Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Evoluce a osud endosymbiotických organel stramenopilů
Id projektu18-13458S
Hlavní řešitelprof. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2020
PoskytovatelKatedra biologie a ekologie, Standardní projekt GA ČR
Stavukončený
AnotaceStramenopila jsou jednou z největších a nejrozmanitějších skupin protistů. Vedle řady heterotrofních skupin zahrnují i obrovskou řasovou skupinu, ochrofyty. Navrhovaný projekt má za cíl zásadním způsobem zlepšit znalosti o evoluci a funkci endosymbioticky vzniklých organel stramenopilů, tj. mitochondrií a plastidů. Získáme nové sekvence mitochondriálních a plastidových genomů a provedeme jejich srovnávací a fylogenetické analýzy. U vybraných zástupců budeme sekvenovat a analyzovat rovněž jaderné genomy a transkriptomy. Získaná sekvenční data zkombinujeme s výsledky experimentální charakterizace mitochondriálních proteomů heterotrofního a řasového zástupce stramenopilů a pokusíme se definovat rozdíly v biologii mitochondrií starmenopilů s plastidem a bez něj. Podobně budeme rovněž studovat proteom plastidu ochrofytů s cílem lépe zdokumentovat metabolické funkce této organely a rozdíly v plastidové biologii u různých linií ochrofytů. Získáme robustní schéma příbuzenských vztahů mezi hlavními ochrofytními liniemi a budeme testovat hypotézu o vzniku plastidů chromeridů z ochrofytní řasy.