Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Projektová dokumentace - City Kampus - Centrum zdravého pohybu
Id projektu02843/2017/RRC
Hlavní řešitelprof. MUDr. Jan Lata, CSc.
Období6/2017 - 12/2018
PoskytovatelMoravskoslezský kraj
Stavřešený
AnotaceCílem projektu je podpořit projekt CITY KAMPUS, jehož cílem je vybudování moderního multifunkčího vnitřního i vnějšího sportovního areálu a zajištění chybějících výukových a výzkumných prostor Ostravské univerzity v přímé vazbě na nově plánované studijní programy a požadavky vědeckého výzkumu Katedry studií lidského pohybu z Pedagogické fakulty. Ostravská univerzita je jedinou veřejnou vysokou školou v ČR, která nemá své vlastní sportoviště, ale navzdory této skutečnosti je jednou ze čtyř veřejných vysokých škol - po Univerzitě Karlově, Masarykově univerzitě a Univerzitě Palackého Olomouc, která poskytuje bakalářské, magisterské i doktorské studijní programy zaměřené na studium lidského pohybu. V současné době katedra sídlí v prostorách, které mají energeticky náročný provoz, potřebná sportoviště si pronajímá za standardní tržní ceny. Nemá stabilní zázemí, sportoviště jsou lokalizována na území celého města Ostravy, což v konečném důsledku ovlivňuje kvalitu nabízeného studia a zájem talentovaných studentů, kteří preferují moderní sportoviště a pracoviště jiných VŠ v České republice nebo zahraničí.