realizace“.

Zaměstnání, praxe

2017 – dosudOstravská univerzita, Centrum transferu poznatků a technologií OU v Ostravě, pozice garanta klíčové oblasti.
2014 – dosudOstravská univerzita, Fakulta sociálních studií, akademický pracovník – odborný asistent na Katedře sociálních věd, se zaměřením na statistickou analýzu dat a metodologii kvantitativního výzkumu
2014 – dosudOstravská univerzita, Fakulta sociálních studií, Tajemnice a pedagogická poradkyně bakalářského oboru Komunitní rozvoj
2012 – 2014Ostravská univerzita v Ostravě, Fakulta sociálních studií, externí vyučující předmětu Statistická analýza dat
2011 – 2014Ostravská univerzita v Ostravě, Fakulta sociálních studií, vědecký pracovník týmu Rozšíření a rozvoj vědeckovýzkumného týmu Ostravské univerzity, Fakulty sociálních studií
2005Gymnázium Čs. Exilu 669, Ostrava – Poruba, středoškolská učitelka, výuka předmětu Zeměpis

Odborné zaměření

Statistická analýza dat
Metodologie kvantitativního výzkumu

Akademické funkce a členství v orgánech

2018 – dosudTajemnice katedry sociálních věd
2014 – dosudTajemnice a pedagogická poradkyně oboru Komunitní rozvoj

Jazykové znalosti

Angličtinapokročilá znalost
Němčinapasivní znalost


Sociálně prostorová diferenciace ve srovnání evropských postsocialistických měst
Kamila Vondroušová, Iva Tichá
Rok: 2018, Současná Evropa
článek v odborném periodiku

Výzkum veřejného mínění obyvatel městského obvodu Krásné Pole
Kamila Vondroušová, Iva Tichá
Rok: 2018
výzkumná zpráva

Výzkum veřejného mínění obyvatel městského obvodu Poruba
Kamila Vondroušová, Iva Tichá
Rok: 2017
výzkumná zpráva

Výzkum pocitu bezpečí občanů Moravskoslezského kraje
Kamila Vondroušová, Iva Tichá
Rok: 2016
výzkumná zpráva

Charakteristika sociálně prostorové segregace ve srovnání dvou měst (Halle - Ostrava)
Detlef Heinrich Baum, Kamila Vondroušová, Iva Tichá
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

On the Ways of Coping with Poverty from the Perspectives of Families - Incentives for Social Work
Alice Gojová, Vendula Gojová, Marie Špiláčková, Oldřich Chytil, Eliška Lindovská, Eva Nedomová, Anna Papřoková, Iva Tichá, Kamila Vondroušová ... další autoři
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Výzkumné metody v sociální práci
Alice Gojová, Detlef Heinrich Baum, Vendula Gojová, Eliška Lindovská, Ivana Loučková, Eva Nedomová, Gabriela NYTRA, Jelena Petrucijová, Dana Sýkorová, Marie Špiláčková, Iva Tichá, Kamila Vondroušová, František Znebejánek, Helena Kubátová, Brian Littlechild, Armin Schneider ... další autoři
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Způsoby zvládání chudoby a ohrožení chudobou domácnostmi rodin s nezletilými dětmi.
Alice Gojová, Alice Gojová, Vendula Gojová, A Kol., Marie Špiláčková, Eliška Lindovská, Eva Nedomová, Iva Tichá, Kamila Vondroušová ... další autoři
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Způsoby zvládání chudoby a ohrožení chudobou rodinami s nezletilými dětmi
Alice Gojová, Vendula Gojová, Eliška Lindovská, Marie Špiláčková, Kamila Vondroušová
Rok: 2014, Sociální práce/Sociálna práca
článek v odborném periodiku

Statistická analýza dat pro kvantitativní výzkum, 1. díl
Kamila Vondroušová
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Sociálně prostorová diferenciace ve srovnání evropských postsocialistických měst
Kamila Vondroušová, Iva Tichá
Rok: 2018, Současná Evropa
článek v odborném periodiku

Výzkum veřejného mínění obyvatel městského obvodu Krásné Pole
Kamila Vondroušová, Iva Tichá
Rok: 2018
výzkumná zpráva

Výzkum veřejného mínění obyvatel městského obvodu Poruba
Kamila Vondroušová, Iva Tichá
Rok: 2017
výzkumná zpráva

Výzkum pocitu bezpečí občanů Moravskoslezského kraje
Kamila Vondroušová, Iva Tichá
Rok: 2016
výzkumná zpráva

Výzkum pocitu bezpečí občanů Moravskoslezského kraje
Kamila Vondroušová, Iva Tichá
Rok: 2016
výzkumná zpráva

