Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU

Alena Petrová


titul, jméno, příjmení:doc. PhDr. Alena Petrová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: SA 420, budova SA
funkce:
obor činnosti:obecná psychologie, vývojová psychologie, pedagogická psychologie, sociální psychologie
katedra / středisko (fakulta): Katedra pedagogické a školní psychologie (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2692
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

 • VŠ studium 1971 – 76 odborná psychologie na FF UP v Olomouci
 • 1979 získání titulu PhDr. na FF UP v Olomouci
 • 1995 získání titulu Ph.D. na FF UP v Olomouci
 • 2007 habilitace v oboru psychologie na FF UP v Olomouci

Vybrané profesní aktivity

 • Výuka obecné psychologie, vývojové psychologie, psychologie osobnosti aj.
 • Školitelka a examinátorka v DSP na UP v Olomouci.
 • Členka oborové rady Klinické psychologie na FF UP.
 • Psychologicko – poradenská činnost v rámci Vysokoškolské poradny (od 1994 do 2015) a v rámci soukromé poradny (od 1991- do 2016), hypnoterapie, poradenská činnost pro rodiče a děti MŠ UP a Klubu předškoláků (2012-2015).
 • Recenzent odborných publikací, článků a projektů.
 • Autorka studijních opor (obecná psychologie, psychologie osobnosti, vývojová psychologie aj.)

Vědecko – výzkumné zaměření

 • oblast subjektivního prožívání smyslu života, problematika psychologie existence,
 • zvládání zátěžových situací (u dětí a mládeže),
 • oblast sebepojetí,
 • využití dětské kresby jako diagnostické pomůcky,
 • školní zralost a připravenost dítěte k zahájení školní docházky.

Grantová činnost

 • Výzkum psychického a somatického stavu dětí a mládeže v ČR, celostátní výzkumný projekt, dílčí úkol: „Některé osobnostní charakteristiky ve vztahu ke zvládání zátěžových situací“, 2000 – 2006, (MŠMT ČR; č. 41601026), člen řešitelského týmu.
 • Evaluace a inovativní aplikace bakalářského studijního oboru Učitelství pro MŠ, 2005-2007 (Grantový výzkumný projekt z Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů Evropského sociálního fondu, reg. č. CZ.O4.1.03./3.2.15.1/0039), člen řešitelského týmu: expert pedagogicko-psychologického modulu.
 • Pedagogicko – psychologické aspekty připravenosti dětí k zahájení školní docházky. Spoluřešitelka projektu Studentské grantové soutěže reg. č. PdF 2011 042 (hl. řešitelka L. Útlá, DSP oboru Pedagogika).
 • Spolupráce na projetu GA ČR (č. 406/09/0177) Kvalita života osob pečujících o člena rodiny s těžkým zdravotním postižením (hl. řešitel Doc. J. Michalík).
 • Účast v projektu ÚSPV Inovace propedeutických disciplín pro studijní obory se speciální pedagogikou (reg.č. CZ.1.07/2.2.00/15.0257).
 • Spoluúčast v projektu CCV Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení včetně pracovníků mateřských škol v Olomouckém kraji (č. CZ.1.07./1.3.45/01.0024)
 • Připravenost dětí k zahájení povinné školní docházky v pojetí současného kurikula a z pohledu komparace ve vybraných zemích EU, reg. č. 406/09/0206, 2009- 2012,GA ČR (garant za psychologický tým). Prezentace průběžných výsledků grantového projektu v USA (vyžádaný příspěvek: PEDAGOGICAL-PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF SCHOOL MATURITY , konference GERA v Savannah, říjen 2011).
 • Rozvoj profesních kompetencí pedagogických pracovníků mateřských škol v oblasti kurikulární reformy (ROZVOŠ). CZ.1.07/1.3.00/48.0036. ESF. Realizace seminářů a workshopů.
 • Inovace propedeutických disciplín pro obory se speciální pedagogikou. CZ.1.07/2.2.00/15.0257 - autor kurikula a studijní opory Obecná psychologie.
 • Společenské aspekty inkluze v základním vzdělávání v kontextu mezinárodního výzkumu. Výzkumný projekt byl realizovaný s finanční podporou Centra pro vědu a výzkum na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (2014-2015). Členka řešitelského týmu projektu PdF UP (hl. řešitelé prof. L. Ludíková a doc. E. Šmelová).

Absolvované kurzy a výcviky

 • Diagnostika dětské kresby (Psychoservis Bratislava)
 • Ostrov rodiny (Institut pro Integrativní Psychoterapii a Psychologické poradenství)
 • Relaxační techniky (Institut pro Integrativní Psychoterapii a Psychologické poradenství)
 • Racionálně emotivní terapie (Institut pro Integrativní Psychoterapii a Psychologické poradenství)
 • Neurolingvistické programování I., II. (Institut pro Integrativní Psychoterapii a Psychologické poradenství)
 • Ericksonovská hypnoterapie (Institut pro Integrativní Psychoterapii a Psychologické poradenství)
 • Základy Rogersovské terapie (Institut pro Integrativní Psychoterapii a Psychologické poradenství)
 • Základy logoterapie a logodiagnostické metody (Institut pro Integrativní Psychoterapii a Psychologické poradenství)
 • Existenciální analýza I, II (Institut pro Integrativní Psychoterapii a Psychologické poradenství)
 • „Začít spolu“ II. (Open Society, o.p.s., Praha- Klánovice)
 • Tělová zkušenost I, II (Seminář péče o duši, Brno)
 • Sokratovský rozhovor (Seminář péče o duši, Brno)
 • Kurzy Hypnoterapie I., II., III. (Česká psychoterapeutická společnost a Psychiatrická společnost ČLS J. E. Turkyně, Kroměříž) a Kazuistický seminář České psychiatrické společnosti (aktivní účast – supervize kazuistik)
Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

Zobrazit všechny publikaceNepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Vytvoření učebních textových pomůcek pro vybrané předměty v rámci studijních programů Specializace v pedagogice a Učitelství pro střední školy
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Alena Petrová, Ph.D.
Období1/2018 - 11/2018
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
soundcloud
rss
social hub