Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Bekyně a kazatelé. Mezi mravním ideálem, homiletikou a pastorační praxí v českých zemích 14.- 16. století
Id projektuGA18-20335S
Hlavní řešitelMgr. Jana Grollová, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2020
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavv udržitelnosti
AnotaceTříletý projekt vychází z komplexního zájmu řešitele o vývoj středověké zbožnosti a morálky. Zaměřuje se na proměny pojetí ženy a jejího postavení jako příjemkyně kázání, objektu morální reformy a partnera katecheze. Staví na heuristice, obsahovém rozboru a komparaci textů české homiletiky a vernakulární literatury určené ženám. Výsledky budou komparovány se zahraničními výzkumy. Projekt shromáždí výsledky dosavadního bádání o bekyních v českých zemích a podrobí je kritice, zároveň se pokusí o zachycení širšího kontextu vizuálních pramenů reflektujících komunity zbožných žen. Rozšíří pramennou základnu o homiletické prameny a na základě výsledků předloží systematický pohled na ženu-bekyni, její pasivní i aktivní roli v pastoraci, katechezi a v náboženské výchově. Výsledky budou průběžně publikovány v dílčích studiích a následně budou shrnuty v souhrnné monografii.