Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Podpora dlouhodobé mezisektorové spolupráce v oblasti medicíny katastrof
Id projektuSmart akcelerator
Hlavní řešiteldoc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.
Období1/2017 - 12/2018
PoskytovatelDěkanát LF, Moravskoslezský kraj
Stavukončený
AnotaceProjekt "Smart akcelerátoru" je směřován na projekt v rámci kterého dojde k návrhu on line monitorovacího a klasifikačního systému sledování zraněných na místě hromadných neštěstí v návaznosti na evakuační scénáře nemocnic MsK s jejich vzájemným on line propojením. Návrhu vzdělávacích postupů krizového managementu nemocnic a zdravotnické záchranné služby v návaznosti na nově navržený on line monitorovací systém a návrh alternativních operačních postupů v ošetřování a léčení těžce zraněných pacientů ve všech zdravotnických zařízeních MsK včetně on line přeshraniční spolupráce v návaznosti na regiony Slovenska a Polské republiky (telemedicína).