Characteristics of Socio-spatial Segregation in Comparison of Two Cities (Halle - Ostrava)
Detlef Heinrich Baum, Kamila Vondroušová, Iva Tichá
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Charakteristika sociálně prostorové segregace ve srovnání dvou měst (Halle - Ostrava)
Detlef Heinrich Baum, Kamila Vondroušová, Iva Tichá
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

O způsobech zvládání chudoby z perspektivy rodin - podněty pro sociální práci
Alice Gojová, Vendula Gojová, Oldřich Chytil, Eliška Lindovská, Eva Nedomová, Marie Špiláčková, Iva Tichá, Kamila Vondroušová, Anna Papřoková ... další autoři
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

On the Ways of Coping with Poverty from the Perspectives of Families - Incentives for Social Work
Alice Gojová, Vendula Gojová, Marie Špiláčková, Oldřich Chytil, Eliška Lindovská, Eva Nedomová, Anna Papřoková, Iva Tichá, Kamila Vondroušová ... další autoři
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Sociálně prostorová segregace ve srovnání dvou měst - Ostravy a Halle
Detlef Heinrich Baum, Kamila Vondroušová, Iva Tichá
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Výzkumné metody v sociální práci
Alice Gojová, Detlef Heinrich Baum, Vendula Gojová, Eliška Lindovská, Ivana Loučková, Eva Nedomová, Gabriela NYTRA, Jelena Petrucijová, Dana Sýkorová, Marie Špiláčková, Iva Tichá, Kamila Vondroušová, František Znebejánek, Helena Kubátová, Brian Littlechild, Armin Schneider ... další autoři
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Způsoby zvládání chudoby a ohrožení chudobou domácnostmi rodin s nezletilými dětmi.
Alice Gojová, Alice Gojová, Vendula Gojová, A Kol., Marie Špiláčková, Eliška Lindovská, Eva Nedomová, Iva Tichá, Kamila Vondroušová ... další autoři
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Způsoby zvládání chudoby a ohrožení chudobou rodinami s nezletilými dětmi
Alice Gojová, Vendula Gojová, Eliška Lindovská, Marie Špiláčková, Kamila Vondroušová
Rok: 2014, Sociální práce/Sociálna práca
článek v odborném periodiku

