Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU

Jana Grollová


titul, jméno, příjmení:Mgr. Jana Grollová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: DM 401, budova DM
funkce:
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Centrum pro stud.střed.společnosti-Vivarium (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2005
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Dobré ráno
Jana Grollová
Rok: 2018
rozhlasové a televizní relace

Biblická lupa
Jana Grollová
Rok: 2017
rozhlasové a televizní relace

Dobré ráno
Jana Grollová
Rok: 2017
rozhlasové a televizní relace

Memento mori středověkých reformních postil.
Jana Grollová
Rok: 2017, Bohumír NĚMEC - VEDUTA
odborná kniha

"Včela je sice malá ... , ale to, co dává, je ze všeho nejsladší." Zvířecí symbolika v českých kázáních 14.-15. století jako didaktická pomůcka katechetiky
Jana Grollová
Rok: 2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
kapitola v odborné knize

Vernakulární literatura 15. století určená ženám - bekyním
Jana Grollová
Rok: 2017, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Dobré ráno
Jana Grollová
Rok: 2018
rozhlasové a televizní relace

Biblická lupa
Jana Grollová
Rok: 2017
rozhlasové a televizní relace

Dobré ráno
Jana Grollová
Rok: 2017
rozhlasové a televizní relace

Memento mori středověkých reformních postil.
Jana Grollová
Rok: 2017, Bohumír NĚMEC - VEDUTA
odborná kniha

"Včela je sice malá ... , ale to, co dává, je ze všeho nejsladší." Zvířecí symbolika v českých kázáních 14.-15. století jako didaktická pomůcka katechetiky
Jana Grollová
Rok: 2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
kapitola v odborné knize

Vernakulární literatura 15. století určená ženám - bekyním
Jana Grollová
Rok: 2017, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Česko-polské vlivy v raněbarokní homiletice na příkladu postil Grzegorze z Zarnowca a Jakuba Wujka z Wagrowca
Jana Grollová
Rok: 2016, Fundacja "Silva Rerum Polonarum"
kapitola v odborné knize

Klášter minoritů a klarisek v Českém Krumlově. Umění, zbožnost, architektura
Daniela Rywiková, Pavol Černý, Jana Grollová
Rok: 2015, Veduta
odborná kniha

Minoritská spiritualita v reflexi Tomáše ze Štítného a její vliv na náboženské vzdělávání laiků a počátky vernakulární literatury v českém reformním hnutí
Jana Grollová
Rok: 2015, Veduta
kapitola v odborné knize

Pojetí křesťanských morálií v díle západočeských myslitelů Jakoubka ze Stříbra a Jana Rokycany
Jana Grollová
Rok: 2014
stať ve sborníku

Christian moralia as a didactical instrument of medieval education
Jana Grollová
Rok: 2013
stať ve sborníku

Militia est vita hominis
Daniela Rywiková, Jana Grollová
Rok: 2013, Veduta
odborná kniha

Sedm smrtelných hříchů v literárním díle Petra Chelčického
Jana Grollová
Rok: 2013, Mediaevalia historica bohemica
článek v odborném periodiku

Diferenciace přístupů k autoritě na příkladu augustiniánské zbožnosti 14. století
Jana Grollová
Rok: 2012, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Diferenciace přístupů k autoritě na příkladu augustiniánské zbožnosti 14. století
Jana Grollová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy
Jiří Brňovják, Jana Grollová
Rok: 2011
redakční a jazykové úpravy

Queen?s university of Belfast
Jana Grollová
Rok: 2011
působení v zahraničí

Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici
Jana Grollová
Rok: 2010
působení v zahraničí

Formování nauky o sedmi smrtelných hříších a její reflexe v díle Tomáše ze Štítného a Petra Chelčického
Jana Grollová
Rok: 2009, Sredniowiecze polskie i powszechne
článek v odborném periodiku

Historie-Historica. Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity 16
Jana Grollová, Jiří Brňovják
Rok: 2009
redakční a jazykové úpravy

Pojetí pýchy v traktátech O sedmi hřieších hlavních Tomáše ze Štítného a Petra Chelčického
Jana Grollová
Rok: 2009, Kultúrne dejiny
článek v odborném periodiku

Zbožnost v Moravské Ostravě
Jana Grollová
Rok: 2009, Statutární město Ostrava
kapitola v odborné knize

An overview of the History of the Czech Lands
Jana Grollová, Nina Pavelčíková
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Historie - Historica. Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity 15.
Jana Grollová, Aleš Zářický
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy

