Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Tvorba nových předmětů v rámci akreditace navazujících magisterských studijních programů na FSS OU
Id projektuIRP201804
Hlavní řešitelMgr. Kateřina Cilečková, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2018
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
AnotaceV rámci akreditace nových studijních programů, jimiž Fakulta sociálních studií ( dále jen FSS) reaguje na měnící se potřeby praxe, je připravován a bude předložen k akreditaci nový navazující magisterský studijní program Sociální práce se specializací Sociální práce s rodinou a zároveň akreditován navazující magisterský studijní program Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče. Pro tyto akreditace jsou vytvářeny tři nové předměty. Všechny nové předměty poskytnou studentům znalosti o aktuálním stavu vědeckého bádání, o dobrých příkladech praxe i internacionalizaci výuky prostřednictvím zapojení zahraničních konzultantů a lektorů. Výstupem projektu je vytvoření nových předmětů, popisů předmětů, studijních materiálů a jejich zavedení do informačního systému Moodle.