Využití statistické analýzy dat v sociálně vědním výzkumu
Kamila Vondroušová
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Analýza demografických a socio-ekonomických faktorů v kontextu nových sociálních rizik v Moravskoslezském kraji
Kamila Vondroušová
Rok: 2011
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Životní prostředí jako sociálně kulturní potenciál v kontextu typologie městských obvodů Ostravy
Kamila Vondroušová
Rok: 2009
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůAutorNázev práceTypRok
Komárková SimonaSpokojenost klientů organizace Rozum a cit, z. s. s poskytovanými službamidiplomová  
Vlasáková PavlaPřístupy mužů a žen v neformální péči v domácím prostředídiplomová  
Káňová GabrielaPracovní vytíženost zdravotních sester v domově pro seniorydiplomová 2019 
Kristová VeronikaAnalýza pracovních činností sociálních pracovníků v domově pro seniorydiplomová 2019 
Skřivánková KristýnaAnalýza potřeb osob s dlouhodobým onemocněním v kontextu neformální péčediplomová 2019 
Valoušková VeronikaVytíženost zaměstnanců domova se zvláštním režimemdiplomová 2019 
Foksová AlenaStrategická analýza vnitřního a vnějšího prostředí vybrané organizace sociálních služebdiplomová 2018 
Fürstová RadkaAnalýza faktorů bránících klientům azylového domu v návratu do většinové společnosti.diplomová 2018 
Moravcová SandraFundraising v Moravskoslezkém krajidiplomová 2018 
Šanda MarekAnalýza osobnosti sociálního pracovníka ve vybrané organizaci sociálních služebdiplomová 2018 
Mižáková KateřinaPodpora rodin vychovávající dítě s dětskou mozkovou obrnou a přidruženými onemocněnímidiplomová 2017 
Stašová GabrielaSpokojenost seniorů s volnočasovými aktivitami v Domově Slunečnice, p.o.diplomová 2017 
Fišerová MarkétaStrategická analýza (hodnocení) vnitřního a vnějšího prostředí vybrané organizace sociálních služebdiplomová 2016 
Kašpárková VeronikaVývoj věkové struktury obyvatel v městských obvodech Ostravy za období 1991, 2001 a 2011 a jeho vliv na sociální službydiplomová 2016 
Lancová PavlaDopad změn sociální reformy platné od 1. 1. 2012 na osoby se zdravotním postiženímdiplomová 2016 
Vondráková MartinaPovědomí žáků opouštějících základní školu o úloze orgánů sociálně právní ochrany dětídiplomová 2016 
Bulavová HanaDopad změn v oblasti podpory v nezaměstnanosti na sociální politiku (za období 1990 - 2014).diplomová 2015 
Lukšíková MichaelaKomparace volnočasových aktivit městské a venkovské mládeže ve vybraném území.diplomová 2015 
Folvarčná LenkaAnalýza potřeb (a možností jejich naplňování) současných klientů Domova pro seniory Rožnov pod Radhoštěmdiplomová 2014 
Hrouzová RadkaAnalýza potřeb ( a možností jejich naplňování ) současných klientů vybrané organizace sociálních služebdiplomová 2014 
Kaňák PavelAnalýza potřeb ( a možností jejich naplňování ) současných klientů vybrané organizace sociálních služebdiplomová 2014 
Klímek RomanAnalýza potřeb (a možností jejich naplňování) současných klientů Domova pro seniory Kamenecdiplomová 2014 
Mynarčíková PetraVývoj vyplácení dávek pomoci v hmotné nouzi ve sledovaném územídiplomová 2014 
Ženíšková KristýnaVesnice versus město - prostorová komparace sociálních problémů a způsobů jejich řešenídiplomová 2014 
Chvalníková DagmarVývoj spotřeby domácností nezaměstnaných a domácností důchodcůdiplomová 2013 
Hrušková PetraRezidenční segregace města Ostravydiplomová 2013 
Jařinová LenkaMěsto ve vazbách sociálních a prostorových nerovnostídiplomová 2013 
Kroupová KláraAnalýza bezbariérovosti vybraných zdravotnických zařízení ve zvoleném územíbakalářská  
Pecháčková NatálieAnalýza webových stránek zaměřených na problematiku cévní mozkové příhodybakalářská  
Bartoš MarekAnalýza míry informovanosti o procesu Komunitního plánování ve vybraném území.bakalářská 2020 
Fešárová TerezaVýzkum rozvojových priorit dané obce z pohledu obyvatel žijících v daném územíbakalářská 2020 
Kalábová TerezaSociodemografická analýza vybraného území (pro potřeby Komunitního plánování)bakalářská 2020 
Štenclová NikolaVýzkum rozvojových priorit dané obce z pohledu obyvatel žijících v daném územíbakalářská 2020 
Gniewek BohdanaBezdomovectví - příčiny vzniku, možnosti jeho prevence a řešeníbakalářská 2018 
Izaiáš MarekParticipace veřejnosti na procesu komunitního plánováníbakalářská 2018 
Jedziniaková EvaAnalýza bezbariérovosti úřadů práce v okresních městech Moravskoslezského krajebakalářská 2018 
Kočí AlexandraAnalýza míry informovanosti o procesu Komunitního plánování ve vybraném území.bakalářská 2018 
Lisník JanReflexe praxe sociálních pracovníků pro studenty sociální prácebakalářská 2018 
Prasličková NatálieAnalýza uplatnitelnosti absolventů oboru zdravotně sociální pracovník na trhu prácebakalářská 2018 
Sikorová KristýnaSpokojenost obyvatel města Orlová se službami a rozvojem městabakalářská 2018 
Káňová VeronikaZapojení veřejnosti do procesu komunitního plánování ve vybraném územíbakalářská 2017 
Kapitanová LenkaAnalýza potřeb sociálních služeb ve vybraném území (ve vazbě na Komunitní plánování)bakalářská 2017 
Štefek JanSociodemografická analýza vybraného území (pro potřeby Komunitního plánování)bakalářská 2017 
Davidová VeronikaSociodemografická analýza vybraného území (pro potřeby Komunitního plánování)bakalářská 2016 
Moravcová SandraSociodemografická analýza vybraného území (pro potřeby Komunitního plánování)bakalářská 2016 
Šanda MarekAnalýza potřeb sociálních služeb ve vybraném území (ve vazbě na Komunitní plánování)bakalářská 2016 


Inovace výuky metod výzkumu a analýzy dat stávajících studijních bakalářských a magisterských programů FSS OU na úrovni předmětů/kurzů
Hlavní řešitelRNDr. Kamila Vondroušová, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2018
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Zpracování výzkumu pocitu bezpečí občanů MSK
Hlavní řešitelRNDr. Kamila Vondroušová, Ph.D.
Období3/2016 - 9/2016
PoskytovatelGrantové projekty
Stavukončený
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
soundcloud
rss
social hub