Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Budoucnost venkova v České republice: Výzvy, vize, rozvojové scénáře a adaptační strategie
Id projektuTL01000110
Hlavní řešitelMgr. Ondřej Slach, Ph.D.
Období3/2018 - 12/2020
PoskytovatelKatedra soc. geografie a reg. rozvoje, Program ÉTA
Stavukončený
AnotaceProjekt se zabývá přípravou českého venkova na budoucnost. Klíčovou pozornost věnuje otázkám ekonomického rozvoje a možnostem jeho veřejnépodpory (pracovní a podnikatelské příležitosti, základní občanská vybavenost). Cílem projektu je během tří let (2018-2020): (1.) analyzovat problémy,rozvojové příležitosti a investiční potřeby venkova, (2.) identifikovat klíčové faktory, procesy a výzvy, ovlivňující jeho budoucnost, (3.) navrhnout scénářebudoucího rozvoje, (4.) specifikovat adaptační strategie, jak budoucí výzvy (příležitosti a hrozby) zvládat a v neposlední řadě (5.) společně s aplikačnímigaranty a dalšími aktéry, formulovat zásady nové politiky rozvoje venkova po r. 2021 pro Českou republiku.