Pojetí pýchy, závisti a hněvu v traktátu Petra Chelčického
Jana Grollová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Sedm smrtelných hříchů v literárním díle Tomáše ze Štítného a Petra Chelčického
Jana Grollová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Sedm smrtelných hříchů v literárním díle Tomáše ze Štítného a Petra Chelčického
Jana Grollová
Rok: 2008
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Universität Viadrina Frankfurt (Oder)
Jana Grollová
Rok: 2008
působení v zahraničí

University of Sakarya
Jana Grollová
Rok: 2008
působení v zahraničí

Historie - Historica. Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity 14.
Jana Grollová, Aleš Zářický
Rok: 2007
redakční a jazykové úpravy

Nárys vývoje základních koncepcí křesťanské morálky v rámci středověké teorie výchovy
Jana Grollová
Rok: 2007, Acta historica neosoliensia
článek v odborném periodiku

Proměny výchovy a její role v duchovní kultuře středověku na příkladu traktátové literatury reformního hnutí 14. a 15. století.
Jana Grollová
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sakarya University
Jana Grollová
Rok: 2007
působení v zahraničí

Celostátní studentská vědecká konference HISTORIE 2006
Aleš Zářický, Jana Grollová
Rok: 2006
uspořádání konference, workshopu

Historie - Historica. Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity 13.
Jana Grollová
Rok: 2006
redakční a jazykové úpravy

Role světce ve výchovné koncepci Tomáše ze Štítného
Jana Grollová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Role světce ve výchovné koncepci Tomáše ze Štítného
Jana Grollová
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Historie - Historica. Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity 12.
Jana Grollová
Rok: 2005
redakční a jazykové úpravy

Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy I. (A-M) (2 hesla)
Jana Grollová, Lumír Dokoupil, Milan Myška, Jiří Svoboda
Rok: 2005, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Pohanstvo a kresťanstvo (Zborník z konferencie usporiadanej 5. - 6. 2. 2003 v Banskej Bystrici)
Jana Grollová
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Historie - Historica. Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity 11.
Jana Grollová
Rok: 2004
redakční a jazykové úpravy

Nenalezen žádný záznam.

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamůAutorNázev práceTypRok
Braná ZuzanaPočátky Církve československé husitské na příkladu obcí šumperského vikariátudiplomová 2015 
Březinský PavelVznik náboženských obcí ve Svinově (geneze kostela Krista Krále, Husova sboru a jejich společenství)diplomová 2015 
Kubeczková KarinHistorický vývoj sboru Českobratrské církve evangelické ve Frýdku-Místku od roku 1945bakalářská 2014 
Maděrová HanaVznik a vývoj sboru Českobratrské církve evangelické ve Frýdku v letech 1919-1945bakalářská 2013 
Místecký MichalInterpretace byzantského ikonoklasmu v díle Marie-José Mondzainovébakalářská 2013 
Březinský PavelMariánské kostely v Michálkovicích, Radvanicích a Hrabůvce (okolnosti vzniku farních obcí v předměstích Ostravy)bakalářská 2012 
Kudelová MonikaSv.Antonín Paduánský v projevech zbožnosti a poutní tradici v olomouckém biskupství od 17.st. do současnostibakalářská 2012 
Tomiczková EliškaDuchovní tvorba evangelických vyhnanců na příkladu Jiřího Třanovského a Jiřího Sargankabakalářská 2012 
Kubějová HelenaPojetí kázně Jednoty bratrské v díle Viktora Hájka v kontextu české historiografie v 1. polovině 20. stoletíbakalářská 2011 
Mácalová EvaProblematika kázně v díle Petra Chelčickéhobakalářská 2011 
Fizková MagdalénaReformní hnutí uvnitř Jednoty bratrské na příkladu literárního díla Lukáše Pražskéhobakalářská 2010 


Bekyně a kazatelé. Mezi mravním ideálem, homiletikou a pastorační praxí v českých zemích 14.- 16. století
Hlavní řešitelMgr. Jana Grollová, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2020
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavřešený
Ars moriendi. Proměny středověkých moralit v reformní homiletice, zpovědní praxi a umění 14.-16. století.
Hlavní řešitelMgr. Jana Grollová, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2017
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
Sedm smrtelných hříchů a skutků milosrdenství v literárních a vizuálních pramenech českého středověku v kontextu vývoje křesťanské morálky
Hlavní řešitelMgr. Jana Grollová, Ph.D.
Období1/2010 - 12/2012
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
Multimediální pomůcka ke studiu středověkých dějin
Hlavní řešitelMgr. Jana Grollová, Ph.D.
Období1/2006 - 12/2006
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub