Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > Věda a umělecká činnost > Projekty a granty

Ostravská univerzita

Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Vytvoření učebních textových pomůcek pro vybrané předměty v rámci studijních programů Specializace v pedagogice a Učitelství pro střední školy
Id projektuIRP201816
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Alena Petrová, Ph.D.
Období1/2018 - 11/2018
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
AnotacePedagogická fakulta Ostravské univerzity garantuje profesní přípravu studentů učitelských oborů tří fakult. Ve strukturovaném studiu zabezpečuje mj. výuku předmětů tzv. pedagogicko-psychologického základu, který je nabízen v programech Specializace v pedagogice ? obory se zaměřením na vzdělávání (bakalářský stupeň) a Učitelství pro střední školy (navazující magisterský stupeň). Jednotlivé učitelsky orientované obory PdF, PřF a FF jím profilují studenty v disciplínách, které je činí kompetentními i v mimooborových dovednostech (plánování a realizaci výuky, motivaci, komunikaci, hodnocení a sebehodnocení, přístupu k znevýhodněným nebo minoritním skupinám žáků, respektování jejich individuality aj.).
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
soundcloud
rss
social hub