Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Přidělovaná ošetřovatelská péče jako jeden z indikátorů výskytu nozokomiálních nákaz a dalších nežádoucích událostí pacientů v nemocnicích
Id projektuNV18-09-00420
Hlavní řešitelprof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
Období5/2018 - 12/2021
PoskytovatelAgentura zdravotnického výzkumu ČR
Stavukončený
AnotacePřidělováním ošetřovatelské péče (rationing nursing care) dochází k odepření nebo neprovedení nezbytných ošetřovatelských činností, což zvyšuje riziko nežádoucích událostí pacientů. Předmětem observační epidemiologické studie bude zjištění vztahu mezi implicitně přidělovanou ošetřovatelskou péči (700 sester) a výskytem nozokomiálních nákaz a dalších nežádoucích událostí u 8000 hospitalizovaných pacientů. Současně bude zjišťována příčinná souvislost mezi přidělovanou ošetřovatelskou péčí a vybranými organizačními faktory (pracovní prostředí, pracovní zátěž sester). Bude navržen optimální model maximálně možné kvantity a kvality přidělované ošetřovatelské péče, která nebude negativně ovlivňovat výsledky hospitalizovaných pacientů tj. přijatelné úrovně ošetřovatelské péče, aby nepotencovala výskyt nozokomiálních nákaz a dalších nežádoucích událostí pacientů (dekubitů a pádů).