Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Proměny kompetencí akademických pracovníků
Id projektuV42017
Hlavní řešitelprof. PhDr. Josef Malach, CSc.
Období1/2018 - 12/2018
Poskytovatel
Stavřešený
AnotaceÚčelem projektu je - definování a rozvoj klíčových a profesních kompetencí učitele střední školy, které jsou indikátorem kvality své profesní činnosti, jsou základem pro další rozvoj kvalifikačního standardu. Naléhavost realizace projektu souvisí s absencí normy v partnerských zemích a nutnosti jejího vývoje v souvislosti s dopadem na sociální a ekonomický život partnerských zemí. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím rozvoje a doporučení pro další tvorbu modelů kvalifikačních standardů učitelů na střední škole v zemích Visegrádu.