Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
VELKÝ HISTORICKÝ ATLAS ČESKÉHO SLEZSKA - Identita, kultura a společnost českého Slezska v procesu společenské modernizace s dopadem na kulturní krajinu
Id projektuDG18P02OVV047
Hlavní řešitelPhDr. Radek Lipovski, Ph.D.
Období3/2018 - 12/2021
PoskytovatelProgram NAKI
Stavukončený
AnotaceJedná se o syntetizující multidisciplinární projekt, který propojuje historii, demografii, sociologii, ekonomii, urbanismus, krajinu a přírodní vědy. Díky této syntéze dojde k získaní nového pohledu na vývoj modelové území vystávané velkým historickým změnám/událostem v rámci evropského/středoevropského prostoru, které ovlivňovali obyvatelstvo i krajinu v této zemi, včetně vzájemné interakce mezi společností a krajinou, hospodařením v krajině (historie lesnictví, zemědělství, vodního hospodářství) a dalším procesům v území (vliv důlní těžby, války na krajinu). Předmětem navrhovaného projektu je řešení územní, národní a kulturní identity na území českého Slezska a územně souvisejícího ?Moravského klínu?. Součástí projektu bude také vzájemný historický a současný vliv obyvatelstva na krajinu a sídla v řešeném území. Projekt bude mít nadnárodní přesah. Bude sloužit jako podklad pro současnou diskuzi k národnostním problémům a k vztahu člověka a krajiny.